Amerikalı şirketler, tarım arazileri işleten şirketlere yöneliyor!

Amerikalı şirketler, tarım arazileri işleten şirketlere yöneliyor! Amerikalı şirketler, tarım arazileri işleten şirketlere yöneliyor!

İyileşme sürecine karşın küresel ekonomiye ilişkin kaygıların devam etmesi yatırımcıların alternatif yatırımlara gün geçtikçe daha çok yönelmesine yol açıyorAmerikalı yatırımcılar, 2011 'de istikrarlı ve güvenli bir getiri sağlayacağına inandıkları emtianın çekiciliğine kapılarak tarım arazileri işleten şirketlere yöneliyor.

Amerika'da yatırımcılar portföylerine giderek daha fazla tanm arazisi alıyor. Tarımsal ürünlerde artan talep azalan arz olduğunu birçok kez belirten Jim Rogers ve George Soros'un yorumlan arazi talebini artırıyor. CNBC'nin haberine göre Amerikalı yatırımcılar tanm arazisi sahibi şirketlerin hisseleri aracılığıyla, Amerika'nın yanı sıra Güney Amerika'dan Rusya'ya ve Afrika'ya kadar birçok bölgede arazi satın alıyor.

Uzmanlara göre, tanm arazisi teorik olarak güvenli, üretken ve enflasyondan korunmayı sağlayan bir yatırım alanı olduğu ancak dezavantajın ise tarım arazilerinin 'akışkan olmaması' yani hızla paraya çevrilememesi ve 'çok karmaşık' bir yapı arz etmesi. Bununla birlikte tarım arazilerinin getirişi çok istikrarlı. Morgan Stanley'de stratejist olarak çalışmış, Traxis Partnere hedge fonunu yöneten Barton Biggs'in hesaplamasına göre tarım arazisinin yıllık getirişi yüzde 6-7 arasında değişiyor.

S&P 500 endeksinden daha iyi kazandırıyor

NCREIF Tarım Arazisi Getiri Endeksi'ne göre, tarım arazilerinin getirişi son 10 yıllık dönemde bakıldığında, Standard & Poor's 500 Endeksi'nden daha fazla getiri sağladı. Tanm arazilerinin getirişinde düşüş yaşanan çeyrek dönemlerin sayısı çok az. Bu veri de, tanm arazisi yatınmlanmn hisse senedi yatırımlarından daha az volatil olduğunu gösteriyor.

Bir başka uzman da, hisse senetlerinin hareketinden bağımsız olduğu için, diğer alternatif yatırımlar gibi tanm arazisinin de çekici olduğunu belirtiyor. Emtiaya olan küresel talep çok güçlü ve zaman zaman arz kıtlığına da neden oluyor. Başta çin olmak üzere gelişmekte olan ülkeler de değişen yemek alışkanlıklan, Amerikan tahılına dolayısıyla da tarım arazisine talep artışı anlamına geliyor. Gelişmekte olan ülkelerde orta sınıfın gelişmesi bu talebin ana motoru.

Nüfus artışındaki hızlanma da tarım arazisi fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Amerika'da Tarım Bakanlığı'na bağlı Ulusal Tanm İstatistikleri Hizmetleri'nin verilerine göre tanınla ilgili emlak fiyatlan son 10 yılda iki kat yükseldi. Öte yandan 2007 yılında 83.2 milyar dolar olan Amerika'nın tarımsal ihracatının 2017'de 113 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Bütün bu verilerin farkında olan Amerikalı yatırımcılar bütün dünyada tanm arazisine yönelik alımlannı artınyorlar. Ancak bir Amerikalı uzman tarım arazisi fiyatlarının emtia fiyatlarından daha yavaş hareket ettiğine dikkat çekiyor.

Amerika'da tarım arazisine yönelik yatınm aracı bulmak zor, olanlarsa daha çok zenginler için. En kolay yatınm yapılabilir şirket olarak Arjantin merkezli Cresud öne çıkıyor. şžirketin tahıl, sığır, süt ve diğer ürünler ürettiği 5 milyon 180 bin hektar arazisi var. Londra Borsası'nda işlem gören M.P. Evans'ın Endonezya ve Malezya'da pal yağı plantasyonlan var. Uzmanlann işaret ettiği bir diğer şirket ise Yeni Gine'nin en büyük palm yağı plantasyonuna sahip New Britain Palm Oil Limited. Uzmanlar ayrıca küçük yatırımcıları, değerlemelerin yüksek olabileceği yurtdışı yatınmlar konusunda uyanyor.
Dünya