Anka Yapı sözleşme fesih süreci başladı!

Anka Yapı sözleşme fesih süreci başladı!Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesinde ilk ruhsat alan ve inşaata başlayan Anka Yapı’ya hak sahipleri tarafından fesih şoku.


Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesinde ilk ruhsat alan ve inşaata başlayan Anka Yapı’ya hak sahipleri tarafından fesih şoku. Anka Yapı ile kat karşılığı sözleşme imzalayan vatandaşlar imzalarının üzerinden 4 yıla yakın zaman geçmiş olmasına rağmen Firmanın mali yapısı başta olmak üzere, imzaları tamamlayamaması ve her hangi bir icraate başlamamış olması iddiası ve gerekçeleriyle tek taraflı olarak noter yoluyla sözleşme feshine başladılar.


Fikirtepe’de ilkleri yapan ve belkide Fikirtepe’nin bugünkü 4 emsallik kaderinin devamında büyük rol oynayan Anka Yapı Mali yapısının bozulmasından dolayı zor günler geçiriyor.


Özellikle Anka Yapı ile kat karşılığı sözleşme imzalayan arsa sahipleri 4 yıl gibi uzun bir süre beklenilmesine rağmen, firmanın kendi arsalarının da bulunduğu Büyük Ada lakaplı 2219 dan başlayıp 2234 Noya kadar devam eden adalarda herhangi bir icraate başlamamış olmasından dolayı vatandaşlar sözleşme feshine başladılar. Vatandaşların daha önce firmaya yaptıkları sözlü uyarılarına rağmen firmanın icrate başlamaması sebebiyle bugün itibariyle noterden tek taraflı sözleşme fesihlerine başlamış oldular.


Fikirtepehaber.com’a konuşan vatandaşlar ‘’bizler uzun süredir büyük bir sabırla bekledik, ancak, firmanın bizim bu iyi niyetimizi görmezden gelerek zamansal olarak bizleri oyalaması karşısında yapacak başka bir şeyimiz kalmadı.  Vatandaşlar , Fikirtepe Büyük ada dört tarafı şantiyelerle çevrili iken bizler burada nasıl yaşamaya devam edelim, diye sorarak açıklamaya devam ettikleri görüşlerinde; artık dayanacak gücümüz kalmadı, maddi ve manevi olarak ciddi bir mağduriyet  içerisindeyiz. Bu durumu firma görmüyor bari yetkililer görsün artık !’’ diyerek tepkilerini dile getirdiler.Anka Yapı'dan vatandaşların fesih hareketine karşı, sms ile toplantı girişimi ...

Anka Yapı bu haberimiz üzerine tüm ada halkına sms yoluyla bir mesaj çekerek ‘’imzaları tamamlama ve kısa sürede inşaata başlama’’  sözü veren bir sms yollayarak fesih girişimine engel olmaya çalışsa da, hak sahiplerinin, bunun da bir oyalama ve kandırma girişimi olarak gördükleri iddiasıyla kaale almayarak fesih işlemini başlatmalarına engel olamadı.Vatandaşlar teker teker notere gelerek ihtarnameleri imzalıyor ve sözleşmelerini fesih ediyorlar ..

Anka Yapıya Fesih işlemine başlayan vatandaşlar gün içerisinde imzaya açılan evraklara geldikleri saatlerde imza atarak süreci başlatmış oldular.Peki bundan sonra ne olacak? 

Anka Yapı ile yapılan sözleşmelerin fesih gerekçeleri ne?


Fikirtepehaber.com olarak elde ettiğimiz bilgilere göre vatadaşlar tüm ada bütünlüğü sağlanıncaya kadar fesih işlemlerine devam edeceklerini, artık yalana ve kandırmacayla oyalamalara kapalı olduklarını söyleyerek, firma ve bakanlık nezdinde bir dizi eylemlerin sinyallerini verdiler. Vatandaşlar Noterden sözleşme feshi sonrası bakanlık ve ilgili birimler nezdinde dilekçeler ve eylemlerle dikkatleri yaşadıkları mağduriyete çekmeyi planlıyorlar.


Anka Yapıya vatandaşların noter aracılığı ile çektikleri fesih ihtarında ne gerekçeler gösterildi?


Vatandaşlar Anka Yapıya çektikleri fesih ihtarında ;

Türk borçlar kanunu’nun yüklenicinin borçlarını düzenleyen 473. Madddesini dayanak gösterdiler.


Peki  fesihe ilk neden olarak dayanak gösterilen Türk borçlar kanunu’nun yüklenicinin borçlarını düzenleyen 473. Madddesinin içeriğinde ne yazmakta ?


Türk borçlar kanunu’nun yüklenicinin borçlarını düzenleyen 473. Madddesi: İşe başlama ve yürütme başlığında ; ‘’ Yüklenicinin işe başlama zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da iş sahibine yüklenmeyecek sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa iş sahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir.’’ Hükmü ışığında ve Tarafınızla akdolunan Sözleşmenin ‘’ sözleşmenin sona ermesi – feshi’’ ni düzenleyen ‘’ yapımcı firmanın iflası veya işbu sözleşmedeki edimlerini ve borçlarını ifa edemeyecek duruma düşmesi arsa malikleri yönünden akdin haklı fesih nedenidir ‘’

hükmü uyarınca tarafınızla akdolunan sözleşmenin imzasında bugüne değin arsa malikleri için artık katlanılması imkansız ve telafisi güç zararların doğduğu ve doğmaya devam ettiği, sözleşme ile yüklendiğiniz borç ve edimlerin tarafınızca yerine getirilmemiş olması sebebi ile huzurdaki fesih bildirimine konu sözleşmenin biz arsa sahiplerince FESHİ ZARURETİ HASIL OLMUŞ VE SÖZLEŞME TARAFIMIZCA FESHEDİLMİŞTİR.’’  Denilmekte.


Peki bundan sonra ne olacak Firma nasıl bir tepki verecek?


Fikirtepehaber.com olarak elde ettiğimiz bilgilere göre vatadaşlar yazılı ve sözlü iddialarını gerekçe gösterek tüm ada bütünlüğü sağlanıncaya kadar fesih işlemlerine devam edeceklerini, artık yalana ve kandırmacayla oylamalara kapalı olduklarını söyleyerek, firma ve bakanlık nezdinde bir dizi eylemlerin sinyallerini verdiler. 


Tarafsız ve objektif gazetecilik gereği hakkını arayan herkesin yanında olduğumuzu haberlerimiz objektif, tarafsız ve belgeleri ile ortaya koyduğumuz özellikle belirtmek isteriz. Bu konu hakkında herkesin söz hakkının bulunduğu ve bizim tarafsızlık ilkemiz gereği firmadan gelebilecek tüm bilgi ve belgeleri de paylaşacağımızı  Fikirtepehaber.com olarak tüm kamuoyuna ve takipçilerimize yeniden deklare etmek isteriz.


Fikirtepehaber.com