Ankapark projesine ilişkin 9 sorun TBMM'de!

Ankapark projesine ilişkin 9 sorun TBMM'de!


CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Ankara AOÇ'de yapımı devam eden Ankapark projesine ilişkin 9 soru sordu..


Ankapark projesine ilişkin 9 sorun TBMM


CHP  Ankara  Milletvekili Necati Yılmaz, Ankara AOÇ'de yapımı devam eden Ankapark projesine ilişkin soru önergesi hazırladı. Yılmaz sorularını Başbakan Yıldırım'a iletti.


Yılmaz önergesinde "TMMOB'a bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası, "Atatürk Orman Çiftliği Fuar, Panayır ve Festival Alanı’na ilişkin 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nı (Ankapark alanı) yargıya taşımıştır. Ankara 18. İdare Mahkemesinde görülen dava ile ilgili bilirkişi heyeti raporları mahkemeye sunulmuştur. Basına da yansıyan raporda, “Ankapark’ın AOÇ Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’na aykırı olduğu, tarımın ön plana çıkarıldığı AOÇ'nin kuruluş felsefesinden uzak olduğu, AOÇ üzerinde ticari ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamayacağı'' belirtilmiştir.


Hukuki süreci devam etmesine rağmen Ankapark projesini sürdüren Ankara Biiyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Aııkapark’ın 1625 oyuncakla Avrupa’nın en büyük temaparkı olacağını, maliyetinin 500 milyon doları bulacağını ifade ederek, ağustos ayı sonunda bitirmek istedikleri projenin işletmesi için Çin, Katar ve Suudi Arabistan'dan talep olduğunu açıklamıştır. Gökçek, “Alternatifler çıkacak ama niye Çin’i tercih ediyorum sebebini söyleyeyim. ‘5 milyon turist getireceğiz’ diyorlar. 1 milyon getirsinler kafi" açıklamasında bulunmuştur." diyerek bu çerçevede 9 soru sordu.


Yılmaz'ın soruları

1. Meslek odalarının Ankapark alanıyla ilgili açtığı davanın devam ettiği ve bilirkişi raporunda yer alan “AOÇ üzerinde ticari ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamayacağına yönelik ifadeler de dikkate alındığında, projenin devam etmesindeki gerekçe nedir? Hukuki kararları tanımama konusunda ısrar edenler gücünü kim ya da kimlerden almaktadır?


2. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna rağmen, Ankara Biiyükşehir Belediyesi'nin tavrının gerekçesi nedir?


3. Meslek odalarının Ankapark’la ilgili 29 ihale yapıldığı ve bu ihalelerin toplam bedelinin 435.9 milyon doları bulduğu yönündeki iddiaları doğru mudur? Ankapark ile ilgili önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan döneme kadarki süreçte gerçekleştirilen ihaleler, ihaleyi kazananlar ve bedelleri ne biçimdedir?


4. Ankapark’ın tamamen metal ve oyuncak yığınıyla dolu olacağı iddiaları doğru mudur? Çin’den getirilen plastik dinazorlar ve safari parka kadar birçok kalemin ihalelerde yer aldığı iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?


5. Projenin kesin hesap bedelinin 3 milyar lirayı bulacağına yönelik iddialar doğru mudur? Ankara Büytikşehir Belediyesinin 2017 bütçesinin 5 milyar 902 milyon lira olduğu dikkate alındığında, bu denli büyük bir projeye neden izin verilmiştir?


6. Bu kadar yüksek bedelli bir projenin trafik, ulaşım gibi birçok sorunu bulunan ve katlanarak artan Ankara için “lüks ve israf' olduğu düşünülmekte midir?


7. 1994 yılından bu yana sürdürdüğü Ankara Biiyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde Başkent'i yaşanamaz bir kent haline getiren, metro inşaatını bile tamam layamayıp. Ulaştırma Bakanlığıma devreden Gökçek’in sadece oyuncaklar için bu kadar para harcamasına hangi gerekçeyle, kim ya da kimler tarafından izin verilmiştir?


8. Hükümetinizin israftan uzak durulacağı, lüks harcamalardan kaçınılacağına yönelik açıklamaları ve bununla ilgili genelgeleri de dikkate alındığında, Başkent’te vatandaşın ödediği vergilerle karşılanacak bir park projesi için bu kadar büyük israfa neden göz yumulmaktadır?


9. Projenin tüm hukuksuzluklara rağmen hayata geçmesiyle Ankara'ya kaç turist geleceği hesabı yapılmaktadır? Gökçek’in Başkent’e turist akını yaşanacağına ilişkin iddiası gerçeği yansıtmakta mıdır?