Ankara Beytepe'de imar değişikliği planı iptal edildi!

Ankara Beytepe'de imar değişikliği planı iptal edildi! Ankara Beytepe'de imar değişikliği planı iptal edildi!

Ankara 3. idare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Beytepe Mahallesi'nde yaptığı imar değişikliğine ilişkin açılan davada imar değişikliği planını iptal etti.


Ankara 3. idare Mahkemesi,  Ankara  Büyükşehir Belediyesi'nin Beytepe Mahallesi'nde yaptığı imar değişikliğine ilişkin, açılan davada Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ni haklı buldu ve "hukuka uyarlı" olmadığı gerekçesiyle imar değişikliği planını iptal etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesine bağlı seyrek yoğunluklu konut bölgesi olan Beytepe Mahallesi'nde imar plan değişikliğine giderek, yüksek yoğunluklu yapılaşmanın önünü açmıştı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ise konuyu yargıya taşıdı. Ankara 3. idare Mahkemesi, söz konusu imar değişikliğinin "şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu" gerekçesiyle iptal etti. 


Mahkeme imar değişikliğinde, bireysel faydayı gözeten parçacı bir planlama yaklaşımının ele alındığını belirterek, kararda şu ifadelere yer verdi: "Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, kamu yararının ve hizmet gereğinin gerektirdiği yasal, nesnel ve teknik bir zorunluluktan kaynaklanan geçerli bir gerekçeye dayanmadığı, düzenlemenin bütüncül bir yaklaşımdan ve bölgeye kamu yararlı bir katkı veya zorunluluktan ziyade mülkiyete dayalı, bireysel faydayı gözeten parçacı bir planlama yaklaşımıyla ele alındığı, yapı ve nüfus yoğunluğu artışı getirdiği, plan notları ile bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeye dayanılmadan emsal arttırıma ve/veya emsal harici kullanımlar getirildiği, öte yandan söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının dayanağı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planlan değişikliklerine ilişkin 29.11.2014 gün ve 2133 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının Mahkememizin 29.04.2016 gün ve E:2015/1763, K:2016/1798 sayılı kararıyla iptal edildiği, dolayısıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin dayanağının kalmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ile kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır." Yaptığı yazılı açıklamayla kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Sube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığını belirterek, "Bu değişiklikte kişisel yarar vardır demektir. Bu plan değişiklikleri ile kimler kişisel yarar sağlamaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bunu açıklamalıdır. Bu 20 adanın sahibi kimlerdir? 


Araziler daha önce kimlerindir?" dedi. Mülkiyet hareketlerinin incelenmesi ile nasıl bir plan içerisinde olunduğu çok açıkça ortaya çıkacağını ileri süren Candan "Büyükşehir Belediyesi, kamu adına kullandığı yetkiyi halkın hizmetine sunmak zorundadır. Kişilerin bireysel faydalarının toplumun faydalarının önünde tutulduğu meclis kararları yargıdan dönmektedir" diye konuştu.


Milliyet Ankara