Ankara Çankaya'da 2 milyon 600 bin TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara Çankaya'da 2 milyon 600 bin TL'ye satılık gayrimenkul! Ankara Çankaya'da 2 milyon 600 bin TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara İli Çankaya İlçesi'nde yer alan 614,00 metrekare yüzölçümüne sahip olan gayrimenkul Ankara 18. İcra Dairesi tarafından 1 Haziran 2015 günü saat 15:20 ile 15:30 arasında ihaleye çıkarılıyor.Ankara İli Çankaya İlçesi'nde yer alan 614,00 metrekare yüzölçümüne sahip olan gayrimenkul  Ankara  18. İcra Dairesi tarafından 2 milyon 600 bin TL bedelle satılıyor. Taşınmazın satışı açık arttırma usulüyle yapılacak.


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Ankara ili, Çankaya ilçesi Çay yolu Mah. 13640 ada 2 parseli teşkil eden 614,00 m2. yüzölçümlü arsa üzerinde kurulu dubleks - beton nitelikli yapının tamamı satılacaktır. Satışı yapılacak bina ayrık nizam inşa edilmiş, betonarme yapıdır. Bodrum, zemin, 1 normal kat ve çatı aralıklı olmak üzere 4 kattan oluşmaktadır. Köşe parsel olup 2432. cad. ve 1927.sokağa 2 cephelidir. Batısında Çamlıca Sitesi, Kuzeyinde Hekimköy sitesi Güneyinde Mercan sitesi' bulunmaktadır. Eğitim kurumlarına, bankalara ve alışveriş merkezlerine yakın konumdadır. Bölgede zemin katlar ticari, üst katlar ofis yada mesken olarak kullanılmaktadır. Bina yaklaşık 10 yaşında olup her türlü belediye hizmetinden yararlanmaktadır. Doğalgazlı kaloriferle ısıtılmaktadır. Binanın dış cephesi grinit kaplama, giriş ve rüzgarlık kapıları alüminyum doğramalı cam kapılıdır. 2432. caddeden girişi bulunmaktadır. Katlar arası merpenler ve holler mermer kaplamalı olup asansör bulunmamaktadır. Özel güvenlik sistemine sahipdir. Bodrum kat: Onaylı mimari projeye göre yaklaşık 195,00 m2. brüt alanlı olup ilave inşaat ile 216,00 m2.ye çıkartılmıştır. Fiilen antre, konferans salonu, mutfak, bay-bayan tuvaletler, kazan dairesi, 2 oda, arşiv ve depo mahallerinden oluşmaktadır. Zemin Kat; 202,00 m2.brüt alanlıdır. Danışma, sergi salonu ve 5 adet odadan oluşmaktadır. 1. Normal Kat: 194,00 m2. brüt alanlı olup, Sekreter odası, başkanlık odası, sekreterya odası, toplantı odası, mutfak ve tuvaletten oluşmaktadır. Çatı Arası Kat; Onaylı mimari projeye göre yaklaşık 20,00 m2. brüt alanlı terastan oluşmakla birlikte fiilen 128,00 m2. brüt alanlıdır. Toplantı salonu, salona bağlı oda ve odaya bağlı banyo, wc, depo ve teras mahallinden oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı: 740,00 m2’dir. Taşınmaz üzerinde “M: 143 ve 144 parseller lehine planında gösteridilği şekilde bu parselden 1780 m2 sahada irtifak hakkı" şerhi bulunmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi dosyada mevcut bilirkişi raporundan öğrenilebilecektir.


İmar Durumu : İmarlı.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler : M:143 ve 144 parseller lehine planında gösterildiği şekilde bu parselden 1780 m2 sahada irtifak hakkı.


1. Satış Günü: 01/06/2015 günü 15:20 - 15:30 arası

2. Satış Günü: 29/06/2015 günü 15:20 - 15:30 arası

Satış Yeri : ANKARA ADLIYESI2 NOLU MEZAT SALONU SIHHIYE/ANKARA


Satış şartları

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı île teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/17280 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/03/2015