Ankara Gölbaşı'nda 1 milyon 392 bin TL'ye icradan satılık dubleks villa!

Ankara Gölbaşı'nda 1 milyon 392 bin TL'ye icradan satılık dubleks villa!

Gölbaşı İcra Müdürlüğü, Ankara ili Gölbaşı ilçesi Karşıyaka mahallesindeki dubleks villayı 1 milyon 392 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 07 Mayıs 2012 Pazartesi günü 10:00-10:05 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;  

GÖLBAŞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Dosya No: 2011 /1521 Tal.

 

Bir ipotek borcundan dolayı,  Ankara  ili, Gölbaşı ilçesi, Karşıyaka Mevkii, 1336 ada, 15 parselde kayıtlı 1588 m2 arsa ve üzerinde bulunan betonarme bina vasfında taşınmazın tamamının cebri icra yoluyla satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU : Gölbaşı Belediye Başkanlığınca taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak görülmekte olduğu ve bu alanda yapılaşma şartlarının parsel büyüklüğü 750 m2, E=0,20, Hmaks=6.50 olarak belirtilmiştir. TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karşıyaka Mahallesinde bulunan tapunun 1336 ada, 15 parselinde kayıtlı 1588 m2 arsa ve üzerinde bulunan villadır. Taşınmaz Gölbaşı şehir merkezine yaklaşık 4 km., Haymana yoluna 750 m2 mesafededir. Satışa konu parselin çevresinde de villa tipi yapılar mevcuttur; Binanın etratı taş duvar ve üzeri demir profil ile çevrilerek güvenliği sağlanmış olup, parsel Gölbaşı ilçesi imar sınırları içersinde kalmakla olup, belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Satışa konu parselde bulunan villanın zemin katında 2 salon, 2 oda, banyo, sauna, tuvalet, mutfak ve antre bulunmaktadır. Üst katta üç oda ve banyodan müteşekkildir. Villa birinci sınıf işçilik ve malzemelerle yapılmıştır. Salonun ve odaların döşemesi ithal bambu, duvarları ise saten alçı üzeri ithal kağıt ile kaplıdır. Banyo ve tuvalette yerler ve duvarlar ithal seramik ile tavana kadar kaplıdır. Salonda şark köşesi ve şömine mevcuttur. Kapılar ahşap masifdir. Pencereler ise pimapen, dişi beyaz, içi ahşap renklidir. Üst katta ki ebeveyn odasında banyo vardır. Mutfakta tezgah altı ve üstü dolaplar mevcuttur. Villanın altında garaj yeri vardır. Garajın yerleri ve duvarlar tavana kadar seramik ile kaplıdır. Binanın dış cephesi taş kaplamadır. Taşınmazın etrafının iki cephesi taş duvar üzeri demir doğrama olup, üstü boyalıdır. Ön cepheden bahçeye giriş kapısıda demir doğrama üzeri boyalıdır, iki cephede ise çevre kafes tel ile çevre koruması yapılmıştır. Villanın yan kısmında bahçede 4x3 metre ebadında yuvarlak, üstü kapalı, yanları ise taş duvar üzeri cam olan yaz köşesi mevcuttur. Hemen önünde bahçede 5x10 metre ebadında yüzme havuzu vardır. Villanın bahçe düzenlemesi yapılmıştır, Bulunduğu konum itibariyle yaz, kış oturulabilecek ve aynı zamanda yazlık ev niteliğindedir. Villanın hemen altında'Karagöz Konutları bulunmaktadır. Villanın toplam alanı yaklaşık 700 m2'dir. Fiilen meskun mahaldedir.   TAŞINMAZIN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza uzman bilirkişilerce arsa değeri, üzerindeki villa, havuz, yaz köşesi, çevre duvarları, bahçe düzenlemesi ve demir doğramaları göz önüne alınarak toplam 1.392.310-TL (Bir Milyon Üç Yüz Doksan iki Bin, Üç Yüz On Türk Lirası) değer takdir edilmiştir.   SATIS ŞARTLARI: 1 - Taşınmazın 1 .açık arttırması 07/05/2012 günü; saat 10.00 ile saat 10.05 arasında Gölbaşı İcra Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu arttırmada taşınmaza takdir edilen değerin % 60'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde ençok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla, taşınmazın 2.açık arttırması 17/05/2012 günü; aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır. Bu açık arttırmada satışı isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları ile takdir edilen değerin % 40'ını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit TL olarak pey akçesi yada bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. Katma değer vergisi,ihale damga pulu,alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçları ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları, satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK. 130 ncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı kaldırılarak İİK. 133 ncü maddesine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu arttırmada teklifin İİK. 129.ncu maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra Müdürlüğünce tahsil olunur, 6- İİK. 127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur, 7- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir, 8- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı dosya ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. B: 20826 www.bik.gov.tr  İlan için tıklayın!