16 / 08 / 2022

Ankara Saraçoğlu kentsel dönüşüm kapsamına girecek mi?

Ankara Saraçoğlu kentsel dönüşüm kapsamına girecek mi?

Danıştay 14. Dairesi Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili önemli bir karara imza attı. Saraçoğlu Mahallesi'nin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasını öngören Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürütmesi 2'nci kez durduruldu.Kararın gerekçesinde, "Mahallenin riskli yaprların bulunduğu bir alan niteliği taşrmadrğr, bu konuda yeterli tespit bulunmadığr" belirtildi. 

Başbakanlığa, Milli Eğitim Bakanlığına, Genelkurmaya komşu olan mahalle ilk olarak Şubat 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 'riskli alan' ilan edilmişti. Ancak yapılan itiraz sonucu Danıştay 14. Daire, 'riskli alan' karannı iptal etti. Ardından Bakanlar Kurulu Danıştay'ın iptal gerekçelerini dikkate alarak yeni bir kararla bölgeyi yeniden 'riskli alan' ilan etti. 


GİDERİLEBİLECEK EKSİKLİKLER

Danıştay 14. Daire, Bakanlar Kurulu Kararr'm 2'nci kez iptal etti. Oybirliğiyle alınan 13.11.2014 sayılı kararın gerek çesinde. 

"Mahallenin riskli yapıların bulunduğu bir alan niteliği taşrmadığı, bu konuda yeterli tespit bulunmadığı, yapılan tespitlerin de mahallenin riskli alan olarak ilan edilmesi için gerekli koşulların oluşmadığı, tespit edilen eksikliklerin giderilebilecek eksikler olduğu" ifadeleri yer aldı. 


Hürriyet Ankara