Ankara Zafer Meydanı'nın bölge parkı ilan edilmesine izin verilmedi!

Ankara Zafer Meydanı'nın bölge parkı ilan edilmesine izin verilmedi!

Cumhuriyetin kuruluşunun Atatürk Bulvarı üzerinden okunduğu, Cumhuriyetin temsil aksında yer alan Zafer Meydanı'nın meydan özelliğini kaldırarak, bölge parkı ilan eden Büyükşehir Belediyesine yargıdan iptal kararı geldi.TMMOB Mimarlar Odası  Ankara  Şubesi Basın Birimi’nde yapılan yazılı açıklamada; Cumhuriyet’in kuruluşunun Atatürk Bulvarı üzerinden okunduğu, bulvar üzerinde yer alan Zafer Meydanı’nın meydan özelliğini kaldırarak, bölge parkı ilan eden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yargıdan iptal kararı geldiğini duyurdu


Sendika.org'da yer alan habere göre, Ankara 2. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin imar planı değişikliğine giderek Zafer Meydanı’nda bölge parkı ilan etmesine izin vermedi.


Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından açılan davada söz konusu plan değişikliklerinin planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğunu belirten mahkeme, alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerini iptal etti.


Ankara 2. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 29.11.2014 tarih ve 2148 sayılı kararı Zafer Parkı’nın bulunduğu alanın “Büyükşehir Bölge Parkı” ilan etmesine ilişkin yaptığı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerini iptal etti.


Mahkeme kararında şunlar kaydedildi:

“Dava konusu 1/5000 ölçekli nazım ve 1/100 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin plan ana kararlarını, mevcut parkın ve planın bütünlüğünü, devamlılığını bozucu olduğu sağlıklı bir gerekçeye dayanmadığı mevcut yeşil alanı azaltıcı olduğundan kamu yararı olmadığı şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına planlama ilke ve tekniklerine, üst kademe plan esaslarına kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır ve Dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.”


“Kamu kaynaklarını hukuka aykırı harcayan belediye başkanı”

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan bilimsel bakış açısı ile Zafer Meydanı’nda bölge parkı olamayacağını aşikardır. Alanın “bölge Parkı” ilan edilmesine karşı açtığımız davada Mahkeme dava konusu işlemi iptal ettiğini belirtti.


Candan, cumhuriyetin temsil aksında bulunan ve cumhuriyetin kuruluşunun zaferini temsil eden zafer anıtının iki yanında simetrik olarak yerleşen parklarla Zafer Meydanı’nı oluşturan alanın, önce parklarından birisinin altına kapalı çarşı yapılarak tahrip edildiğini belirterek şunları ifade etti:


Bölge Parkı ilan edilmek istenen ve Ankara’nın ilk imar planında yer alan 1955 yılında Uybadin ve Yücel’in hazırladıkları imar planında aynen korunan alan, 2004 yılında Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiştir. Bu karar kamu yararı açısından sevindiricidir. Bilimsel planlama ilkelerine ortak iş yapma kültürüne sahip olmayan, kamu kaynaklarını hukuka aykırı işlemlere harcayan belediye başkanına bir kez daha bilimin yolundan şaştığı için yargı Zafer Meydanı’nda iptal kararını vermiştir. Zafer Meydanı’nda zafer, bilimin yolundan gidenlerin olmuştur.Hepimize bir bayram hediyesi gibi gelen bu iptal kararı sevindiricidir.


Ankara BaşkentHaber BirGün Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi’nde yapılan yazılı açıklamada; Cumhuriyet’in kuruluşunun Atatürk Bulvarı üzerinden okunduğu, bulvar üzerinde yer alan Zafer Meydanı’nın meydan özelliğini kaldırarak, bölge parkı ilan eden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yargıdan iptal kararı geldiğini duyurdu. Ankara 2. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin imar planı değişikliğine giderek Zafer Meydanı’nda bölge parkı ilan etmesine izin vermedi.


Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından açılan davada söz konusu plan değişikliklerinin planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğunu belirten mahkeme, alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerini iptal etti.


Ankara 2. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 29.11.2014 tarih ve 2148 sayılı kararı Zafer Parkı’nın bulunduğu alanın “Büyükşehir Bölge Parkı” ilan etmesine ilişkin yaptığı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerini iptal etti.


Mahkeme kararında şunlar kaydedildi:


“Dava konusu 1/5000 ölçekli nazım ve 1/100 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin plan ana kararlarını, mevcut parkın ve planın bütünlüğünü, devamlılığını bozucu olduğu sağlıklı bir gerekçeye dayanmadığı mevcut yeşil alanı azaltıcı olduğundan kamu yararı olmadığı şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına planlama ilke ve tekniklerine, üst kademe plan esaslarına kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır ve Dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.”


BirGün