Ankara'da 15 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara'da 15 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!


Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Yenimahalle'de yer alan arsayı 15 milyon 18 bin TL'ye satışa çıkardı. İhale 1 Şubat 2022'de 11:20'de gerçekleşecek.


Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Yenimahalle'de yer alan arsayı satışa çıkaracak. Arsa için  15 milyon 18 bin TL belirlendi. 


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliăi. kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 
Taşınmazın Özellikleri : Ankara lli, Yenimahalle ilçesi. İvedik-İmar Mahallesi, Anadolu Bulvarı. TÜVTÜRK Muayene Istasyonu ile MAN binaları arasında yer alan arsa vasıflı taşınmaz tapu kaydında İvedik Köy-İmar Mahallesi. 64800 ada, 3 parselde kayıtlı, 5.006,00 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz Anadolu Bulvarına cepheli olup parselin bos olduğu. üzerinde herhangi bir yapı veya bitkisel materyal bulunmadığı, Anadolu Bulvarı yol kotunda ve düz formda olup topoğrafyası itibariyle her türlü yapılaşmaya uygun olduğu, taşınmazın bulundugu bolge ticari faaliyetin yoğun olduğu bir bölgede bulunduğu, ulaşım sorununun bulunmadığı, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkarılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur. 
Adresi : İvedik-İmar Mahallesi Anadolu Bulvarı Tüvtürk Muayene İstasyonu İle Man Binaları Arasında Yer Alan Arsa Yenimahalle / ANKARA 
Yüzölçümü : 5.006,00 metrekare 

Arsa Payı : TAM 
İmar Durumu : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/10/2021 tarih ve 202101063 sayılı cevabi yazılarında 64800 ada, 3 sayılı parselin 1/1000 ölçekli 84180/7 nolu parselasyon planı kapsamında Emsal:1.50 Hmax:10.50m (3 Kat) yapılaşma koşulları ile “KENTSEL ÇALIŞMA ALANI” kullanımında kaldığı ve 84180/2 nolu plan notlarının geçerli olduğu, söz konusu ada parsele ait onaylı mimari projenin bulunmadığı bildirilmiştir. 
Kıymeti : 15.018.000,00 TL 
KDV Oranı :yüzde 18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki Gibidir. 
1. Satış Günü : 01/02/2022 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satış Günü : 04/03/2022 günü 11:20 - 11:30 arası Satış Yeri :  2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Ankara

Satış şartları:

1- İhale suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esati
:gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu armada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazimdir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masraflari aliciya aittir. Tellâllik Harici, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutari uzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6-İİK 127. MAD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İ.İ.K'nun m. 126) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Bu örnek bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/80 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 01/12/2021 (iiK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.