Ankara'da 3 milyon 14 bin 850 TL'ye satılık tarım arazisi!

Ankara'da 3 milyon 14 bin 850 TL'ye satılık tarım arazisi! Ankara'da 3 milyon 14 bin 850 TL'ye satılık tarım arazisi!

Ankara İli Gölbaşı İlçesi'nde yer alan 502.475,05 yüzölçümlü tarım arazi 15 Eylül 2014 tarihinde saat 14:00 ile 14:05 arasında ihaleye çıkıyor..


Ankara İli Gölbaşı İlçesi'nde yer alan 502.475,,05 yüzölçümlü tarım arazi 3 milyon 14 bin 850 TL bedelle satılıyor. Satışı açık arttırma usulüyle yapılacak olan arazinin yüzölçümü 30 dönümden fazla olan yerlerin mülkiyet intikalinin toprak ve tarım reformu uygulaması açısında geçersiz sayılacağı şerhi bulunuyor.


Ankara Konya Devlet yoluna 1000 metre, İlçe merkezine ise 50.000 metre uzaklıkta bulunan kuru tarım arazisi düz bir arazi yapısına sahiptir.  Ankara  şehir merkezine 70 kilometre, Gölbaşı'na 50 kilometre uzaklıkta olan arazi, ileri dönük yatırım amacıyla satılıyor. 502.475,05 yüzölçümlü tarım arazisinin satışı 15 Eylül 2014 tarihinde yapılacak..


İhale İlanı


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri


TAŞINMAZIN


Özellikleri: Ankara İli Gölbaşı İlçesinde yer alan 502.475,05 metrekare miktarlı arsanın tamamı 3.014.850 TL bedelle satılacaktır.


Kıymeti: 3.014.850 TL


Adresi: Emirler Köyü Gölbaşı/Ankara


Yüzölçümü: 502.475,05


Arsa Payı: TAM


KDV Oranı: %18


1.Satış günü 15/09/2014 14:00 ile 14:05 arasında


2.Satış günü 10/10/2014 14:00 ile 14:05 arasında


Satış Yeri: Gölbaşı (Ankara) Adliyesi İcra Müdürlüğü Önü


Satış şartları 


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar SATIŞ MEMURLUĞUMUZA HİTAPLI KESİN VE SÜRESİZ banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/07/2014


(İİK m. 126)


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


İlanın tam metni için tıklayın