06 / 07 / 2022

Ankara’da 500 ATM için flaş karar!

Ankara’da 500 ATM için flaş karar!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilecek 500 adet ATM kabin yeri kiralanacak. 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilecek olan ATM kabinleri 2 Haziran’da belli olacak. ATM kabinleri için yapılacak olan ihale 2 Haziran 2022 tarihinde saat 14:00’İhaleye katılacaklar, teklif mektuplarını  Ankara  Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü saat 12:00’ye kadar teslim etmelidir.

İhale şartnamesi ise şu şekilde,

Mülkiyeti Belediyemize ait, Şehrin Muhtelif Yerlerine Yerleştirilecek 500 Adet Atm Kabin Yeri, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi kapsamında kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

1) İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Ankara Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5  Kat:7 Yenimahalle/ANKARA adresine ihale günü (02/06/2022) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.