Ankara'da 85.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara'da 85.4 milyon TL'ye satılık arsa!


Ankara Satış Memurluğu Ankara Yenimahalle'de yer alan arsa ve üzerindeki eklentileri 85 milyon 412 bin 572 TL bedelle satışa çıkardı.


Ankara Satış Memurluğu  Ankara  Yenimahalle'de yer alan arsa ve üzerindeki eklentileri satışa çıkardı. Arsa ve eklentilerin satış bedeli 85 milyon 412 bin 572 TL olarak belirlendi.

T.C.
ANKARA (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2020/174 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN Özellikleri :
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Macun 1 Mahallesi, Bağdat Caddesi, Uzay Çağı Caddesi ve 1123. Sokak cepheli arsa tapu kaydında Macun 1 Mahallesi 62956ada 3 parsele kain 21.337,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın kentsel servis alanı imarlı, köşe konumlu parsel olduğu, Anadolu Bulvarının yaklaşık 1km batısında, Ankara-İstanbul Karayolunun 2km kuzeyinde yer aldığı, taşınmaz üzerinde çoğu prefabrik olan Yazıhane/Ofis olarak kullanılan çok sayıda yapı ile muhtelif cins ve sayıda ağaçların bulunduğu, fiilen kullanılan alanların etraflarının tel örgü ile çevrilmek suretiyle girişleri emniyete almak suretiyle kullandıkları, parsel içerisinde Selçuk İlhan'a ait olduğu belirtilen Tır Parkı, içerisinde 56.12m² lik bina, 37.72 m² lik 2 yapının toplam alanı 93.84m² olduğu, yapıların tek katlı, temeli taş, duvarları briket, sıvalı boyalı, çatısı örtülü yığma tarzda inşa edilmiş, yaklaşık 17 yıllık bina olduğu, Macunköy Metro istasyonu ve Aselsan ile Alınteri ve Anadolu Bulvarlarına yakın mesafede yer aldığı, "KENTSEL SERVİS ALANI" kullanımında kaldığı, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE ANKARA 10 SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 16/03/2021 TARİH 2021/28 ESAS 2021/360 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

Adresi : Macun 1 Mahallesi Bağdat Caddesi, Uzay Çağı Caddesi Ve 1123. Sokak Cepheli Arsa Yenimahalle / ANKARA
Yüzölçümü : 21.337,00 m²
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.12.2021 tarih ve 26740 sayılı yazısında Macun1 Mahallesi 62956 ada3 nolu parselin 1/1000 ölçekli 84292 nolu parselasyon planı kapsamındaE:2.00 Hmax: Serbest yapılaşma koşulları ile birlikte "KENTSEL SERVİS ALANI" kullanımında kaldığı ve söz konusu ada parselde 84292 nolu plan notlarının geçerli olduğu ancak "72221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun" 6. Maddesi ile 8. Maddesine eklenen imar planlarında bina yükseklikleri Yençok: Serbest olarak belirlenemez. Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı Silo alanları hariç Meri İmar Planlarında Yençok Serbest olarak belirlenmiş yükseklikler, emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller dikkate alınarak imar plan değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare Meclis Kararı ile belirlenir hükmü gereği yapılan imar planı revizyonlarına ilişkin onama sürecinin devam ettiği hususları bildirilmiştir.
Kıymeti : 85.412.572,35 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibi Olup,
439m² lik Sahada İrtifak Hakkı - 30.09.2009 Tarih ve 4348 Yevmiye
1. Satış Günü : 22/03/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 22/04/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Ankara

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. MAD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İ.İ.K'nun m.126) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir . Bu örnek bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/174 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.