Ankara'da 8.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara'da 8.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!Kahramankazan Satış Memurluğu, Ankara Kahramankazan'da yer alan gayrimenkulü 8 milyon 952 bin 600 TL bedelle satışa çıkardı.


Kahramankazan Satış Memurluğu,  Ankara  Kahramankazan'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 8 milyon 952 bin 600 TL olarak belirlendi.

T.C.
KAHRAMANKAZAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Saray Mahallesi, Çaniçi Caddesine üzerinde yer alan Parsel, kuşuçuşu Saray Mahallesinin 1,80 km kuzeybatısında, Kahramankazan İlçe Merkezinin 16,50 km güneybatısında, Ankara-Bolu yolundan 100,00 mt içeridedir. Güneydoğu sınırında Çaniçi Caddesi doğusunda isimsiz yeni yola cepheli, Kahramankazan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Ayrık nizam EMSAL:0,60, hmax: Serbest, Sanayi ve Depolama Alanı alanı olarak ayrıldığı bildirilen imarın 3259 ada 4 parselini teşkil eden, Trapezoidal geometriye yakın sahip, boş yapılaşmaya müsait, hâlihazırda sürülü durumda, etrafında değişik konularda faaliyet gösteren imalathane ve fabrikalar inşa halinde olup, taşınmazın bulunduğu bölge yeni yapılaşan ve yapılaşması devam eden bir bölgede olan, taşınmazın bulunduğu bölge yol, su, elektrik, telefon, doğalgaz, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan,14.921,00 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz, açık artırma suretiyle satılacaktır
Adresi :
Yüzölçümü : 14.921,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam, Emsal:0,60 Hmax: Serbest Sanayi ve Depolama Alanı
Kıymeti : 8.952.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 24/11/2021 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 20/12/2021 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Yıldırım Beyazıt Mah. Osmanlı Cad No :57 Kat: 2 Kazan Belediyesi Spor Komleksi Kahramankazan

Ankara

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar dosya numarası belirtilerek KESİN, SÜRESİZ ve ŞARTSIZ banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV bedeli satış bedelinin yatırılması için verilen süresi sonunda satış bedeli ile birlikte tahsil edilecektir. aksi takdirde ihale iik 133. maddesi gereğince kaldırılacaktır. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- - Satış bedeli ve KDV bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.