16 / 08 / 2022

Ankara'da icradan 2 milyon 333 bin TL'ye satılık ev!

Ankara'da icradan 2 milyon 333 bin TL'ye satılık ev!

Çubuk (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1169 ada, 1 parselde yer alan 6 bin 627 metrekare alan üzerindeki tek katlı ev, kömürlük, depo ve çeşitli ağaçları satışa sunuyorÇubuk (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından verilen ilan şu şekilde;

T. C. ÇUBUK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2010/723 Satış

Tapu Kaydı:  Ankara  ili, ÇUBUK ilçesi, CUMHURİYET MAH. mahallesi/köyü, pafta, 1169 ada, 1 parsel.

Özellikleri: 6627 m2 miktarındaki taşınmaz üzerinde 151 m2 alana sahip 4 oda, 1 salon, banyo, vvc'den oluşan tek katlı ev, kömürlük ve depo, 3,5 m çapında 15 m derinliğinde bir adet beton kuyu, 19 adet elma ağacı, 16 adet erik ağacı, 2 adet armut ağacı, 52 adet kiraz ağacı, 2 adet dut ağacı, 11 adet kavak ağacı, 19 adet ayva ağacı, 16 adet iğde ağacı bulunmaktadır.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli ilave-revizyon planında; ayrık nizam, 4 kat (bodrum hariç), saçak seviyesi 12,50 m, inşaat alanı, 0,30 olarak görülmektedir.

Satış Saati: 11:00-11:05 arası 
Muhammen Bedel: Tamamı 2.333.267,00 TL

Satış Şartları:
1-Satış 30/05/2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında ADALET SARAYI 2.KAT MEZAT SALONU adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 09/06/2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüchanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç | bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra İflas Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya s numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 24/03/2011
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİKm.126) 


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com