Ankara'da icradan 6 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara'da icradan 6 milyon TL'ye satılık arsa! Ankara'da icradan 6 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara 7.İcra Dairesi, Ankara İli Çankaya İlçesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazın bedeli 6 milyon TL olarak belirlendi.


Ankara 7.İcra Dairesi,  Ankara  Çankaya'da yer alan arsayı 21 Ocak 20106 günü saat 11:30 ile 11:40 arası ihale edilecek.


Özellikleri: Ankara İli, Çankaya İlçe, - Ada No, 2222 Parsel No, DODURGA Mahalle/Mevkii, Taşınmaz tarla olup üzerinde fiili olarak hiçbir tesis bulunmamaktadır. Arsa üzerinde 8-9 adet ağaç bulunmaktadır. Odabaşı caddesine 2 km mesafededir. Çevresi 1-2 katlı müstakil yapılar ve boş parseller mevcuttur. Taşınmazın çevresindeki imar yolları henüz açılmamış durumdadır. Taşınmazın cephesi olan Günaybatı cephesinden kadastro yoluna cephelidir. Çevresinde yeni yapılaşmaların orta hızla devam ettiği, gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır.


Adresi: -

Yüzölçümü: 27.083m2

Arsa Payı: -

İmar Durumu: Dosyasında

Kıymeti: 6.000.000,00 TL 

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında

1.Satış Günü: 21/01/2016 günü 11:30- 11:40 arası 

2.Satış Günü: 25/02/2016 günü 11:30- 11:40 arası

Satış Yeri: Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu - Ankara Adliyesi MERKEZ/ANKARA


Satış şartları


1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/14042 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/11/2015