Ankara'da Özkar Yapı binası 11 milyon TL'ye satışa çıktı!

Ankara'da Özkar Yapı binası 11 milyon TL'ye satışa çıktı! Ankara'da Özkar Yapı binası 11 milyon TL'ye satışa çıktı!

Ankara İli Yenimahalle İlçesi'nde bulunan Özkar Yapı'nın ofis binası Ankara 22.İcra Müdürlüğü tarafından 1 Aralık 2015 günü saat 09:30 ile 09:40 arası açık artırma usulüyle ihale edilecektir.


Ankara Yenimahalle'de yer alan Özkar Yapı'nın ofis binası 11 milyon 33 bin TL bedelle  Ankara  22.İcra Müdürlüğü tarafın satışa çıkacak.


Özellikleri : Ankara İli Yenimahalle İlçesi İvedik İmar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi ile 1280 ve 1281. Sokağa Cepheli, imarın 43386 Ada, 2 parselini teşkil eden, 6.490,00-m2 yüzöİçümünde arsa üzerinde Özkar yapı Şirketine ait 24 nolu ofis binası ve eklentileri bulunan taşınmaz ve müştemilatı hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.


Adresi : Mehmet Akif Ersoy Cad. 1280 ve 1281 Sok. Yenimahalle/Ankara


Yüzölçümü : 6.490.00 m2

Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : E : 1,50, Hmax : Serbest, Cadde'den Çekme mesafesi, 20,00-m, sokaklardan ve komşu parsellerden çekme mesafesi, 10,00-m olan yapılaşma koşullu "BÖLGESEL TİCARET MERKEZİ " Kullanımında kaldığı bildirilmiştir.


Kıymeti: 11.033.000,00 TL 

KDV Oranı:  %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 01/12/2015 günü 09:30 - 09:40 arası 

2. Satış Günü: 31/12/2015 günü 09:30 - 09:40 arası 

Satış Yeri: Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu Sıhhiye/Ankara


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada İstekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya İştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâl iye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak., bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/79 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/05/2015