Ankara'nın 5 kentsel dönüşüm sorunu mecliste!

Ankara'nın 5 kentsel dönüşüm sorunu mecliste! Ankara'nın 5 kentsel dönüşüm sorunu mecliste!

Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara'nın bazı ilçelerini kapsayan kentsel dönüşüm ve gelişim projeleriyle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi hazırladı. Gök, Gölbaşı ve Çanyaka'daki kentsel dönüşüm sorunlarını ele aldı..
Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara'nın bazı ilçelerini kapsayan kentsel dönüşüm ve gelişim projeleriyle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi hazırladı. Gök, sorularının Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlanmasını talep etti.


Gök önergesinde  Ankara  İli Gölbaşı ve Çanyaka İlçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki kararları sıralayarak "Alınan Bakanlar Kurulu kararları ile kararlar kapsamında ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı sınırları içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazların, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelij imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacağı hüküm altına alınmıştır.


Bakanlar Kurulu'nun 2015/7736 sayılı kararıyla Ankara İli Çankaya Yakupabdal, Mühye ve Karataş mahalleleri ile Mamak ilçesi İmrahor mahallesi kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiştir.


Anılan Bakanlar Kurulu kararlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının23/1/2015 tarihli ve 537 sayılı yazısı üzerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesine göre 15.06.2015 tarihinde alındığı ifade olunmuştur." dedi.


Bu bağlamda;


1- 7 Haziran seçimleri öncesinde işletilen süreç sonunda alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yetkinin Büyükşehir Belediyesine devredilmiş olmasının bu alanların parsel parsel satılması anlamını içermediği söylenebilir mi? Bu konuda bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?


2- Gölbaşı ilçesi Hallaçlı Velihimmetli ve Çayırlı mahalleleri ile Etimesgut ilçesi Fevziye mahallesinde arsa ve arazi toplandığı, arsa ve arazilerin sahiplerinden yüzde 10 bağış alındığı doğru mudur?


3- Arsa ve arazi sahiplerine Kentsel dönüşüm çerçevesinde Gölbaşı ilçesinde Hallaçlı Velihimmetli ve Çayırlı mahalleleri ile Etimesgut ilçesi Fevziye mahallesi İmar plan uygulamalarında değişiklik yapılmakta yetkili olduklarını iade ederek arsa ve arazi bağışı aldıkları iddia edilen kişilerin Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir bağlantıları var mıdır? Bu işlemler belediye adına mı yapılmıştır?


4 - Yeni bir siyasal iktidarın gündemde olduğu o günlerde görevi sona ermiş, yeni bir bakalar kurulu teşkil oluncaya kadar göreve devam etmekte olan istifa etmiş bir Bakanlar Kurulu'nun Ankara'nın çeşitli ilçelerinde 8 mahallede kentsel dönüşüm kararları alıp uygulamaya koyarak yurttaşları endişe ve kuşku girdabına sürüklemesinden nasıl bir toplumsal yarar umulmuştur? Bu yarar sağlanmış mıdır?


5 - Ankara'nın Çankaya, Mamak, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinde 8 mahalleyi kapsayan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanlarıyla ilgili uygulamalar bugün itibariyle ne aşamadadır? Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alanlarla ilgili herhangi bir karar alınmış mıdır? Bu konuda kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?