Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı davası!

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı davası! Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı davası!

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi farklı bir karara imza attı. Yargıtay, çiflerin “mal talepleri olmadığını” bildirmeleri halinde daha sonra mal paylaşımı davası açamayaca


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, boşanma davalarında yeni bir karar aldı. Buna göre, anlaşmalı olarak boşanan çiftler, mahkemede “mal talepleri olmadığını” bildirmeleri halinde mal paylaşımı davası açılmayacak.


Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından alınan kararı değerlendiren Avukat Fatih Karamercan, "Eşler, genellikle birbirleri arasında düzenledikleri anlaşmalı boşanma protokolü veya duruşma sırasındaki beyanları ile boşanırken, aralarındaki mal rejimini sonlandırıyor. Halbuki, vatandaşların kendi aralarında, vekil olmaksızın veya vekilleri ile gerçekleştirdikleri, bu boşanma sonucu, mal rejiminin tasfiyesinden doğacak bir hakkın engellenmesini veya mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanacak bir hakkın doğmasını istedikleri halde, bunun tam tersi durumların da ortaya çıkması, uygulamada yaşanan sıkıntılar arasındadır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde mal kavramı ile neyin kastedilmek istendiği, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından onama kararı ile belirtilmiştir. Bu yüzden, boşanacak çiftlerin boşanmanın heyecanı ve telaşı ile haklarının zayi olmasının önüne geçebilmeleri için anlaşmalı boşanma çerçevesinde hazırlanacak belgede veya mahkemedeki beyanlarında artık daha dikkatli olmaları gerekir" şeklinde konuştu.
Sabah