Antalya Defterdarlığı kat karşılığı konut yaptıracak

Antalya Defterdarlığı kat karşılığı konut yaptıracak

Antalya Defterdarlığı Duraliler Mahallesi'ndeki 16 bin 544 metrekare hazine arazisine kat karşılığı konut yaptıracak.
Antalya Defterdarı Hidayet Mat yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da 78 bin 415 farklı parselde 4 milyar 989 milyon 505 bin 892 metrekare Hazine adına kayıtlı tapulu arazi bulunduğunu bildirdi. Hidayet Mat, Antalya'nın yüzölçümünün 20 bin 732 kilometrekare olduğu göz önüne alındığında, şehrin dörtte birinin Hazine adına kayıtlı olduğuna işaret etti. Hazine arazilerinin değerlendirilmesi için, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni verilmesi, ağaçlandırma, organik tarım ve teknolojik seracılık için arazi tahsisi, kat karşılığı inşaat gibi yöntemlerin kullanıldığını belirten Mat, Duraliler mahallesindeki 16 bin 544 metrekarelik Hazine arazisine de kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacağını bildirdi. Hidayet Mat, Duraliler'deki araziye kat karşılığı konut yaptırılmasına ilişkin ihalenin 26 Martta yapılacağını belirtti.


Mat, şunları kaydetti: "Bu sayede, taşınmazı kat karşılığı inşaat yoluyla değerlendirme sonucunda elde edilecek bağımsız bölümlerin (dairelerin) değerinin, taşınmazın arsa değerinden daha yüksek olması nedeniyle hem devlet bütçesine daha fazla bir katkı sağlanmış hem de Hazine taşınmazından en iyi şekilde yararlanılmış olacaktır. Bunun yanında bilindiği üzere, ekonomistler arasında lokomotif sektör olarak adlandırılan inşaat sektörü, yarattığı istihdamın yanı sıra 200'e yakın sektör ve 500'e yakın mal ve hizmetin üretimi ile doğrudan ilişkili olması nedeni ile bu sektördeki canlanmanın yayılarak tüm ülke ekonomisini de etkileyeceği de aşikardır. Kat karşılığı inşaat ihalesi Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonun da gerçekleştirilecek. İhalede kat karşılığı inşaatı oranı yüzde 40'dan az olmayacak şekilde emsallerine göre en uygun oranın verilmesi, bu oranın hem toplam inşaat alanında, hem de toplam satış bedellerinde aranılması yoluyla yapılacaktır."