Çukurova Balkon

Antalya Döşemealtı'nda 3.4 milyona satılık arsa!

Antalya Döşemealtı'nda 3.4 milyona satılık arsa! Antalya Döşemealtı'nda 3.4 milyona satılık arsa!

Antalya 5.Sulh Hukuk Mahkemesi, Antalya Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'ndeki 76 bin 136 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. Tarım arazisi olarak kullanılan arsanın toplam satış bedeli 3 milyon 426 bin 133 TL olarak belirlendi.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


ANTALYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya İli, Döşemealtı ilçesi Bıyıklı mahallesi Yeni köprü mevki Eski 98 parsel, yenileme ile 8547 ada 25 parsel sayılı taşınmaz üzerinde keşif tarihinde buğday ekili olduğu, üzerinde ağaç ve inşai muhtesat bulunmadığı, taşınmazın tarla olduğu, toprakları havzanın üst kotlarından akarsularca taşınarak getirilmiş killi-siltli-tın bünyede gri renkli, derin profile sahip, geçirgenliği iyi olan, eğimi düz ve düze yakın meyilde olan topraklardır. Sulanma imkanı vardır. Çakıllılık, taşlılık, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan hali fif drenaş sorunu bulunan 1. Sınıf tarım topraklarından olup mutlak tarım arazisidir. Parselin kuzeyinde bıyıklı mahallesi yolu geçmektedir. Bıyıklı mahallesinin 600 metre Doğusunda  Antalya-Burdur Devlet Karayolunun 170 metre Güneyinde Antalya organize sanayi bölgesinin 2 km. Döşemealtı ilçe Merkezine 10 km ve Antalya il merkezine 26 km uzaklıktadır. Ulaşım durumu iyidir. Çevresinde hububat tarımı yapılan tarlalar, nar ve zeytin bahçeleri vardır.


Adresi: Bıyıklı mah. Yeni köprü mevki Döşemealtı/Antalya

Yüzölçümü: 76.136,29 metrekare

Arsa Payı : -

İmar Durumu : Döşemealtı Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün14/12/2015 tarih ve 15288597-310/1720/11614 sayılı cevabi yazısında Antalya İli Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mah. 8547 ada 25 parselin (Eski 98) bulunduğu bölgenin 1/5000 öl­çekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planının bulunmadığı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım ve Sulama Alanında kaldığı bildirilmiştir.


Kıymeti: 3.426.133,05 TL

KDV Oranı: Yüzde 18

Kaydındaki Şerhle : Tapu kaydında yazılı olduğu şekildedir.

1.Satış Günü: 30/06/2016 günü 15:00-15:10 arası

2.Satış Günü: 28/07/2016 günü 15:00-15:10 arası

Satış Yeri: Antalya Adliyesi Ceza Bloku 5. Kat. 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu


Satış şartları:


1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün ön­cesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı­lacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.