26 / 05 / 2022

Antalya Kaş sağlıklı kentleşecek!

Antalya Kaş sağlıklı kentleşecek!

ANTALYA’da içinde bir köy nüfusunu barındıran dev turizm tesislerinin yanında farklı bir turizm anlayışı sunan Kaş, hazırlanan çevre düzeni planıyla ’cazibe merkezi’ haline gelecek.ANTALYA’da içinde bir köy nüfusunu barındıran, denizden havuza, gündüz animasyondan gece diskoya 24 saat koşuşturmanın sürdüğü dev turizm tesislerinin yanında farklı bir turizm anlayışı sunan Kaş, hazırlanan çevre düzeni planıyla ’cazibe merkezi’ haline gelecek.


Antalya’nın Kaş İlçesi için konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanım kararlarını belirleyen 25 bin ölçekli ’çevre düzeni planı’ çalışmalarında son aşamaya gelindi. 2010 yılında çalışılmaya başlanan plan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsüne sahip alanlara ilişkin plan kararlarının onaylanması amacıyla ilgili kurumlara gönderildi. 


Kaş’ın anayasasının yeniden yazıldığı planda, Antalya’nın son 25 yıl içinde Turizm Teşvik Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle çağdaş dünyaya hızla entegre olma eğiliminde uluslararası metropoliten bir merkez olma yoluna girdiği belirtildi. Bu değişimin önceden öngörülemez olduğunun altı çizilen plan raporunda, sürecin ilçelerde de gözlendiği, nüfus ve işgücü hareketleri ve beklenmedik kentleşme eğilimine neden olduğu kaydedildi. Kaş özelinde ise bu değişim sürecinin turizmle birlikte gelişen hizmetler sektörünün ilçe merkezinin ekonomik ve sosyal yapısında bir dizi değişim ve dönüşüme neden olduğu vurgulandı.


Bu çerçevede hazırlanan 25 bin ölçekli çevre düzeni planıyla Kaş’ta sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla doğal, tarih ve kültürel kaynakların rasyonel kullanımı, bölgenin ekolojik dengesinin korunması, konut, tarım, turizm gibi arazi kullanım kararlarının düzenli ve dengeli gelişiminin sağlanması, bölgenin sosyo- kültürel kimliğinin korunması ve geliştirilmesi, bölgede bulunan çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözüm kararlarının verilmesini amaçlandığı belirtildi.


NÜFUS ARTACAK

Bu amaç için Kaş’ın nasıl bir dinamik içinde hareket edeceğine ilişkin öncelikle bir nüfus projeksiyonu ortaya koyan planda, 2000 yılında kentsel ve kırsal olmak üzere 47 bin 519 olan Kaş nüfusunun 2010 yılında 53 bin 145’e ve 2014 yılı adrese dayalı nüfus sonuçlarına göre ise 55 bin 574’e çıktığı belirtildi. Buna göre 2014 genel nüfus toplam artışı 2010 yılına göre yaklaşık yüzde 5 oranında gerçekleşirken 7 farklı yöntemle yapılan projeksiyonlar sonunda Kaş’ın kentsel nüfusunun 2015 yılında 9 bin 449, 2020’de 11 bin 132 ve 2025 yılında 13 bin 131 kişi olarak bulundu. Ancak planlamayla birlikte başta belediyecilik hizmetleri olmak üzere hizmet fonksiyonlarının, yatçılık üzerine sanayi sektörünün gelişeceği, yeni yat limanın turizmi daha da geliştireceği, ayrıca ulaştırma sektörünün önemli oranda yükselme göstereceği olasılığının yüksek olması nedeniyle yaşanacak gelişmeler sonucunda ilçenin bir ’cazibe merkezi’ haline geleceği belirtildi. Buna bağlı olarak plan kararların oluşmasını sağlayacak projeksiyon nüfus 38 bin 200 kişi kabul edildi. 


SAĞLIKLI KENTLEŞME

Kaş’ın Antalya’nın diğer ilçeleri arasında 0.13 ile en düşük kentleşme oranına sahip ilçesi olduğunun altı çizilen raporda bunun ilçedeki yatırım olanaklarının değerlendirilmesi gerektiği ve sosyo- ekonomik kararlarla sağlıklı bir kentleşme sürecinin başlatılması gerektiğini savunuldu. Kaş’ta ikinci konut ve otel, motel, pansiyon talebi giderek arttığına dikkat çekilen planlamada bu çerçevede 422 hektar kentsel yerleşik alan ve 127 hektar kentsel gelişme alanı önerildi. Böylece yaklaşık 100 hektarlık bir alanın konut olarak planlandığı ilçede, 38 bin 300 kişi için toplam 549 hektar alanın imara açılmasını öngörüyor. Plan, 3’üncü derece doğal sit alanı olan Meis adasının tam karşısında yer alan Çukurbağ’da tamamının konut bölgesi olarak gelişmesi hesabıyla, yaklaşık 4 bin kişinin yaşayacağı bir yaşam merkezi haline getiriyor.


Milliyet Akdeniz