Antalya Kepez'de 919 bin TL'den satılık tarla!

Antalya Kepez'de 919 bin TL'den satılık tarla!

T.C. Antalya 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Antalya ili Kepez ilçesi Başköy köyünde bulunan tarlayı 919 bin 193 TL'den satışa çıkardı. Satış, 03 Eylül 2012 Pazartesi günü 15:00-15:10 saatleri arasında yapılacak


Verilen ilan şöyle;


T.C. ANTALYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


2012/91

Taşınmazın; ortaklığın giderilmesi nedeniyle Antalya 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2009/1688 Esas 2011/1230 Karar sayılı karan gereğince satışına karar verilen taşınmazın Memurluğumuzca satışı yapılacaktır.

Kaydı: Antalya Mrk. Kepez ilçesi Başköy Köyü 28400 ada, 42 parsel olup, 32.543,72 m2’lik tarladır.

Özellikleri: Tapuda tarla olarak kayıtlı olup, mutlak tarım arazisi smıfındadır. Üzerinde yer yer sökülemeyen kayalar vardır. 4. Sınıf tarım arazisidir. Başköy Köyüne 2100 m. Antalya Merkezine 25 km’dir. Ulaşımı kolaydır. Üzerinde 20-22 yaşlarında 480 adet Zeytin ağaçları bulunmaktadır.

imar Durumu: Taşınmaz plansız alanda kalmaktadır.

1.Satış Günü: 03/09/2012

2.Satış Günü: 13/09/2012 Satış Saati: 15.00 - 15.10 Arası

Satış Yeri: Antalya Adliyesi Ceza Bloku 5. kat 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu.

Muhammen Bedel: ÜZERİNDEKİ AĞAÇLAR ile TOPLAM: 919.193,00-TL’dir.

Satış Şartları;

1-Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60’ım ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplammı ve satış ve paylaştırma giderlerini gepmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukanda belirtilen ikinci satış gününde aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40’mı bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20’si nispetinde 183.840,00- Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi İle K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerle on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan, ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen, mesul olacaklardır, thale farkı ve temerrüt faizi ayrıca bir hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark var ise öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Satış tapu kaydındaki tüm yükümlülükleri ile birlikte yapılacaktır. İhaleye iştirak eden alıcılar şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 2012/9 Satış sayılı dosyasına başvurmaları, İlanı ilanen tebliğ olunur. 06/07/2012 (İtK. m..126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(Basın: 45095)


İlan için tıklayın!