Antalya Manavgat'ta 13.5 milyon TL'ye icradan satılık 3 gayrimenkul!

Antalya Manavgat'ta 13.5 milyon TL'ye icradan satılık 3 gayrimenkul!

T.C. Manavgat 2. İcra Dairesi, Antalya ili, Manavgat ilçesi, Seydiler Mahallesi Nifrit mevkii, 135 ada 107 parselde yer alan gayrimenkulleri 13 milyon 536 bin TL'ye satıyor...


T.C. Manavgat 2. İcra Dairesi tarafından, Antalya ili, Manavgat ilçesi, Seydiler Mahallesi Nifrit mevkii, 135 ada 107 parselde yer alan gayrimenkuller 13 milyon 536 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 11 Mart tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

Antalya Manavgat

İlan metni: 

T.C. MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ 2018/532 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Antalya İl, Manavgat İlçe, Seydiler Mah. Nifrit mevkiinde yer alan 135 Ada, 107 Parselde( Eski No: 357 parsel ) kayıtlı 11.628,42 m2 alanlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı " M.K." adına kayıtlıdır. İmar Durumu:Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20.03.2019 tarih ve E5917 esas sayılı yazısında 135 ada 107 parsel sayılı taşınmaz Antalya Manavgat ilçesi Side Turzm Alanı ve Side 2. Nolu Turizm Merkezi Kızılağaç bölgesi 2. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında " Turizm Tesis Alanları " kapsamında kalmaktadır. Parsel Manavgat ilçesine kuş uçuşu 8200 m, Manavgat Antalya yoluna 1500 m ve köy yerleşim yerine 3500 m'dir. Akdenize 800 m mesafede bulunmaktadır. Kadastro yolu bulunmamaktadır. Tamamı 11628,42 m2 olan tarla vasaflı Seydiler Mah 135 ada 107 numaralı parsel zirai yönden, doğu, batı, kuzey ve güney sınırları benzer özelliklerde tarım alanları ile çevrili, %0-1 topografik eğimli, kumlu, killi silt toprak bünyesine sahip, toprak derinliği iyi, porozitesi iyi, organik madde bakımından zengin, drenaj sorunu olmayan, tarla ziraati yapılan, kuzey kısımlarından DSİ Manavgat sol sahil sulama kanalından sulama yapma imkanı bulunan 1. Sınıf sulak bir tarım alanı hüviyetindedir. Parsel üzerinde zirai yönden ekonomik kıymet ihtiva eden muhdesat yoktur. Parselin satışa esas toplam değerinin de 9.302.736,00 TL edeceği kanaatine varılmıştır. (Taşınmazın kıymeti Manavgat İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2019/90 Esas 2019/537 Karar sayılı ilamı ile belirlenmiştir. )
İmar Durumu : Yukarıda bahsedildiği gibi
Kıymeti : 9.302.736,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibi
1. Satış Günü : 11/03/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 08/04/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : MANAVGAT ADLİYESİ MEZAT SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Antalya İl, Manavgat İlçe, Seydiler Mah. Nifrit mevkiinde yer alan 135 Ada, 7 Parsel ( Eski NoB 764 parsel )38.484,99 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi "F.Ü." adına kayıtlıdır. "F.Ü." hissesine 19242,495 m2 isabet etmektedir. İmar Durumu: Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20.03.2019 tarih ve E.5917 esas sayılı yazısında Seydiler Mah 135 Ada 7 parsel ( Eski no: 764 parsel ) sayılı taşınmaz Antalya Manavgat 1/25000 ölçekli nazım imar planında "Tarım Alanları " kapsamında kalmakta olduğu belirtilmektedir. Parsel Manavgat ilçesine kuş uçuşu 8 km, Manavgat Antalya yoluna 680 m ve köy yerleşik yerine 2850 mt mesafededir. Akdenize 1650 m mesafede bulunmaktadır. Kadastro yolu bulunmamaktadır. Tamamı 38484,99 m2 olan tarla vasıflı Seydiler Mah. 135 ada 7 numaralı parsel için yapılan kıymet takdirinde 1/2 hisse maliki "F.Ü." isabet eden miktar 19242,495 m2'dir. Taşınmazın tamamı 4.233.348,90 TL değerinde olup, "F.Ü." hissesine isabet eden kıymet takdiri değeri 2.116.674,45 TL'dir.
İmar Durumu : Yukarıda bahsedildiği gibi
Kıymeti : 2.116.674,45 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibi
1. Satış Günü : 11/03/2021 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 08/04/2021 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : MANAVGAT ADLİYESİ MEZAT SALONU

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Antalya İl, Manavgat İlçe, Seydiler Mah. Nifrit mevkiinde yer alan 135 Ada, 7 Parsel ( Eski No764 parsel ) 38.484,99 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi "A.B" adına kayıtlıdır. "A.B." hissesine 19242,495 m2 isabet etmektedir. İmar Durumu: Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20.03.2019 tarih ve E.5917 esas sayılı yazısında Seydiler Mah 135 Ada 7 parsel ( Eski no: 764 parsel ) sayılı taşınmaz Antalya Manavgat 1/25000 ölçekli nazım imar planında "Tarım Alanları " kapsamında kalmakta olduğu belirtilmektedir. Parsel Manavgat ilçesine kuş uçuşu 8 km, Manavgat Antalya yoluna 680 m ve köy yerleşik yerine 2850 mt mesafededir. Akdenize 1650 m mesafede bulunmaktadır. Kadastro yolu bulunmamaktadır. Tamamı 38484,99 m2 olan tarla vasıflı Seydiler Mah. 135 ada 7 numaralı parsel için yapılan kıymet takdirinde 1/2 hisse maliki "A.B."a isabet eden miktar 19242,495 m2'dir. Taşınmazın tamamı 4.233.348,90 TL değerinde olup, "A.B."'un hissesine isabet eden kıymet takdiri değeri 2.116.674,45 TL'dir.
İmar Durumu : Yukarıda bahsedildiği gibi
Kıymeti : 2.116.674,45 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibi
1. Satış Günü : 11/03/2021 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 08/04/2021 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : MANAVGAT ADLİYESİ MEZAT SALONU

Antalya Manavgat

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,% 18 KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/532 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.