08 / 08 / 2022

Antalya Muratpaşa'da 31.1 milyon TL'ye icradan satılık bina!

Antalya Muratpaşa'da 31.1 milyon TL'ye icradan satılık bina!

T.C. Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Antalya ili, Muratpaşa ilçesinde yer alan binayı 31 milyon 150 bin 443 TL'ye satıyor...T.C. Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından, Antalya ili, Muratpaşa ilçesinde yer alan bina 31 milyon 150 bin 443 TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 21 Eylül tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2021/219 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Antalya ili Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mah. Kandiller Çıkmazı 876 ada 84 parsel 2538,63 m2 yüzölçümlü, ZEMİNDE ALTI DÜKKAN. BİR SİNEMA İLE
Özellikleri : Taşınmaz, Antalya Muratpaşa İlçesi Kılınçarslan Mahallesi (Kaleiçi) yapısal muhtesatlar Kılıçaslan mahallesi Atatürk caddesi no:60 muratpaşa/ Antalya adresinde bulunup Atatürk caddesine ikinci parsel durumdadır.Atatürk caddesi ikinci parsel 30 m, nostajik tramvay’a 40 m , eski büyükşehir belediye hizmet binasına 150m, denize 460m,Karaalioğlu parkına 300m, yat limanına 500m, saat kulesi kale kapısına 550m, antalya valiliği cumhuriyet meydanına 680m, mark Antalya avm ‘ye 1,15 km, özel Anadolu hastanesine 1,00 km, Antalya havaalanına 8,80 km mesafede bulunmaktadır.
Antalya Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2019 tarih ve E. 15781 sayılı yazılarında;
*davaya konu taşınmazın Kale İçi Kentsel III. Derece Arkeolojik Sit alanında kaldığı,
*19.11.1969 tarih ve 23/1 sayılı ruhsatlı mimari projesinin,18.11.1974 tarih ve 61/42 nolu tadilat ruhsatlı mimari projesine göre;1 adet sinema,6 adet dükkan,4 adet soğuk hava deposu bulunduğu ve 27.11.1974 tarih ve 12/17 sayılı, 8 adet mesken için ise 23.08.1977 tarih ve 88/41 sayılı yapı kullanma izin belgesinin bulunduğu, ayrıca 27.11.1974 tarihinde Binaya İskan Raporunun Düzenlendiği bilgisinin verildiği görülmüştür.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığının 25.08.2019 tarih ve E. 46006 sayılı yazılarında;
*davaya konu taşınmazın kültür ve turizm bakanlığınca 16.10.2018 tarihinde onanan Kaleiçi kentsel III. Derece arkeolojik sit alanı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon imar planı içinde kaldığı,
*taşınmaz içinde yer alan yapının korunması gerekli kültür varlığı olduğuna dair bir tescilin bulunmadığı,
*taşınmaza (Y) yeni yapı, AA(KK) kısmi kamulaştırma (Pasif Yeşil Alan)parsel kararı getirildiği, fonksiyonu(KM-E)Kültür merkezi olarak belirlendiği,
* parsel kamulaştırılarak E=0,15 Max. h=6,50m yeni yapı yapılarak Kültür Merkezi olarak kullanılacağı,parsel büyüklüğü ve surla ilişkisi göz önüne alınarak yapılacak sondaj ve buna göre hazırlanacak Avan projenin AKVKBK değerlendirmesi sonrası alınacak karara göre işlem yapılacağı hükmünün getirildiği,
* taşınmazın sadece kültürel faaliyetler için kullanılabileceği, bilgilerinin verildiği görülmüştür.
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünü 08.07.2019 Tarih Ve E.563079 Sayılı Yazılarında;
* davaya konu taşınmazın kale içi kentsel III. Derece arkeolojik sit alanında kalmakta olduğu, koruma amaçlı imar planı doğrultusunda parselde yapılaşma yapılabileceği,
* davalı parsel üzerinde bulunan mevcut yapının yasal yasal statüsününbulunmadığı, parseldeki yapısal taşınmaza yönelik alınan G.E.E.A.Y.K. nın 08.03.1974 tarih ve 7721 sayılı kararında“inşaatı biten iki katın muhafaza edilmesine, 3. Katın yıkılmasına “karar verilmiş olmakla birlikte bu yıkım gerçekleştirilmediği,
* 876 ada 84 parselin koruma amaçlı imar planında (Y) yeni yapı, AA(K) açık alan olarak düzenlenecek, parsel (KM-E) kamulaştırılarak E=0,15 Max. h=6,50 m yeni yapı yapılarak kültür merkezi olarak kullanılacağı,
* koruma amaçlı imar planında Parsel Tamamının Kültürel Merkezi olarak belirlendiği, bilgilerinin verildiği görülmüştür.
BETONARME ANA YAPININ DEĞERLENDİRİLMESİ;
SİNEMA BÖLÜMÜ: binanın güney ucunda bulunmaktadır. Bodrum kat+zemin kat+balkon katından ibarettir. Ayrıca,sinema bölümüne ait gişe, fuaye,kafeterya ve wc kısımları bulunmaktadır. Sinema 420 kişilik olup koltuk aralrı ve basamaklar halı kaplıdır. Koltuklar deri kaplıdır. Yekpare perdesi mevcuttur. Duvarlar ısı ve ses izolasyonludur. Üç adet özel locası vardır. Sinema seyirci bölümü giriş merpen basamakları granit kaplıdır.kafeterya ve lobi alanı seramik ve yeryer laminat parke kaplıdır. WB’lerin yer ve duvar döşemesi granit olup lavabolar Hilton lavabodur.
RADYO VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ: binanın orta kısmında bulunan 5 katlı bölümde bulunmaktadır. Radyo ve televizyona ait çalışma ofisleri,stüdyolar ve yönetici ofisleri ile wcler bulunmaktadır. Yönetici ofileri duvarları ahşap kaplama olup yer döşemesi marley üzeri halı kaplamadır.koridor ve wc yer döşemeleri granitseramiktir. Diğer tim duvar ve tavan kaplamaları sıva üzeri plastik boyalıdır. Pençelere PVC çift camlıdır.
GAZETE,MATBAA,DEPO VE MAKİNA DAİRESİ BÖLÜMLERİ : binanın zemin kotu altındaki bodrum katta eskiden soğuk hava deposu olarak kullanılan(projesinde de mevcuttur.)alanda bazı duvar panelleri sökülerek boş alan olarak tadil edilmiştir.zemini tecritli olup duvarlar tecritli sıvalıdır. Bodrum kata inen merpen mozaik kaplıdır. Zemin katta binanın orta kısmına tekabül eden bölümde gazete ve matbaa kısmı bulunmaktadır.bir bölümü matbaa makinelerinin olduğu kısım olup tabanı karo mozaik,duvarları sıva ve boyalı, tavanı strafor ile ses yalıtımlıdır. Diğer kısım ise gazete ve matbaa çalışma ve yönetici ofislerinin PVC elemanlar kullanılarak bölünmüştür. binanın bu kısmının 2. Katı depoların bulunduğu kattır.IV sınıf B Grubu yapı sınıfında kalmaktadır.
Betonarme yapıları yaşa bağlı yıpranma oranı %40 dır.Binanın uzun yıllardır kullanılmamış ve bakım görmemiş olması nemi yüksek Akdeniz Bölgesinde bulunması nedeniyle yapının %10 oranı fiziki yıpranma ile birlikte toplam yıpranmanın asgari %44 mertebesinde bulunduğu gözlemlenmiştir.
TESİSİN MÜTEMİM CÜZLERİ YÖNÜNDEN;
Yapının bünyesindesinema,radyo,televizyon,soğuk hava deposu,idari bölüm ve dükkanlar bulunan bir tesistir. Ancak yıllardır işletilmemiş,bakımsız ve terk edilmiş ATIL BİR TESİS durumundadır. Söz konusu tesisin faal olmayan çürümeye terk edilmiş mekanik ve tesisin eski işlevini sürdürmesi için olan mütemmim cüzleriyle ilgili olarak;
Elektrik trafosu, sinema makinası, sinema ses ve ışık sistemi, sinema otomatik perde mekanizması, radyo ve televizyona ait uydu antenleri, alıcı ve vericileri, jeneraör, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri bulunmaktadır.
Değerlemeye konu tesisi ait mütemmim cüzlerinin bedelleri 14.735,00 TL olarak takdir edilmiştir.
TEK KATLI YIĞMA YAPININ DEĞERLENDİRİLMESİ;
Binanın sinema bölümü bitişinde tek katlı kiremit çatı örtülü yığma yapı bulunmaktadır.su deposu ve hidrafor binası;binanın batı kısmında teraslı, içi ve dışı sıva ve badanalı, iç yüzeyşeri fayans kaplı binadır. Toplam alanları 139,00 m2 olduğu tespit edilmiştir. Çevre ve şehircilik bakanlığının yayımladığı“2019 yılı mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ “e göre;
III. sınıf A grubu yapı kategorisinde kaldığı ve birim m2 bedeli 980,0 TL/m2 olarak verilmektedir.45 yaşındaki yığma yapının yıpranması, %50 olup fiziki yıpranmayla birlikte yıpranması toplam %55 oranında olmaktadır.bu durumda yapının bedeli :139,00m2 *980,00 TL/m2 *(1-%55)=61.299,00 TL olmaktadır.
5.4-) BAHÇE İŞLERİ;
Bina çevresinde 1063 m2 genişliğinde mıcır dökülerek otopark düzenlemesi yapıldığı ,tesis çevresinde bir kısım bitklerin bulunduğu gözlenmiştir.bahçe ileri olarak yapılmış imalatların yaklaşık bedelinin 18.000,00 TL olduğu görüş ve kanaatteyim.
5.5-) ARZ TAŞINMAZIN BEDEL TESPİTİ;
Taşınmazın bedeline etki eden;
Bunların dışına taşınmazın konumu,ulaşım durumu, imar durumu, topoğrafyası,bölgede arzın az olmasına karşın talebinde taşınmazın mevcut durumu nedeniyle düşük kalması, 3. Derece arkeolojik sit alanında kalmasının getirdiği kısıtlılıklar,tek bir fonksiyon(kültür merkezi)dışımda bir amaçla kullanılamaması,taşınmaz üzerindeki icrai haciz yükünün caydırıcılığı gibi unsurlar,taşınmazın değerine olumlu ve olumsuz etki eden tüm özellikler ile ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konektör birlikte değerlendirildiğinde birim m2 bedeli olarak takdir edilmiştir.
Antalya İli Muratpaşa İlçesi Kılınçarslan Mahallesi 876 Ada 84 Parsel arsa ve üzerindeki bağımsız bölümdeki taşınmazın bedeli toplamının 31.150.443,27 TL olduğuna karar verilmiştir.
Yapısal Muhtesatlar : 4.480.093,27 TL
Makina Ekipman : 14.735,00 TL
Taşınmaz - Gayrimenkul : 26.655,615,00 TL
TOPLAM : 31.150.443,27 TL
Kıymeti : 31.150.443,27 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif kurum haciz ve ipotek şerhleri vardır.Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/09/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 19/10/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : ANTALYA İL ADALET SARAYI EK HİZMET BİNASI İHALE ODASI ASMA KAT -MELTEM MAH.DUMLUPINAR BULV.MURATPAŞA / ANTALYA 

Antalya Muratpaşa da 31.1 milyon TL ye icradan satılık bina!

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Artırmaya iştirak edeceklerin teminat akçesini (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31/07/2014 tarih 26213 sayılı yazılarının dayanağını oluşturan İİK'nun 9.maddesi uyarınca ve COVİD-19 virüsünün BULAŞ RİSKİNİN YOĞUNLUĞU sebebiyle) müdürlüğümüze ait TR 76 000 15 00 158 00 73 09 60 37 12 (Banka Adı:Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.-Üçkapılar Vergi Dairesi-0700808309) banka hesabına yatırması ve yatırdığına ilişkin dekontu satış mahallinde ibraz etmeleri gerekmektedir. İlgilinin dekontu ibraz etmeden önce teminatın hesaba geçtiğinin daireden teyit edildiğine ilişkin şerhi almasıönemlidir. Aksi takdirde ihale saatine kadar hesaba geçmeyen teminata dayalı olarak ihaleye katılım talepleri kabul edilmeyecek olup, satış mahallinde de NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. (Benzer İçtihat: Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5.Hukuk Dairesinin 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı ilamı, Onama: Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı ilamı) satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, satış ilanının taşınmazın tapu takyidatında adresi bulunamayan ilgililere tebliğ edilememesi durumunda gazete ilanı varsa gazete ilanının, gazete ilanı yoksa elektronik ortamda yapılan ilanın bütün ilgililere tebliğ yerine sayılacağı, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/219 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.