Antalya ve Korkuteli'nde satılık hazine arsaları!

Antalya ve Korkuteli'nde satılık hazine arsaları!Antalya ve Korkuteli'nde satılık hazine arsa ve arazileri bulunuyor...Antalya'da 96.447 parsel de 7 milyon 650 bin m2 yüzölçüme sahip Hazine arazileri bulunmaktadır. İlimiz yüzölçümünün 20.732 km2 olduğu göz önüne alındığında 1/3 ünün tapuda Hazine adına tescilli olduğu görülmektedir. İlimizde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerleri de eklediğimizde İlimiz yüzölçümünün yaklaşık % 55' i Hazine taşınmazıdır.

Bu aslında hiç de övünülecek bir durum değildir.  Dünya ekonomilerini incelediğimiz zaman, gelişmiş batı ekonomilerine baktığımızda hiçbirinde bu kadar fazla devlet arazisi ya da ölü  atıl sermaye bulunmamaktadır. Tamamına yakını ekonomiye kazandırılmıştır. Bizimde atıl gayrimenkullerimizi bir an önce ekonomiye kazandırarak gelişmiş ülke ekonomileri ile yarışabilir duruma gelmemiz gerekmektedir.

Bu sebeple Defterdarlığımızca, Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olanlara tahsisi yapılmakta olup,  herhangi bir kamu hizmetine tahsisli olmayan taşınmazlar ise, kiralama, ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı tesisi, tarımsal amaçlı kiralamalar, yatırımcılara taşınmaz tahsisi, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine taşınmaz satışı, kat karşılığı inşaat yapımı gibi geniş bir yelpazede gerek kamu yararı, gerekse atıl vaziyette bekleyen ve ölü sermaye olan taşınmazlarımızın ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmaktadır.

İlimizde bulunan atıl vaziyetteki hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması için, periyotlar dahilinde yaptığımız ihalelere Haziran  ayında da  devam edilmektedir. 

Bu çerçevede; Antalya Merkez Güzeloba, Keşirler ve Sütçüler Mahallelerinde bulunan 1.006 m2 büyüklüğünde  3 adet arsa 17 Haziran 2010 Perşembe günü Antalya Defterdarlığı ihale salonunda, Korkuteli İlçemizdeki  26.871  m2 büyüklüğünde 17 adet Hazine arsa ve arazisi ise 25 Haziran 2010 Cuma günü Korkuteli  Malmüdürlüğünde  olmak üzere; toplam 27.877  m2 büyüklüğünde  431.154,00  TL değerinde 20  adet Hazine arsa ve arazisinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İle  Satış İhaleleri  Yapılacaktır. 

Sütçüler, Keşirler ve Güzeloba Mahallerinde Konut Yapımına Uygun Satılık Arsalar

İhalede, Sütçüler, Keşirler ve Güzeloba Mahallelerinde bulunan, toplam 1.006 m2 büyüklüğünde 162.206,00 TL değerinde 3 adet arsa satışa çıkarılacak olup, taşınmazların tamamı uygulama imar planında konut alanı olarak ayrılmıştır.

Korkuteli İlçesinde Satılık Hazine Arsa ve Arazileri 

İhalede satışa çıkacak taşınmazlardan; Bayatbademleri Köyünde 3.260 m2 büyüklüğünde 4 adet taşınmazın toplam  satış değeri ise 52.518,00 TL değerinde olup, 2.143 m2 büyüklüğünde 45.000 TL değerinde 1 adet taşınmaz planda konut alanı olarak ayrılmış olup, diğer 3 parsel ise plansız sahada kalmaktadır.

Yine aynı ihale de satışa çıkarılacak, Büyükköy Kasabasında bulunan 1.658 m2 yüzölçüme sahip,  4 adet arsa, 41.500,00 TL değer üzerinden açık ihale usulü ile satılacaktır. Taşınmazların tamamı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak ayrılmıştır.

Yazır Köyündeki 6.888 m2 büyüklüğünde üç adet arazi ise toplam 112.500,00 TL değer üzerinden satılacaktır. Yazır köyündeki taşınmazlar plansız sahada kalmaktadır.

Bozova kasabası sınırları içindeki 384 m2 büyüklüğündeki 1 adet Hazine arsası ise 10.000 TL den ihaleye çıkarılacak olup, taşınmaz planda konut alanı olarak ayrılmıştır.

Ayrıca, Leylek, Çomaklı, Kayabaş, Karataş  Köylerinde bulunan 52.430 TL değerinde 14.681 m2 yüzölçüme sahip 5 adet arazide aynı ihalede satılacak olup, taşınmazlar plansız sahada kalmaktadır.

Bilindiği  üzere Hazine tarafından yapılan satışlarda, satış bedelinin en az ¼ ü peşin olarak tahsil edildikten sonra, geriye kalan bedel 24 ay içerisinde 8 eşit taksitle ödeme imkânı getirilmiş  olup, bu taksitlere ise aylık % 0,75 oranında düşük bir faiz uygulanmaktadır. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise  her türlü  vergi resim ve harçtan müstesna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden 5 yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacaktır.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde Kiralık Çay Ocağı 

Satılacak parsellerin  dışında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Binasında bulunan 16 m2 büyüklüğündeki 209 nolu oda da faaliyet gösterecek çay ocağı  7.500,00 TL yıllık kira bedeli ve ilaveten 4.716,00 TL elektrik ve su bedeli  üzerinden, 5 yıl süre ile kiraya verilecektir. Kiralama ihalesi 17 Haziran 2010 Perşembe günü Antalya Defterdarlığı ihale salonunda gerçekleştirilecektir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin ÜFE oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.  Kira bedellerinden ayrıca KDV alınmayacaktır. Kiracı tarafından talep edilmesi halinde, ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenebilir.

Ekonomiye kazandırılması amacıyla ihalesi yapılacak olan Hazine taşınmazları hakkında bilgiler Antalya Defterdarlığı resmi web sitesinde (www.antalyadefterdarligi.gov.tr) yayınlanmıştır. Ayrıca vatandaşlarımız konuyla ilgili olarak  Antalya Defterdarlığı (Doğu ve Batı Antalya Emlak Müdürlükleri) ve Korkuteli, Malmüdürlüğünden  ayrıntılı bilgi alabilirler.

Hidayet MAT
Antalya Defterdarı

--

Maliye Bakanlığı, atıl durumda bulunan Antalya ve ilçelerindeki bazı hazine arazilerini açık artırma usulü satışa çıkardı

Antalya Defterdarı Hidayet Mat yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da 96 bin 447 parselde 7 milyon 650 bin metrekare yüz ölçüme sahip hazine arazisi bulunduğunu bildirdi. Antalya yüz ölçümünün üçte birinin tapuda hazine adına tescilli olduğunu belirten Mat, şunları kaydetti:
"Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerleri de eklediğimizde, ilimiz yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 55'i hazine taşınmazıdır. Bu aslında hiç de övünülecek bir durum değildir. Dünya ekonomilerini incelediğimiz zaman, gelişmiş batı ekonomilerine baktığımızda hiçbirinde bu kadar fazla devlet arazisi ya da ölü, atıl sermaye bulunmamaktadır. Tamamına yakını ekonomiye kazandırılmıştır. Bizim de atıl gayrimenkullerimizi bir an önce ekonomiye kazandırarak gelişmiş ülke ekonomileri ile yarışabilir duruma gelmemiz gerekmektedir."

Antalya Defterdarlığı'nca hazinenin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olanlara tahsisi yapıldığını ifade eden Mat, "Herhangi bir kamu hizmetine tahsisli olmayan taşınmazlar ise, kiralama, ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı tesisi, tarımsal amaçlı kiralamalar, yatırımcılara taşınmaz tahsisi, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine taşınmaz satışı, kat karşılığı inşaat yapımı gibi geniş bir yelpazede gerek kamu yararı, gerekse atıl vaziyette bekleyen ve ölü sermaye olan taşınmazlarımızın ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmaktadır" dedi.

Antalya'da atıl durumdaki hazine arazilerinin ülke ekonomisine kazandırılması için belirli aralıklarla yaptığı ihalelerin bu ay da devam ettiğini belirten Mat, Antalya merkez Güzeloba, Keşirler ve Sütçüler mahallelerinde bulunan bin 6 metrekare büyüklüğünde 3 arsanın 17 Haziran Perşembe günü Defterdarlık ihale salonunda, Korkuteli ilçesinde 26 bin 871 metrekare büyüklüğünde 17 hazine arsa ve arazisinin de 25 Haziran Cuma günü Korkuteli Mal Müdürlüğünde açık artırma ile satışa çıkarıldığını bildirdi.

Sütçüler, Keşirler ve Güzeloba mahallerinde konut yapımına uygun satılık hazine arsaları toplam bin 6 metrekare büyüklüğünde 162 bin 206 lira değerinde 3 arsa da satışa çıkarılacak.

Korkuteli ilçesinde Bayatbademleri köyünde 3 bin 260 metrekare büyüklüğünde 4 taşınmazın toplam satış değeri 52 bin 518 lira olarak belirlendi.

2 bin 143 metrekare büyüklüğünde ve 45 bin lira değerinde bir adet taşınmaz, planda konut alanı olarak ayrılırken, diğer 3 parsel ise plansız sahada yer alıyor.

Ayrıca, aynı ihalede Büyükköy beldesinde bulunan 1 bin 658 metrekare yüzölçüme sahip, 4 arsa, 41 bin 500 lira değer üzerinden açık artırma ihale usulü ile satılacak. Taşınmazların tamamı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak ayrıldı.

Yazır köyündeki 6 bin 888 metrekare büyüklüğünde üç arazi ise toplam 112 bin 500 lira değer üzerinden satılacak. Yazır köyündeki taşınmazlar plansız sahada kaldı.

Bozova beldesi sınırları içinde konut alanı olarak ayrılan 384 metrekarelik bir hazine arsası ise 10 bin liradan ihaleye çıkarılacak.

Leylek, Çomaklı, Kayabaş, Karataş köylerinde bulunan 52 bin 430 lira değerinde 14 bin 681 metrekare yüzölçüme sahip 5 arazide aynı ihalede satılacak olup, bu taşınmazlar plansız sahada yer alıyor.
AA