Antalya'da 13 milyon 400 bin TL'ye satılık arsa!

 Antalya'da 13 milyon 400 bin TL'ye satılık arsa!Antalya Döşemealtı ilçesinde bulunan 48.730,00 metrekare yüzölçümüne sahip arsa Antalya 6. İcra Dairesi tarafından 22 Ocak 2015 günü saat 10:10 ile 10:20 arası ihale ediliyor.


Antalya ili Döşemealtı ilçesinde bulunan 48.730,00 metrekare yüzölçümüne sahip arsa Antalya 6. İcra Dairesi tarafından 13 milyon 400 bin TL'ye satışa çıkıyor.


Bahse konu taşınmaz yeni yapılaşma alanı içerisinde yer almaktadır. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup Antalya Merkezine 18 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. 


Taşınmazın ihalesi Antalya Adliyesi 6. İcra Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecektir. İhale açık arttırma usulüyle yapılmaktadır.


İhale İlanı

Taşınmazın Özellikleri; 

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 2018 Ada no, 1 Parsel no Yeşilbayır Mahallesi mevkiinde yer alan arsanın tamamı satışa konudur. Tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır.


Kıymeti: 13.400.750,00 TL

1. Satış Günü: 22/01/2015 günü 10:10 ile 10:20 arası

2. Satış Günü: 19/02/2015 günü 10:10 ile 10:20 arası


Satış şartları 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1284 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 

İlanın tam metni için tıklayın