Antalya'da 138 milyon TL emlak geliri

Antalya'da 138 milyon TL emlak geliriAntalya Defterdarı Hidayet Mat, Antalya'daizinsiz kullanıldığı tespit edilen kıyı miktarı ile buralardan elde edilen ecrimisil miktarlarının iki yılda yüzde 124 oranında arttığını bildirdi.


Antalya Defterdarı Hidayet Mat,yaptığı açıklamada, 2008 yılında satış, kira, irtifak hakkı ve ecrimisil ve benzeri işlemler sonucunda
Antalya'da toplam 138 milyon Türk Lirası gelir elde edildiğini bildirdi.

Milli Emlak gelirleri açısından Antalya'nın, İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirten Mat, Antalya'nın Türkiye'nin tamamındaki milli emlak gelirlerinin yüzde 15'ini elde ettiğini ifade etti. Mat, şöyle devam etti: "Antalya merkez, Kaş, Demre, Kemer, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde Bakanlar Kurulunca ilan edilmiş 24 turizm merkezi bulunuyor. Ülke turizminin öncüleri arasında yer alan ve turistik potansiyeli yüksek Antalya'ya her yıl kara, deniz ve özellikle hava yolu ile çok sayıda turist geliyor.

Antalya, Türkiye'nin en büyük deniz limanlarından birine ve hava trafiği bakımından en büyük hava limanına sahip. Turizm sektörünün gelişimine paralel olarak, kıyı bölgelerimizde bulunan hazine taşınmazlarında, yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilmiş olup, yapılan turistik tesisler sonucu 640 kilometreyi aşan kıyılarımızın gerek sektör gerekse ülkemiz açısından önemi her geçen daha da artarak devam etmektedir."
-TURİZM TESİSLERİNDEN 87 MİLYON TL İRTİFAK HAKKI GELİRİ-
Defterdar Mat, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4721 Sayılı Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde, Hazinenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda, ilgili idare tarafından İrtifak Hakkı
kurularak Türkiye'ye gelen turistlerin konaklama ihtiyacını karşılamak üzere otel ve turistik tesisler yapılmasının sağlandığını kaydetti.

Atıl konumdaki taşınmaz malların ekonomiye kazandırılması çalışmalarının devam ettiğini, Antalya'da 334 adet taşınmazda irtifak hakkı tesis edildiğini ifade eden Mat, şöyle devam etti:"49 yıla kadar verilen irtifak hakkı dolayısıyla, yatırımcılarımızdan
yıllık irtifak hakkı bedeli ve elde ettiği gelirlerden hasılat payı tahsilatı yapılmaktadır. 2006 yılındaki irtifak hakkı gelirlerimiz yaklaşık 67 milyon TL
olup, 2007 yılında yüzde 21'lik bir artışla 81 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2008 yılında da 87 milyon TL'lik irtifak hakkı geliri elde edilmiştir. "2007 yılında kıyılarda kaçak kullanımın önlenmesi amacıyla yapılan
denetimlerin 2008 yılında da devam ettiğini anlatan Mat, denize kıyısı bulunan 9
ilçede, 57 kişilik ekibin, izinsiz kullanımların belirlenmesi ve ecrimisil işlemlerine yönelik tespit çalışmalarında, Küresel Yer Belirleme Sistemi (GPS) ve çağın gerektirdiği modern ölçüm cihazlarından yararlandığını bildirdi. Mat, şöyle
devam etti: "2008 yılında kıyı ve sahil şeritlerimizde yoğun ve eş zamanlı olarak
yaptığımız tespit çalışmalarında 4 milyon 200 bin metrakare alan izinsiz kullanım tespit edildi. Bu izinsiz kullanımlar için 19 milyon 340 bin TL ecrimisil bedeli tahakkuk ettirildi. Kıyı ve sahil şeritlerindeki izinsiz kullanımlarda ecrimisil bedelleri iki yılda yüzde 124 artış gösterdi."