25 / 09 / 2022

Antalya'da 2.3 milyon TL'ye icradan 7 konut!

Antalya'da 2.3 milyon TL'ye icradan 7 konut!

T.C. Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Antalya Konyaaltı ilçesi Hacısekililer Köyü'nde bulunan üzerinde 7 konutun yer aldığı 13.311,92 metrekare arsayı 2 milyon 382 bin 428,25 TL'den satışa çıkardı. İlk satış, 6 Aralık 2011  Salı günü yapılVerilen ilan şöyle;

T.C. ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU ESAS NO: 2011/26 SATIŞ

GAYRİMENKUL ACIK ARTIRMA İLANI

ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Antalya Mrk. Konyaaltı İlçesi Hacısekililer Köyü 114 ada 17 parselde kayıtlı taşınmaz, Antalya

1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/940 E. 2010/1559 K. sayılı karan gereğince tarafların

ortaklığının satış sureti ile giderilmesine karar verilmiş olmakla satılacaktır.

1- TAPU KAYDI: Antalya Mrk. Konyaaltı ilçesi Hacısekililer Köyü 114 ada 17 parselde kayıtlı

olup, yüzölçümü 13.311,91 m2 dir. Tapu kaydında cinsi Tarla vasfındadır.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz, Antalya şehir merkezine 12-13 km dir. Çakırlar semtinin

batısında, yerleşim alanı içindedir. Belediye altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır Ulaşımı

asfalt yoldan olup, kolaydır. Topoğraflk yapısı düzgün, şehrin yeni gelişmekte olan bölgesidir,

Toplamda taşınmaz üzerinde 7-8 yıllık 7 adet konut amaçlı kullanılan, hissedar Sefahattin

Çiçek'e ait binalar bulunmaktadır. Taban alanı 240 m2 olan bodrum + 3 katlı bina ve buna bitişik

72 m2 lik tek katlı eklentisi, Taban alanı 126 m2 bodrum + 3 katlı bina, taban alanı 126 m2

bodrum+3 katlı bina, taban alanı 126 m2 bodrum + 2 katlı bina, taban alanı 146 m2 bodrum + 3

katlı bina, taban alanı 153 m2 bodrum + 2 katlı bina ve taban alanı 152 m2 bodrum + 2 katlı

binalar vardır.

Parsel içerisinde muhtelif cins ve adette toplamda 60.640,00-TL değerinde ağaçlar bulunmaktadır.

İMAR DURUMU: Satışa konu taşınmaz plansız alanda kalmaktadır. Parselin arsa m2 değeri

bilirkişilerce 75,00-TL olarak belirlenmiştir. Tapu kaydındaki tüm şerhler ile birlikte satılacaktır.

TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ MUHTESATLAR İLE BİRLİKTE TOPLAM DEĞERİ: 2.382.428,25 TL dir.

1. Satış Günü 06/12/2011 günü, saat 16.00-16.10 arasında Antalya adliye sarayı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda açık arttırma ile yapılacaktır. Bu satışta değerinin % 60 ını bulmadığı taktirde;

2. Satış Günü 16/12/2011 günü yukarıda belirtilen aynı yer ve saatte 2. arttırması yapılacaktır. 2. satışta değerinin % 40'ı ve mahkeme masraflarını geçtiği taktirde en çok arttırana ihale edilecektir.

Satış peşin para iledir. Ancak isteyen alıcıya 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satışa iştirak edenlerin değerinin % 20 si nisbetinde nakit veya banka teminat mektubu olarak 476.486,00-TL teminat yatırması şarttır. Damga resmi, KDV, tapu alım harcı, tahliye ve teslim masrafları alıcı tarafından, birikmiş vergi borçları satış bedelinden ödenir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapı; sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulacaklardır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki faktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale fakı ve temerrüt faizi ayrıca bir hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu farkı varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

Satış tapu kaydındaki tüm yükümlüler ile birlikte yapılacaktır, ihaleye iştirak eden al'.cılar

şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin

Memurluğumuzun 2011/26 Satış sayılı dosyasına başvurmaları, ilanı ilanen tebliğ olunur.

10/10/2011 B:64011

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (www.bik.gov.tr)

İlanı incelemek için tıklayın!
Geri Dön