Antalya'da 3.2 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Antalya'da 3.2 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Antalya 10. İcra Müdürlüğü, Antalya ili Döşemealtı ilçesi Yukarıkaraman mahallesindeki fabrikayı 3 milyon 236 bin 700 TL'den satışa çıkardı. Satış, 05 Haziran 2012 Salı günü 14:30-14:40 saatleri arasında yapılacak


Verilen ilan şöyle;

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI ANTALYA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN   Tapu Kaydı: Antalya ili Döşemealtı tapusunun Yukarıkaraman mahallesi 1393 ada, 4 parsel sayılı 2.761.0 m 2 yüzölçümünde İdari Binası İmalathane ve arsası niteliğinde taşınmazın tamamı. Özelliklen : ANTALYA MERKEZ YUKARIKARAMAN KÖYÜ 1393 ADA 04 NOLU PARSEL VE ÜZERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR: TAŞINMAZIN TAPU KAYDİ: Döşemealtı Kaymakamlığı ,Tapu Sicil Müdürlüğü'nüu 18.02.2010 tarih ve 1132 yevmiye no ile cevabi yazı ekinde gönderilen tapu kaydına göre; Antalya Merkez Yukarı karaman köyü 1393 ada 04 parsel olan taşınmazın 1/1 payı Zülfü kızı Aydan OTUR adına kayıtlı olduğu bildırilmiştir.Tapu kaydına göre ; Antalya Döşemealtı Yukarı karaman köyü, 1393 ada 04 parsel 2761 .00 m2 İdari Binası imalathane ve arsası olduğu, Tapu kadına göre;Zül£u kızı Aydan OTUR adına tam hisseli olarak kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Antalya Döşemealtı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.2010 tarih ve 1242 sayılı cevabi yazı ekinde gönderilen imar çapına göre Antalya Merkez Döşemealtı Yukarıkaraman tapulaması 1393 ada 04 parsel;2761.00 m2 alanında. Yol ve komşu çekme mesafeleri 5.00m/3.00m/5.00m/3.00m ,Toplam inşaat alanı kat sayısı 0.40 , İnşaat tarzı Ayrık ve kat adedi: 3 kat, saçak seviyesi: maxh:l 1.50 m. belirtilmiştir. MAHALLİNDE YAPILAN İNCELEMEDE; Merkez Yukarıkaraman Köyü 1393 ada 04 nolu parsel üzerinde; İdare Binası, havuz, Fabrika Binası (Havuz Kimyasallan üretim amaçlı), tesisin etrafı çevrili olduğu, giriş ve çıkışlı otomatik demir kapı ve güvenlik kulübesi bulunmaktadır. Ayrıca Tesisin etrafında muhtelif cinste ağaçlar ve süs bitkilerin olduğu ve saha betonunun döküldüğü, bina dışında Jeneratör, trafo, kamelya ve sondaj kuyusunun olduğu tespit edilmiştir. MERKEZ YUKARIKARAMAN KÖYÜ 1393 ADA 04 NOLU PARSEL VE ÜZERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN VASIF VE ÖZELLİKLERİ: Parsel üzerinde bulunan Hizmet Binası ve Fabrika binasının tapuda kat irtifakı kurulmadığından binaların ve arsanın değerlendirilmesi ayrı ayrı yapılacaktır. A) İDARE BİNASI:Bodrum+ zemin + 1. kat +2. kat olmak üzere toplam 4 katlı olup, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Çatısı beton terastır. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.Tüm pencere doğramaları pvc. dir. Tüm merdiven korkuluktan paslanmaz çelik, katlara çıkılan merdiven basamaktan ve rıhtlan mermer kaplıdır. Çatı terasında soğurtucu ve ısıtıcı dış üniteleri bulunmaktadır. Bodrum kat:Laboratuar odası, hasta muayene odası, arşiv ve makine dairesi bölümleri bulunmaktadır.Tüm mahallerin döşemesinin seramik kaplıdır .Duvar ve tavanları sıvalı ve boyalıdır. Labratuvar bölümde mermerit tezgahlı, tezgah altı ve üstünde dolaplann mevcut olduğu, Zemin kat:Teknik ofis .Muhasebe odası, mutfak ve wc bölümleri buluıımaktadır.2 odanın döşemesi laminat parke kaplı,diğerlerin döşemesi seramik kaplıdır.İç duvarlar saten alçı, tavanları sıvalı ve boyalıdır.Tavan köşeleri kartonpiyerlıdir.İç kapılar ahşap doğramadır.Mutfak tezgahı mermerit olup,tezgah altında ve üstünde dolaplar bulunmaktadır.Tezgah aim fayans kaplıdır.Wc 'de klozet, ayaklı lavabo , ayna ve bataryası bulunmakta, kapısı ise pvc. doğramadır. 1 kat:: 2 oda ve antre de sekreter odası bölümleri bulunmaktadır. 1 odanın döşemesi laminat kaplı, diğer odanın döşemesi ise halıfleks kaplıdır.İç duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdırjç kapılar ahşap doğramadır. 2. kat: 3 oda, mutfak ve banyo + wc bölümleri bulunmaktadır. 1 odanın döşemesi lammat kaplı, diğer odalann döşemesi ise halıfleks kaplıdır.İç duvarlar saten alçı, tavanları sıvalı ve boyalıdır. Tavan köşeleri kartonpiyerlidir.İç kapılar ahşap doğramadır.Mutfak tezgahı mermerit olup, tezgah altında ve üstünde dolaplar bulunmaktadır.Tezgah alm fayans kaplıdır.Banyo +wc 'de klozet, ayaklı lavabo , duşakabin ve bataryası bulunmakta, kapısı ise pvc. doğramadır. Yeşilbayır Belediyesi İmar ve Fen İşlerinin 05.04.2004 tarih ve 01/66 nolu Genel İskan Belgesinde; bodrum + /emin + 2 normal katın toplam alanı: 336.00 m2 olduğu belirtilmiştir. Parsel üzerinde bulunan Hizmet binası, Fabrika bması, Güvenlik Kulübesi, yüzme havuzu ve müştemilatlan piyasa rayiçlerine göre yıpranma düşüldükten sonra keşif tarihi itibari ile değerleri aşağıda hesap edilmiştir. İdare Binasının değeri: 336.00 m2x550.00TL/m2 :184.800,00TL Yıpranma payı :%5 (minha): 9.240.00TL Net değeri: 175.560.00 Tl B) Yüzme havuzun değeri: İdare Binasının hemen yanında derinliği yaklaşık 1.60 mt ve 30.00 m2 lik yüzme havuzunun olduğu, döşemesinin seramik kaplı, duvarlan ise fayans kaplıdır. 30.0 m2x500.00TL/m2 :15.000.00TL C) Güvenlik kulübesi: İç ve dış duvarlar ile tavan sıvalı ve boyalıdır Döşemesi mermer kaplı, pencereleri pvc. doğramadır. Güvenlik odası içerisinde aynca wc bulunmaktadır. Wc' de klozet ve lavabo mevcuttur. Alanı yaklaşık 16.00m2 olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik Kulübesi değeri: 16.00 m2x400.00TL/m2 : 6.400,00'IL Yıpranma payı :%5 (minha): 320.00TL Net değeri : 6.080.00 Tl D) FABRİKA BİNASI: Havuz Kimyasallan Üretim fabrika Binası; Bodrum+ zemin kat olmak üzere toplam 2 katlı olup, taşıyıcı sistemi betonarme prefabrik olarak yapılmıştır. Çatısı etemit kaplıdır. Dış duvarları sıvalı ve boyalıdır. Zemin kat: İşçi yemek salonu + mutfak , dinlenme alam, bay - bayan banyo ve wc bölümleri bulunmaktadır.İç duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Zemin kat döşemesi şap kaplı, Mutfak döşemesi seramik kaplı. Kapı ve pencere doğramaları pvc. dir. Kapılan demir doğrama , pencereler ise pvc. doğramadır.Bay - bayan banyo ve wc ierin döşemleri seramik kaplı, duvarları fayans kaplıdır. Bay - bayan banyo ve wc'len 2 bölümlüdür. Bay wc 'sinde ayrıca 2 adet pisuar bulunmaktadır.Lavabolar fotosellidir. Zemin kattan demir merdiven ile asma kata çıkılmaktadır. Asma kat yaklaşık 0,75 mt. yüksekliğinde demir korkulukludur.Döşemesi şap kaplıdır. Asma kat yaklaşık 110.00m2 dir Asma katın tam karşı tarafında yaklaşık 50.00 alanında pvc. doğrama ile bölünmüş depo bulunmaktadır. Zemin kattan beton merdiven ile bodrum kata inilmektedir. Merdivenlerin basamak ve nhtlan seramik kaplıdır. Bodrum kat: Eğitim salonu, bay-bayan soyunma ve giyinme odası ve dolapları, dinlenme odası, 7 adet imalat odaları, elektrik odası, ham madde deposu , ürün seykiyat alanı, su deposu bölümleri bulunmaktadır.Tüm mahallerin döşemesi seramik kaplıdır. İç duvar ve tavanları sıvalı ve boyalıdır. Eğitim ve dinlenme odası döşemeleri laminat kaplı, duvarları 1.20 mt yüksekliğe kadar fayans kaplıdır. Diğer kısımları sıvalı ve boyalıdır. Kapılar pvc. doğramadır. İmalat odaları pvc. doğrama ile bölünmüştür. Elektrik ve su tesisatlıdır. Özel havalandırma sistemi bulunmaktadır. Yeşilbayır Belediyesi İmar ve Fen İşlerinin 05.04.2004 tarih ve 01/66 nolu Genel İskan Belgesinde ; bodrum + zemin katm toplam alanı: 1.672.00 m2 olduğu belirtilmiştir. Fabrika Binası Yapı değerinin hesabı: 1.672.00 m2x850.00TL/m2:1.421,200.00TL Yıpranma payı :%5 (mınha): 71.060.00TL Net değeri :1.350.140.00TL E) Saha betonu değeri: Dosya içerisindeki 26.04.2010 tarihli Kıymet takdiri raporda Fen Bilirkişisi tarafından yerinde ölçüm yapılarak 1.300.00 m2 olduğu belirtilmiştir. Buna göre ; 1.300.00 m2 xl00.00 TL/ m2 : 130 000.00TL. F) Otopark, çevre duvar ve korkuluğu .çevre düzenlenmesi ve peyzaj vs. işlerin değeri: Oto parkın üzeri ve dikmeleri demir profilden yapılmış olup, üzeri tente ile kaplıdır Çevre duvarları ortalama 2.00 mt yüksekliğinde yapılarak demir korkuluğu bulunmaktadır. Parsel üzerinde yapılmış olan otopark, çevre duvarları ve demir korkuluğu , bayrak direği,çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerinin toplam değeri: 75.00.00 TL olduğu , G) Totem direk ve İsim Hakkı değeri : Güvenlik kulübesi ile Fabrika Binası arasmda temel kaidesi beton,yaklaşık 11.00 mt yüksekliğinde daldırma galvaniz çelikten yapılmıştır. Totem direğinin çapı 0 90 mt olup, içten merdiven ile çıkılarak levhadaki elektrik anzası vs. giderilmektedir. Tesisin Gemab Kimya Isı san.Tic. oluşu Antalya - Merkez ilçe içerisinde oluşu,etrafmda tesislerin olması gibi özellikler dikkate alındığında isim hakkı değerinin :300.000.00TL. olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır I) 26.04.2010 tarihli Kıymet takdiri raporunun 5. sayfasında "Gemab Kimya tesislerine ait mekanik - elektrik tesisatları yönünden yapılan değerlendirme sonucu 80.520.00 TL olduğu , heyette elektrik mühendisi ve makine mühendisi olmadığından aynı değerler alınmıştır. İ) 04 NOLU PARSEL: Davaya konu parsel, meskun bölge içinde kaldığından arsa vasfındadır. Parsel, Antalya Merkez Döşeme altı İlçesi Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Antalya Burdur Devlet Karayoluna yakın oluşu, Parselin bulunduğu yerin çevresinde tesislerin olduğu, Her türlü Belediye ve alt yapı hizmetlerinden ( su, elektrik vs.) faydalanmaktadır. Yolu asfalt ve ulaşımı kolaydır. Topoğrafık yapısı düz ve düze yakındır. . Parselin imar durumu, konumu,vasıflan, tapuda tam hisseli olması, alım satım rayiçleri ,alt yapı hizmetlerinden faydalanma durumu ve diğer özellikleri de göz önüne alınarak , piyasa rayiçlerine göre taşınmazın arsa m2 si 400.00 TL olduğu görüş ve kanaatine vanlmıştır. Buna göre parselin tamamının arsa değeri: 2.761.00 m2 x 400.00TL/m2 =1,104.400.00TL . dır. İCMALİ: İdare Binasının değeri 175.560.00 Tl Yüzme havuzun değeri 15.000.00TL Güvenlik kulübesi değeri : 6.080.00 Tl Fabrika Binası 15.000.00TL Güvenlik kulübesi değeri : 6.080.00 Fabrika Binası değeri :1.350.140.00TL Saha betonu değeri :130.000.00TL. Otopark, çevre duvar ve korkuluğu,çevre düzenlenmesi ve peyzaj vs. işlerin değeri.: 75.000.00TL Totem direk ve isim Hakkı değeri : 300.000.00TL Mekanik - elektrik tesisatlan yönünden değeri: 80.520.00 TL Arsanın toplam değeri: 1.104.400.00TL TOPLAM :3.236.700.00TL olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. İmar Durumu : Antalya Döşemealtı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.2010 tarih ve 1242 sayılı cevabi yazı ekinde gönderilen imar çapına göre;Antalya Merkez Döşemealtı Yukankaraman tapulaması 1393 ada 04 parsel ;2761.00 m2 alanında, Yol ve komşu çekme mesafeleri 5.00m/3.00m/5.00in/3.00nı,Toplam inşaat alanı kat sayısı 0.40 , İnşaat tarzı :Aynk ve kat adedi: 3 kat, saçak seviyesi: maxh: 11.50 m. belirtilmiştir. Değeri: 3.236.700,00 TL Satış Saati: 14.30 - 14.40 İpotekten ari olarak satılarak paraya çevrilecektir. Satış Şartları: 1- Satış 05.06.2012 Salı günü yukarıda yazılı saatler arasında Adliye binası Hukuk bloğu 1 .kat 10. İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kfymetinin % 60 ım ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şarti ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 15.06.2012 Cuma günü yukarıda yazılı saatler arasında Adliye binası Hukuk bloğu 1 .kat 10. İcra Dairesindende ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya •' çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi (YT Lirası veya devlet tahvili dışındaki dövlz-kal^ul edilmeyecektir.) veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazıni(Ttf>^ıtt^pp.şin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı safı’ş bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kâim olacağı ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B.: 27179   İlan için tıklayın!