26 / 06 / 2022

Antalya'da 32.2 milyon TL'ye satılık 42 gayrimenkul!

Antalya'da 32.2 milyon TL'ye satılık 42 gayrimenkul!

Antalya İli Kepez Belediye Başkanlığı, Antalya'da yer alan 42 adet gayrimenkulü 32 milyon 205 bin 150 TL bedelle satışa çıkardı.Antalya İli Kepez Belediye Başkanlığı, Antalya'da yer alan 42 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 32 milyon 205 bin 150 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Antalya İli Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası : 310 58 58-1608
d) Faks numarası : 339 00 53
e) e-mail : www.kepez-bel.gov.tr
f) İlgili personel : Selami C.YILMAZ
g) İhale yapılacak yer : Encümen Toplantı Odası

Antalya da 32.2 milyon TL ye satılık 42 gayrimenkul!

2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun
69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 19/10/2021 tarih ve 6085 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale
Komisyonu) 09/12/2021 - 14/12/2021 tarihlerinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun; ilk kırk bir (41) ihale 45. maddesi uyarınca
açık teklif usulü, 42 inci İhale 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati: 

Antalya da 32.2 milyon TL ye satılık 42 gayrimenkul!

Antalya da 32.2 milyon TL ye satılık 42 gayrimenkul!

Antalya da 32.2 milyon TL ye satılık 42 gayrimenkul!

Antalya da 32.2 milyon TL ye satılık 42 gayrimenkul!

Antalya da 32.2 milyon TL ye satılık 42 gayrimenkul!

Antalya da 32.2 milyon TL ye satılık 42 gayrimenkul!