Antalya'da 6,5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Antalya'da 6,5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Antalya'da 6,5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Kaş İcra Dairesi, Antalya İli, Kaş İlçesi, Kalkan Yalıboyu Mahallesi, 196 ada, 3 parselde yer alan ev ve avlu vasfındaki gayrimenkulleri 6 milyon 550 bin 229,3 TL'ye icradan satışa çıkardı...


Kaş İcra Dairesi tarafından Antalya İli, Kaş İlçesi, Kalkan Yalıboyu Mahallesi 196 ada, 3 parselde yer alan ev ve avlu vasfındaki gayrimenkuller 6 milyon 550 bin 229,3 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 25 Eylül 2019 tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek. 

 

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Satış konu taşınmaz Antalya ili Kaş İlçesi Kalkan
Yalıboyu Mahallesi Köyiçi Mevkii 196 ada 3 parselde mukim tapu kayıtlarında ev ve avlu vasfında 277,86 parsel alanına sahip taşınmazdır. Satışa konu îaşnr-âzm cee'frde 2 kaflı 2 adet yapıdan fen bilirkişisisinin raporunda 196/3/A rumuzu ile gösterilen binan zemin katının brüt 113,00 metrekare,
196/3/B rumuzu ile gösterilen binan zemin katının brüt alanı 81,00 metrekare olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz Taşınmaz Kalkan Mahallesinin en eski yerleşim yerinde bulunmasından dolayı çevresindeki parsellerde yapılaşmalar önemi ölçüde tamamlanmış, elektirik,şehir şebeke suyu kanalizsyon telefon vb gibi alt yapı hizmetleri bitmiştir. Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi sınırları içersinde hali hazır 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kalkan Kentsel sit alanı koruma imar planı içerisindedir. Taşınmazın güney batı ve doğu cepheleri yol kuzey cephesi diğer cepheleri parsellerle çevrilidir. Taşınmazın çevresinde otel pansiyon çok sayıda restaurant bar,hediyelik eşya eğlenme -dinlenme türü işyerleri ve az sayıda mesken olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu konum itibariyle Kalkan Mahallesinin en eski yerleşim yerinde ve yoğun ticaret bölgesi içerisinde bulunmasından dolayı değeri yüksektir. Denize 250 metre kadar mesafededir. Taşınmazın üzerinde yığma kargir sistemle çok eski tarihte inşa edilmiş olan 2 adet 2 katlı yapı bulunmaktadır. Fen bilirkişisinin raporunda 196/3/A rumuzu ile gösterilen 2 katlı yapı batı ve güney yol cephelidir. Brüt taban alanı 113,00 metrekekare toplam brüt alanı 226,00 metrekaredir. Teras çatılıdır. Batı cephesinde 1 .katta yolu bakan ahşap balkonu bulunmaktadır. 196/3/B rumuzu ile gösterilen 2 katlı yapı güney ve doğu yol cephelidir. Brüt taban alanı 81,00 metrekare toplam alanı 162 metrekaredir. Ahşap çatlı isketli ve kiremit örtülüdür. Binanın bakımına özen gösterildiğinden tüm inşaat imalatlarının, ahşap kapı pencere doğramaların üzerinden uzun süre geçmesine rağmen yıpranması yok denecek kadar azdır. Yapının t Kalkan Kentsel sit koruma İmar planı içerinde bulunması çok eski tarihlerde c yapılmasına rağmen devamlı bakım yapıldığından özelikle turizm amaçlı ; ticari kullanımlar için cazip ve talep gören bir konumdadır. 
Adresi : Kalkan Yalı Boyu Mahallesi Köyiçi Mevkii Kaş / ANTALYA 
Yüzölçümü:277,86 m2 
Arsa Payı:TAM 
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kalkan Kentsel Sit Alanı koruma imar planı içerisindedir.
Kıymeti :3.686.000,00 TL 
KDV Oranı:%18
Kaydındaki Şerhler :1 ve 2.dereceden ipotek şerhleri vardır.
1. Satış Günü : 25/10/2019 günü 15:00 -15:10 arası
2. Satış Günü : 22/11/2019 günü 15:00 -15:10 arası Satış Yeri : KAŞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU
BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ /ANTALYA

 2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Satış konu taşınmaz Antalya ili Kaş İlçesi Yeşilköy Mahallesi Beşkavaklar Mevkii 167 ada 27 parselde kayıtlı 7.235,61 metrekare da alana sahip tapu kayıtlarında tarla vasfındaki taşınmazdır. Satışa konu 'e, taşınmazın üzerinde 2 adet 2 katlı yapı bulunmaktadır. Taşınmaz Kaş ire Belediyesi Yeşilköy Mahallesi Uygulama İmar Planında Tarımsal niteliği lin Koruncak TNKA alanında kaldığı Uygulama imar planında %20 emsalli de ayrık nizam 2 katlı HMax 6,50 metre yüksekliğinde yapı yapılabileceği imar duruma sahiptir. Taşınmaz her ne kadar işyeri depo mağaza şeklide an kullanılsada taşınmaz tarımsal arazi sınıfında ve 5403 sayılı toprak koruma da ve arazi kullanımı kanuna ve bu kanunun getirdiği kısıtlamalara sahiptir, ey Taşınmaz ifraz edilemez ve hisselendirilemez Taşınmaz yoğun olarak dir. turfanda seracılığın yapıldığı bölgededir. Taşınmaz Kaş-Fethiye Karayoluna elik cephelidir. Elektirik su telefon alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, lan Taşınmazın üzerinde 1.360,00 metrekeare zemin kat alanlı 2 katlı yapı ;an ile 355,00 metrekare taban alanlı yapılar bulunmaktadır. Satışa konu ide taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında olmasına rağmen üzerinde zemin dir. kat işyeri mağaza ve bodrum katında imalathane olarak kullanılan yapılar niş bulunmaktadır. Fen bilirkişi raporunda A rumuzu ile gösterilen yapının zemin 3/A katı mağaza-işyeri bodrum katı depo olarak ,B harfi ile gösterilen yapının Dan zemin katı işyeri bodrum katı imalathane olarak kullanılmaktadır. Zemin kat tamamen bitirilmiş işyeri olarak bodrum katın dış cepheleri bitirilmiş. depo imalathen olarak kullanılmaktadır. Satışa konu parselin üzerindekidir. binaların bulunduğu kısmın çevresi yaklaşık 4,00 metre yüksekliğinde ahşap istinat duvarı yapılmış ve bu kısım dolgu malzemesi ile doldurulmuş tesviye fen edilmiş sıkıştırılmıştır. Sıkıştırılmış bu kısım içerisinde yol açık alan ve binalar yapılmıştır. Dolgu yapılan alanda bina dışındaki kısmın anayol tarafından tesise giriş çıkış sağlayan yolda ve içerisinde beton parke kaplama yapılmış ve dinlenme oturma amaçlı kamelyalar,pergolar süs havuzu yapılmıştır, Açık adresi: Yeşilköy Mahallesi Beşkavaklar Mevkii Kaş / ANTALYA
Yüzölçümü: 7.235,61 m2
Arsa Payı: TAM
İmar Durumu : Kaş Belediyesi Yeşilköy Mahallesi Uygulama İmar Planında Tarımsal niteliği Koruncak TNKA alanında kaldığı Uygulama imar planında %20 emsalli ayrık nizam 2 katlı HMax 6,50 metre yüksekliğinde yapı yapılabilir şeklinde imar durumu vardır.
Kıymeti:2.864.229,30 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif Haciz şerhleri vardır.
1.Satış Günü: 25/10/2019 günü 15:20 -15:30 arası
2.Satış Günü: 22/11/2019 günü 15:20 -15:30 arası
Satış Yeri: KAŞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ /ANTALYA

Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap. gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve hanlı alacaklılar varsa atacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki S beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İş bu satış ilanı İİK’nun 127.maddesi uyarınca tebliğ edilmeyenlere tebliğe kaimdir.
7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/825 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/09/2019