Antalya'da 8.7 milyon TL'ye satılık 2 bina!

Antalya'da 8.7 milyon TL'ye satılık 2 bina!

Antalya 5. Satış Memurluğu, Muratpaşa İlçesinde bulunan 2 binayı satışa çıkardı. Binaların satış bedeli 8 milyon 710 bin 571 TL olarak belirlendi.


T.C Antalya 5. Satış Memurluğu Taşınmazın Açık Artırma İlanı


Taşınmazın Özellikleri: Antalya İli, Muratpaşa İlçe, 7286 Ada no, 1 nolu Parsel arsa niteliğinde olup, Çağlayan Mahallesi 2028 Sok. Adresinde yer alan taşınmaz Muratpaşa Belediyesi'ne yaklaşık 900 metre, Terra City AVM'e 1 kilometre, Barınaklar Bulvarına yaklaşık 150 metre uzaklıktadır. Parsel düz bir topografik yapıya sahip olmakla beraber altyapı imkanlarından faydalanmaktadır. Toplu ulaşım imkanları kolaydır. Parsel çevresindeki imar yolları açıktır. Etrafında yapılaşma yoğun düzeydedir. Fen bilirkişisinin raporunda belirtildiği üzere A harfi ile gösterilen 68 metrekare büyüklüğünde tek katlı bir bina ile B harfi ile gösterilen tek katlı bir binanın 15 metrekarelik kısmı taşınmaz üzerinde yer almaktadır.


Adresi: Çağlayan Mah. 2030 Sok. No.1, ve 13/1 Muratpaşa/Antalya 


Yüzölçümü: 6.966 metrekare


Kıymeti: 8.710.571,00 TL


1.Satış Günü: 20/07/2015 günü saat 14:00 ile 14:10 arası

2.Satış Günü: 18/08/2015 günü saat 14:00 ile 14:10 arası


Satış Yeri: Antalya Adliyesi Ceza Bloku, 5.Kat, 5. Sulh Mah. Duruşma SalonuSatış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/10 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.