Antalya'da 9 milyon 522 bin TL'ye satılık arsa!

Antalya'da 9 milyon 522 bin TL'ye satılık arsa! Antalya'da 9 milyon 522 bin TL'ye satılık arsa!

Antalya Kemer Sulh Hukuk Mahkemesi İzalei Şüyu Satış Memurluğu Antalya İli, Kemer ilçesi, Çamyuva Beldesi'nde bulunan arsayı satıyor. Toplam bedeli 9 milyon 522 bin olarak belirlenen arsanın ihalesi 5 Temmuz 2011 Kemer Hükümet Konağı'nda yapılacak

 Antalya Kemer Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ilan şöyle;

T.C. KEMER/ANTALYA SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALEİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No: 64
SAYI:2010/4  
Dosya No:2010/4

SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKUL CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ, EVSAFI

TAPU KAYDI NİTELİKLERİ: Antalya İli, Kemer ilçesi, Çamyuva Beldesi Nitelik: Ar Miktarı 6,343.00 m2 Ada No: 288 Parsei No:2 Cilt No: 46 Sayfa No,:4537 TAPU KAYDI ÜZERİNDEKİ ŞERHLER: ihtiyati Tedbir-13/11/2007 tarih ve 4774 Yevmiye Kemer Sulh Hukuk Mahkemesi 13/11/2007 tarih ve' 2007/249 Esas Sayılı Yazıları.

Satış Şerhi-Satış Memurluğunun 24/08/2010 tarih ve 2010/4 Satış Sayılı Yazıları.
İMAR DURU MU : 288 Ada 2 parsel sayılı taşınmaz 1 /1000 ölçekli imar çapına göre turizm konaklama alanı olup, E=0,40maxh= 13.50 m'dir,

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: 288 ada 2 parsel sayılı taşınmaz Kemer ilçesi Çamyuva Beldesinde imar planı dahilinde olup, taşınmazın imar planına göre E:0,40 emsalli ve H: 13.50 yükseklikte oimak üzere TURİZM KONAKLAMA ALANİ olarak ayrılmıştır. Yol, Su, Elektrik ve Telefon gibi-tüm altyapı hizmetleri çözülmüştür ve bunlardan en iyi şekilde yarar¬lanılmaktadır, Kemer ilçesi Çamyuva Belediyesi sınırları içerisinde SİMEDA tatil köyünün tam karşısında iç kısımdadır. Turizm bölgesindedir. Belediye Belde merkezine, denize, dolmuş ve otobüs duraklarına yakın olup şehirle ulaşımı sağlanmaktadır. Çevresinde tatil köyleri, oteller, pansiyonlar ve evler bulunmaktadır. Denize yakın meskun alan içerisindedir, imar planına göre ön cepheden 10,00 m yola cephelidir. Tapu kaydına göre arsa vasfında olup, taşınmaz %0-1 eğimli- düz ve düze yakın konumdadır. Tapu kaydına göre toplam alanı 6,343,00 m2 olup, 1653/6343 hissesi Maliye Hazinesi adına, 2345/12686 hissesi Rahmi Oğlu Mehmet Ergün Önder adına, 2345/12686 hissesi Rahmi oğlu Ömer Önder adına, 2345/6343 hissesi Gök- An Turizm inşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlıdır.

TAŞINMAZIN SATIŞ DEĞERİ: Arsa +Agaçlar Toplamı: 9.522,290,00 TL (DOKUZBİNBESYÜZYİRMİİKİBİNİKİYÜZDOK-SAN TÜRK LİRASI)

BİRİNCİ SATİŞ GÜNÜ VE SAATİ: 05/07/2011 SAAT: 14,00-14,15

İKİNCİ SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ:    15/07/2011 SAAT: 14,0014.15

SATIŞ YERİ: KEMER HÜKÜMET KONAĞI ADLİYE HİZMET BİNASI GİRİŞ KAT POLİS NOKTASI YANINDA.
SATIŞ  ŞARTLARI:

1-Safiş 05/07/2011 gün saat:14,00'den 14.15'e kadar Kemer Hükümet Konağı giriş katı polis noktası yanında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecnunu ve'satış masraflarını geçmemek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak kaydıyla 15/07/2011 günü aynı yerde ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edılnıemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadir ki, artırma bedelinin malın tahsil edilen kısmetin %40ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhan olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir,

2-Artırnıaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey. akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır, Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye, resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.Satış bedeline KDV dahil değildir,%18 KDV tutarı alıcıya aittir.

3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerini bu gayrimenkul üzerinde haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde tapu sicili 'sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır,

4-ihaleye katılıp da daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tek-lif.ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütcselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname ilan tarihinden ibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiğinde, isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir. ^  '
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2010/4 sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur,
"(ic.İf.126) .    '
(*) ilgililer tabirine irtifakJnakkı sahipleri de dhildir. Yönetmelik Örnek no:27

Verilen İlan Şöyle


Münevver Danış/Emlakkulisi.com