Antalya'da icradan 4 milyon TL'ye satılık işyeri!

Antalya'da icradan 4 milyon TL'ye satılık işyeri! Antalya'da icradan 4 milyon TL'ye satılık işyeri!

T.C. Antalya 6. İcra Dairesi tarafından Antalya Kepez'de bulunan betonarme iş yeri idari bina ve arsasını satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin satış bedeli 4 milyon 95 bin 610 TL olarak belirlendi.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 


2012/2447 TLMT.


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 


1 NO'LU TAŞINMAZIN


özellikleri : Antalya ili. Kepez İlçesi, Sütçüler-Baraj Mahallesi. 26829 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın değerlendirilmesi.

Ana taşınmaz, 2923m2 arsa alanı üzerinde ayrık nizam betonarme karkas yapı tarzında tapu kaydına göre "Betonarme İş Yeri idari Bina ve Arsası" vasıflı olduğu görülmüştür. 06.05.2002 tarih vc 59 sayılı Yapı Ruhsat Belgesi ile inşa edilmiş olup yaklaşık 13 yaşındadır. Satışa konu parsel üzerinde yer alan paketleme tesisi 25.04.2002 tarih onaylı projesine göre toplam 3100m2 kapalı alana sahip olup tesis yükleme-boşaltma giriş batı ve idari giriş ise doğu cephendir. Ana gayrimenkulun dış cephesi akrilik dış cephe boyalı olup bodrum, zemin ve 1 normal kat+çatı kat olmak üzere toplam 3 katlıdır. Şehir merkezine yaklaşık 8 km mesafede konumlu olup belediye hizmetlerinden istifadesi tamdır. Parselin ~700m güneyinde araç muayene istasyonu bulunmaktadır.Ycrindc yapılan tespitte parsel üzerinde çevre düzenlemesi yapılı, çeşitli sayıda vc türde parsel çevresinde ağaçların ekili olduğu ve keşif günü itibari ile faal durumda olmayan sebze-meyve paketleme binasının ve eklentilerinin mevcut olduğu görülmüştür. Satışa konu 26829 ada 1 parsel üzerinde yer alan ana gayrimenkul vc eklentilerin özellikleri:


Cl- İNŞAAT YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME: Sebze-Meyve Paketleme Binası: Onaylı mimari projesine göre 1356,60m2 taban alanına sahip olup bodrum, zemin, 1. Kat+çatı katından oluşmaktadır.

Bodrum katta (-1.50 Kotunda): Büyük bir paketleme bölümü, sığınak ve WCTer vardır. Bodrum katın tabanı özel beton şap, tavan ve duvarları plastik boyalıdır. Çıkış kapısı demir doğramadır. Sığınağın bir kısmına soğuk hava deposu yapılmıştır. Soğuk hava deposu yapılan kısmın tabanı özel şap, tavan ve duvarları plastik boyalıdır. Islak zeminleri seramik kaplıdır. Elektrik ve su tesisatlıdır.

Zemin katta (+1.00 Kotunda): Büyük bir paketleme bölümü, soğuk hava deposu, sevkiyata hazır paketli mal deposu, mal yükleme vc sevkiyat kısmı, makine dairesi, bay - bayan WC'ler vardır. Paketleme bölümünün tabanı özel beton şap duvarların bir kısmı fayans kaplıdır. Bir kısmı plastik boyalıdır. Paketleme bölümünün çatısı çelik imalat olup, üzeri sandviç sistem oluklu saç kaplıdır. Dış cephe doğramaları alüminyum doğramadır. Paketleme bölümünün giriş ve çıkış kapıları demir doğramadır. Soğuk hava deposunun tabanı özel beton şap, tavan ve duvarları plastik boyalıdır.Bay-Bayan wc kapıları pvc doğramadır. Islak zeminler seramik kaplıdır. Elektrik ve su tesisatlıdır.

1 .Katta (-5.50 Kotunda): 1. katın doğu cephesi tarafında şirket müdür odası, şirket yönetim kurulu toplantı odası, pazarlama müdür odası, satın alma müdürü odası, idari sekreter, genel muhasebe, sekreter, bekleme, arşiv, muhasebe müdür odası, muhasebe müdür yardımcısı odası, yemekhane + mutfak, soyunma yeri. bay - bayan wc ve duş vardır. Bu kısımdaki bütün hacimlerin tabanları seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları saten boyalıdır. Tavan köşelerinde kartonpiyer ve spot ışıklandırma vardır. İç kapılan amerikan panel kapıdır. Dış cephe doğramaları alüminyum doğramadır. Isı camlıdır. Kat kaloriferi vardır. Islak zeminler seramik kaplıdır. Yemekhane ve mutfak tabanı seramik kaplıdır. Duvarları fayans kaplıdır. Tavanında kartonpiyer ve spot ışıklandırma vardır. Mutfak tezgâhı granit mermer olup. ceviz kaplamalı dolapları vardır. Elektrik ve su tesisatlıdır. 1.Katın Güney Cephesi Tarafında: Karton - Paket - Ambalaj deposu vardır. Tabanı seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları saten boyalıdır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. 1 .Katın Batı Cephesi Tarafında: Iş yemekhanesi, mutfak, bayan yatakhaneleri, bayan wc ve duşları vardır. Yemekhane ve mutfak tabanları seramik kaplıdır. Duvarları fayans kaplıdır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. Yatakhanelerin tabanları seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları saten boyalıdır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır, tç kapıları amerikan panel kapıdır. Dış cephe doğramaları alüminyum doğramadır. Isı camlıdır. Islak zeminler seramik kaplıdır. Elektrik ve su tesisatlıdır. 1.Katın Kuzey Cephesi Tarafında: işçi çavuşu odası, çamaşırhane, teknik servis odası, temizlikçi odası, bay yatakhaneleri, bay wc leri ve duşları vardır. Yatakhanelerin tabanları seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları saten boyalıdır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. Iç kapıları amerikan panel kapıdır. Dış cephe doğramaları alüminyum doğramadır. Isı camlıdır. Islak zeminler seramik kaplıdır. Elektrik ve su tesisatlıdır.Çatı Katta (+ 8.50 Kotunda ): İdari personel yatak odaları, oturma - dinlenme odası, mutfak nişi. banyo ve duş + wc vardır. Yatak odalarının tabanları mermer kaplıdır. Tavan ve duvarları saten boyalıdır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. İç kapıları amerikan panel kapıdır. Dış cephe doğramaları alüminyum doğramadır. Isı camlıdır. Oturma-dinlenme odasının tabanı mermer kaplıdır. Duvarların bir kısmı mermer kaplıdır. Bir kısmı saten boya, bir kısmı özel boyadır. Mutfak nişinde granit mermer tezgah vardır. Kat kaloriferi vardır. Elektrik ve su tesisatlıdır.Çatı Katın Güney Bitişiğinde(gölgelik) pergole vardır. Pergolenin tabanı ahşap, üzeri saç kaplıdır.Aynca - 8.50 kotunun güney cephesi tarafında ( teras üzerinde ) yüzme havuzu vardır. Yüzme havuzu 1.30mt derinliğinde olup, (6 x 14 mt ) ebatlıdır. Yüzme havuzunun taban ve yan duvar yüzeyleri seramik kaplıdır. Havuzun güneyinde şömine vardır.Ana taşınmazın tamamı için 10.05.2004 tarih ve 117 sayılı Yapı Kullanma izin Belgesine göre toplam 4.620.00 m2 inşaat alanı mevcuttur.Bina, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedelleri Hesabında Kullanılacak 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ uyarınca değerlendirilmiştir. Satışa konu bina (entegre tarımsal endüstri yapıları) III/B sınıfı yapı grubunda değerlendirilerek, m2 maliyeti 585,00 7m2 alınmıştır. Bina yaklaşık 10 yaşındadır. Toplam bedel üzerinden %10 oranında yıpranma payı düşülerek değerlendirme yapılmıştır. Bina: 4.620,00 m2*585,00 TL/m2= 2.702.700.00. Yıpranma (%10)=(-) 270.270,00,TOPLAM (İNŞAAT) = 2.432.430,00 " 


C2-ELEKTRİK TESİSATI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME: Elektrik imalatları yönünden mahallinde yapılan inceleme sonucunda keşfe konu işletmenin kendine ait çatıda trafo merkezinin olduğu, bu merkeze ait Trafo, indirici hücreleri ve kompanzasyon sisteminin bulunduğu. Bodrum katta AG panosunun bulunduğu buradan fabrika içerisine ve soğuk hava depolarına ait enerji beslemelerinin olduğu, bina içerisine idari bina kısmında, fabrika kısmında ve depo kısmında elektrik dağıtım panolarının bulunduğu, bu panoların içlerinin ve sigortalarının bulunduğu, fabrikadaki sistemin çalıştırılmasına uygun şekilde döşenmiş olduğu, binanın zemin katındaki ana pano odasında 110 KVA gücünde bir Yenişehir marka bir jeneratörün bulunduğu, bina çatı kısmında paratonerin bulunduğu, bina içerisinde idari kısımda ve fabrika kısmında ayrı ayrı aydınlatma ve elektrik tesisatlarının bulunduğu, bina idari kısmında ofis elektrikli eşyaları (bilgisayar, yazıcı, UPS cihazı (bulunduğu, bina içerisinde yangın ve telefon tesisatlarının mevcut olduğu görülmüştür. Cihazlara ait değerlendirme piyasa rayiçleri üzerinden amortisman değerleri düşülerek hesaplanmıştır.

Malzemenin cinsi Özellik / Marka_ Bedeli-"

Jcnaratör Yenişehir Marka/Maraton elektrik altarnatörlü 12.000.00 Trafo ve teçhizatı ve kompanzasyon 400 KVA Gücünde 25.000.00 İdari Bina elektrik teçhizatları ve kablolama Aydınlatma ve Priz 4.500,00 İdari Bina zayıfa akım teçhizatları ve kablolama Telefon ve Yangın teçhizatı 2.500,00 Fabrika ve bina içi Elektrik panoları ve donanımı Pano odası ve kat panoları 8.000.00 Mekanik tesisata ait elektrik teçhizatı Fabrika kısmına ait soğuk depolar 4.500.00 Paratoner Çatı inişi vc topraklaması ile 1.000,00

Ofis malzemeleri Bilgisayarlar, yazıcılar, UPS cihazı 1.500,00

TOPLAM 59.000,00


C3- MAKİNA TESİSATI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

S.no Malzemenin Cinsi Miktar_ _Bedeli-"

1- Paslanmaz çelik ürün işleme tezgahı 1,20*2,00 mt ebadında 12 mt.uzunluğunda 10 ad.50.000,00

2- Paslanmaz çelik ürün işleme tezgahı 1,20*2,00 mt ebadında 12 mt.uzunluğunda 1 ad. 7.000,00

3- Çift motorlu ürün taşıma bandı 4 ad. 30.000,00

4- Sabit yer kantarı-1500 kg 4 ad. 2.000,00

5- Paslanmaz çelik ürün işleme tezgahı 1.20*2.00 mt ebadında 12 mt.uzunluğunda 5 ad. 30.000,00

6- Kuzine l,00*l,00 mt. ebatlı 1 ad. 800,00

7- Paslanmaz çelikten sıcak yemek tevzi bankosu (3 yemek kaplı ve elektrikli) 1 ad. 1.500,00

8- Paslanmaz çelikten dalumbaz 1 ad. 800,00

9- PasIanmaz çelikten tek gözlü bulaşık tezgahı 1 ad. 250,00

10- Tezgah tipi soğutma dolabı 1 ad. 750,00 11 -LPG'li yer ocağı 1 ad. 150,00

12- Bulaşık makinası-Ekosan Marka 1 ad. 300,00

13- Çamaşır makinası-Arçelik marka 1 ad. 250,00

14- Kalorifer kazanı-Alarko marka 1 ad. 4.000,00

15- Brülör-LPG'li-26kg/h 1 ad. 1.500,00

16- Hava kompresörü-Komteks marka 1 ad. 300,00

17- Güncş kollcktörlcri-1,00*2,00 mt ebatlarında 36 ad. 3.600,00

18- Sıcak+soğuk su deposu-izolasyonlı 1 ad. 1.000.00

19- Günısı kaynaklı demirayaklan 1 tk. 900,00

20- Su arıtma- Worlt Treat marka 1 ad. 4.000,00

21- Paslanmza çelik kuver ünitesi 1 ad. 250.00

22- Bulaşık Makinası-Bosch marka-ev tipi 1 ad. 300,00

23- Buzdolabı-Arçelik marka-cv tipi 2 ad. 700,00

24- Ürün paketleme makinası-Uygurlarmarka-UM 1200 1 ad. 50.000.00

25- Soğuk hava deposu +2 ila +5 derece aralığında (komple) 3 ad. 36.000,00

26- Binada LPG ısıtma tesisatı çekili 1 tk. 3.000,00

TOPLAM  229.350.00


Cihazlara ait değerlendirme piyasa rayiçleri üzerinden amortisman değerleri düşülerek hesaplanmıştır.


C4- ZİRAİ YÖNDEN DEĞERLENDİRME :


Dava konusu Antalya İli, Kepez İlçesi, Sütçüler Mahallesi 26829 ada 1 parsel üzerindeki ağaçlar, süs bitkileri ve değerlendirilmesi;

Cinsi Yaşı Adedi 1 Ağaç Değeri (TL) Toplam A

Çam 3 11 25 275.00

Palmiye 3-4 20 45 900,00

Palmiye 5-6 6 100 600,00

Andız 10 12 150 1800,00

Nar 5-6 2 75 150,00

Nar 3 1 30 30,00

Limon 5-6 3 70 210,00

Asma 3 2 25 50,00

Gül 8 10 20 25 500.00

Akşam Sefası 4-5 3 15 45,00

TOPLAM 4.560,00


C5- ARZIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Satışa konu parsel imar planı içerisinde olduğundan ARSA vasfındadır. Topografik yapı düzdür. Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler (Baraj) Mahallesi 5828.Sokak No:58 adresindedir. Parselin güneyinde 700 mt mesafede Araç Muayene İstasyonu

bulunmaktadır. Tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşım kolaydır.Parselın bulunduğu mevki, konumu, imar durumu, vasıfları, değerine etki eden tüm unsurları, mahalli alım-satım rayiçleri dikkate alındığında arsa m2'ninin 376.00 7m2 olduğu, buna göre:

Antalya tli. Kepez ilçesi, Sütçüler Mahallesi 26829 ada 1 parselin;

Arsa değerinin= 2923,00 m2 x 376,00 7m2 =1.099.048= 1.100.000,00 ' olduğu. 


İcmal:

ARSA BEDELİ 1.100.000,00 -

YAPI BEDELİ 2.702.700,00 -

ELEKTRIKTESISATI 59.000,00-

MEKANİK TESİSAT 229.350,00 -

ZİRAİ BEDEL 4.560,00 -

GENEL TOPLAM 4.095.610,00 -


Adresi :Kepez / ANTALYA


Yüzölçümü: 2.923,00 m2


İmar Durumu : Kepez Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Baraj Mahallesi 26829 ada 1 parsel 11000 ölçekli İmar Durum Belgesine göre "Ayrık Nizam. Şematik Yapılaşmalı, TAKS=0,60. KAKS=1,20. saçak seviyesi Hmax5m müsadeli "' bölgesel ticaret alanı" imarına haizdir.


Kıymeti: 4.095.610,00 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: Muhtelif hacizler mevcuttur.


1. Satış Günü: 24/06/2015 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü: 20/07/2015 günü 10:00 - 10:05 arası


Satış Yeri: Antalya Adliyesi 6.icra Müdürlüğünün Kapısının önünde - Koridorda


Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1,2 tapuharcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergilersatış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/2447 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15/04/2015


pus