Antalya'da icradan 7 milyon TL'ye satılık arsa!

Antalya'da icradan 7 milyon TL'ye satılık arsa! Antalya'da icradan 7 milyon TL'ye satılık arsa!

Antalya İli Muratpaşa İlçesi'nde bulunan arsa Antalya 6. İcra Dairesi tarafından 15 Ekim 2015 günü saat 10:20 ile 10:30 arası ihale edilecek.


Antalya Muratpaşa'da yer alan arsa 7 milyon 61 bin TL bedelle Antalya 6 İcra Dairesi tarafınca satışa çıkacak.Özellikleri :8901 Ada 1 Nolu Parsel Belediye Adresine Göre: Meydan kavağı Mahallesi, Aspendos Bulvarı. No: 28 Lukoil Akaryakıt Petrol İstasyonu Adresinde ver almaktadır. 8901 Ada, 1 nolu parsel: Antalya ili. Mtıratpaşa ilçesi. Meydan kavağı Mahallesi. Aspcndos Bulvarı. No: 28 Adresinde ver almaktadır Aspendos Bulvarının ( güneyinde ) üzerinde bulunmaktadır. Güney bitişiğindeki parsel üzerinde Ant Birlik İlköğretim Okulu vardır. Batısında Festival çarşısı vardır. Bulunduğu vere altyapı hizmetleri getirilmiştir. Ulaşımı kolaydır.


TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Dosya İçinde Bulunan Antalya Muratpaşa Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğünün 02.08.2013 tarih ve 55% sayılı cevabı yazısının ekinde gönderilen tapu kaydına Antalya İli. Muratpaşa İlçesi. Alan Mahallesi, 8901 Ada, 1 nolu parselin yüzölçümünün 211 m2 Cinsinin Arsa olduğu belirtilmiştir. Tapuda cins tahsis işlemi yapılmadığı görülmüştür. 8901 Ada, 1 nolu parselin tamamının Borçlu Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu görüldü.


TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Dosya İçinde Bulunan Antalya Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 06 08.2013 tarih ve 4741 sayılı cevabı yazısının ekinde gönderilen imar çapına göre, Antalya İli. Muratpaşa İlçesi, Alan Mahallesi, 8901 ada, 1 nolu parselin, ayrık Nizam, E 0.10 Emsalli, Saçak Seviyesi Hrnax= 8.50 mt olduğu, toplam inşaat alanının (KARS) 211 m2 olduğu. Yol ve Komşu Mesafesinin 15 00 /10.00 / 5 00 / 5.00 mt olduğu belirtilmiştir. 

Ek bilgiler bölümünde: Parselde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05 2013 Gün 320- 321 Sayılı Kararlan Eki Plan Notları Geçerlidir. Parsel "Belediye LPG Akaryakıt ve Servis istasyonu' alanında kalmaktadır. Parselc 10 10 2006 Tarih ve 34 /21 nolu ruhsal ile inşaat müsaadesi verilmiştir Parsel üzerine LPG ve Akaryakıt istasyonu. Market ve İdari Binası yapılmıştır. 8901 Ada. 1 nolu parsel üzerinde. Lukoil Akaryakıt istasyonu ile satış idare binasının ve tek katlı yapının mevcut olduğu tespit edildi. Ayrıca akaryakıt istasyonunda muhtelif teferruatların ( menkullerin ) mevcut olduğu tespit edildi. Ayrıca satış binasını ile kanopi arasına yapılmış taşıyıcı sistemi demir imalat olan üzeri polikarbon malzeme kaplı gölgelik vardır. Satış Binası: 8901 Ada. 1 nolu parsel ü/erinde betonarme karkas yapı tarzında, zemin kat+1 olarak inşa edilmiş, kuzey ve balı cephesine giydirme cephe kaplaması yapılmıştır. Doğu ve güney cephesi tekstüre boyalıdır. Dış cephe doğramaları alüminyum doğramadır. Binanın çalısı teras durumundadır.


GENEL TOPLAM İCMAL TABLOSU

ARSA VE İNŞAİ TİP YAPILARTN DEĞERİ : 6.742.311.00 TL

MAKİNE TEÇHİZAT DEĞERİ : 245.200 00 TL

ELEKTRİK İMALAT DEĞERİ : 74 100.00 TL


GENEL TOPLAM : 7.061.611,00 TL


Yüzölçümü : 2.110.00 m2


Kıymeti : 7.061.611,00 TL


KDV Oranı : İhale Kdv Kanunu 17. MdL gereği K.D.V. den muaf olacaktır.


Kaydındaki Şerhler : Muhtelif kurum ihtiyati tedbir,ipotek şerhleri mevcuttur.


1. Satış Günü : 15/10/2015günü 10:20- 10:30arası


2. Satış Günü : 10/11/2015 günü 10:20- 10:30arası


Satış Yeri : ANTALYA ADLİYESİ 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ (KORİDOR) 
Satış şartları :


1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1.2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça pay tasmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İllas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kellileri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2610 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları .Ayrıca satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililerede tebligat yerine geçeceği ilan olunurl0/08/2013