Antalya'da kiralık ve satılık taşınmazlar!

Antalya'da kiralık ve satılık taşınmazlar!

Alanya ve Manavgat ilçelerinde buluanan 40 bin 490 metrekare büyüklüğünde 1 milyon 887 bin 700 TL değerinde 12 adet Hazine taşınmazının satış ihalesi  1 Eylül 2009 tarihinde yapılacak


Alanya İlçesinde, Beyreli, Asmaca, İmamlı  ve Orhan köyleri ile Büyükhasbahçe ve Payallar Mahallerinde bulunan 25 bin 844 metrekare yüzölçüme sahip ve 1 milyon 501 bin 700 TL değerinde 6 adet Hazine taşınmazının satış ihalesi 01 Eylül 2009 Salı günü Alanya Malmüdürlüğü'nde yapılacak. İhalede satılacak taşınmazlardan:

Payallar Kasabasında bulunan 470 ada 4 parsel numaralı ve 3 bin 927 metrekare yüzölçüme sahip taşınmazın tahmini satış değeri 800 bin TL olup, parselin tamamı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak ayrılmıştır. Payallar Belediyesi tarafından, KAKS (Kat Alanı Katsayısı, Emsal) 1:00 olmak koşuluyla, yüksek kata izin verilmektedir. 

Büyükhasbahçe Mahallesindeki, 1356 ada 2 parsel 1.108 metrekare yüzölçüme sahip taşınmazın satış değeri 430 bin TL olup, imar planında konut alanı olarak ayrılmıştır. Parselde 3 kata kadar inşaat izni verilmektedir.   

Beyreli, Asmaca, İmamlı ve Orhan köylerinde bulunan 20 bin 809 metrekare büyüklüğündeki 4 adet taşınmazın satış değeri ise toplam 271 bin 700 TL değerindeki taşınmazlar ise, plansız sahada kalmaktadır.
 

Manavgat İlçesinde Satılık Hazine Taşınmazları
Manavgat İlçesinde de , 01 Eylül 2009 Salı günü Sorgun ve Hisar mahalleleri ile, Örenşehir, Taşkesiği, Seydiler ve Çavuş Köylerinde 14 bin 646 metrekare büyüklüğünde 386 bin TL değerinde 6 adet taşınmazın satış ihalesi Manavgat Malmüdürlüğünde gerçekleştirilecektir. İhalede satışa çıkarılacak parsellerden, Sorgun ve Hisar Mahallerinde bulunan 277 bin TL değerinde, 749 metrekare yüzölçüme sahip 2 adet taşınmaz imar planında ticari alan olarak ayrılmış olup, Örenşehir, Taşkesiği, Seydiler ve Çavuş Köylerinde bulunan 109 bin TL değerinde 13 bin 897 metrekare büyüklüğündeki 4 Adet taşınmaz ise imar planı sınırları dışındadır.   

Hazine tarafından yapılan satışlarda, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin olarak tahsil edildikten sonra, geriye kalan bedel 24 ay içerisinde 8 eşit taksitle ödeme imkanı getirilmiş olup, bu taksitlere ise aylık yüzde 0.75 oranında faiz uygulanmaktadır. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise her türlü vergi resim ve harçtan müstesna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden 5 yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacaktır. 

Alanya'da kiralık taşınmazlar
Alanya İlçesi, Türkler Kasabasında bulunan 15 bin 178 metrekar yüzölçüme sahip 2 adet taşınmaz toplam 16 bin TL yıllık kira bedeli üzerinden, 5 yıl süre ile tarımsal amaçla kullanılmak üzere kiraya verilecektir. Kiralama ihaleleri 01 Eylül 2009 Salı günü Alanya Malmüdürlüğü'nde gerçekleştirilecek olup, ilk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin ÜFE oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Kira bedellerinden ayrıca KDV alınmayacaktır. Kiracı tarafından talep edilmesi halinde, ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenebilir.

www.antalyadefterdarligi.gov.tr


Maliye Bakanlığı, Antalya'da 12 arsa arazi satacak
Maliye Bakanlığı, turizm bölgesi Antalya'da atıl durumda bulunan Hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla, Alanya ve Manavgat ilçelerinde toplam 12 parça arsayı ihale ile satışa çıkardı

Antalya Defterdarı Hidayet Mat, yaptığı yazılı açıklamada, atıl durumdaki Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması için, belirli aralıklarla yaptıkları arsa satışı ihalelerine Eylül ayında da devam edileceğini bildirdi. Mat, Alanya ve Manavgat'ta toplam 40 bin 490 metrekare büyüklüğünde olan ve 1 milyon 887 bin 700 TL değerindeki 12 adet Hazine taşınmazının satış ihalesinin 1 Eylül 2009 Salı günü yapılacağını belirtti.

Alanya'da Beyreli, Asmaca, İmamlı ve Orhan köyleri ile Büyükhasbahçe ile Payallar mahallelerinde bulunan 25 bin 844 metrekare yüzölçüme sahip, 1 milyon 501 bin 700 TL değerinde 6 adet Hazine taşınmazının satış ihalesi, 1 Eylül 2009 Salı günü Alanya Mal Müdürlüğü'nde yapılacak.  Payallar beldesindeki 3 bin 927 metrekare yüzölçüme sahip taşınmazın tahmini satış değeri de 800 bin TL olarak belirlendi. Parselin tamamının imar planında konut alanı olarak ayrıldığı da bildirildi.
 
Alanya Büyükhasbahçe mahallesinde, bin 108 metrekare genişliğinde ve konut alanındaki arsanın satış değerinin de 430 bin TL olarak saptandığı ifade edildi. Beyreli, Asmaca, İmamlı ve Orhan köylerinde bulunan 20 bin 809 metrekare büyüklüğünde 4 adet taşınmazın satış değeri ise toplam 271 bin 700 TL olarak tespit edildi. Bu köylerdeki taşınmazların plansız saha içinde kaldığı açıklandı.

Manavgat ilçesinde Sorgun ve Hisar mahalleleri ile Örenşehir, Taşkesiği, Seydiler ve Çavuş köylerinde 14 bin 646 metrekare büyüklüğünde 386 bin TL değerindeki 6 arazinin satış ihalesi de Manavgat Mal Müdürlüğünde yapılacak. Sorgun ve Hisar mahallerinde ticari alan olarak ayrılan 749 metrekare büyüklüğündeki iki adet arsaya 277 bin TL değer biçildi. Taşkesiği, Seydiler ve Çavuş köylerinde bulunan 109 bin TL değerinde ve 13 bin 897 metrekare büyüklüğündeki 4 adet taşınmaz ise imar planı sınırları dışında yer alıyor. Maliye Bakanlığı, hazine arazilerinin satışında alıcılara bazı kolaylıklar sağlıyor. Hazinenin sattığı arazilerin satış bedeli, dörtte biri peşin, geriye kalan bölümü 24 ay içinde 8 eşit taksitte ödenebiliyor. Taksitli satışlara aylık yüzde 0,75 oranında faiz uygulanıyor.

ALANYA'DA KİRALIK TAŞINMAZLAR
Maliye, Alanya'nın Türkler beldesindeki 15 bin 178 metrekare yüzölçüme sahip 2 adet taşınmazı toplam 16 bin TL yıllık kira bedeli üzerinden, 5 yıl süre ile tarımsal amaçla kullanılmak üzere kiraya verecek. Kiralama ihaleleri 1 Eylül Salı günü Alanya Mal Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. İlk yıl kira bedeli, ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin ÜFE oranında artırılması suretiyle bulunacak. Kira bedellerinden KDV alınmayacak. Satışı ve kiralanacak arsalara talip olacak olanların Antalya Defterdarlığı'nın www.antalyadefterdarligi.gov.tr adlı resmi internet sitesinden bilgi alabilecek.
AA

Konuyla ilgili basında yer alan diğer haberler

Hazine'den satılık turizm arazileri

Antalya Defterdarı Hidayet Mat, yaptığı açıklamada, atıl durumdaki Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması için, belirli aralıklarla yaptıkları arsa satışı ihalelerine eylül ayında da devam edileceğini belirtti. Mut, Alanya ve Manavgat'ta toplam 40 bin 490 metrekare büyüklüğünde olan ve 1 milyon 887 bin 700 TL değerindeki 12 adet Hazine taşınmazının satış ihalesinin 1 Eylül 2009 Salı günü yapılacağını açıkladı. Alanya'da Beyreli, Asmaca, İmamlı ve Orhan köyleri ile Büyükhasbahçe ile Payallar mahallelerinde bulunan 25 bin 844 metrekare yüzölçüme sahip, 1 milyon 501 bin 700 TL değerinde altı adet Hazine taşınmazının satış ihalesi, 1 Eylül 2009 Salı günü Alanya Mal Müdürlüğü'nde yapılacak.

Payallar beldesindeki 3 bin 927 metrekare yüzölçüme sahip taşınmazın tahmini satış değeri de 800 bin TL olarak belirlendi. Parselin tamamının imar planında konut alanı olarak ayrıldığı da belirtildi. Alanya Büyükhasbahçe mahallesinde, bin 108 metrekare genişliğinde ve konut alanındaki arsanın satış değerinin de 430 bin TL olarak saptandığı ifade edildi. Beyreli, Asmaca, İmamlı ve Orhan köylerinde bulunan 20 bin 809 metrekare büyüklüğünde 4 adet taşınmazın satış değeri ise toplam 271 bin 700 TL olarak tesbit edildi. Bu köylerdeki taşınmazların plansız saha içinde kaldığı açıklandı.

Sekiz taksit imkânı
Manavgat ilçesinde Sorgun ve Hisar mahalleleri ile Örenşehir, Taşkesiği, Seydiler ve Çavuş köylerinde 14 bin 646 metrekare büyüklüğünde 386 bin TL değerindeki altı arazinin satış ihalesi de Manavgat Mal Müdürlüğü'nde yapılacak. Sorgun ve Hisar mahallelerinde ticari alan olarak ayrılan 749 metrekare büyüklüğündeki iki adet arsaya 277 bin TL değer biçildi. Taşkesiği, Seydiler ve Çavuş köylerinde bulunan 109 bin TL değerinde ve 13 bin 897 metrekare büyüklüğündeki dört adet taşınmaz ise imar planı sınırları dışında yer alıyor.

Maliye Bakanlığı, Hazine arazilerinin satışında alıcılara bazı kolaylıklar sağlıyor. Hazine'nin sattığı arazilerin satış bedeli, dörtte biri peşin, geriye kalan bölümü 24 ay içinde sekiz eşit taksitte ödenebiliyor. Taksitli satışlara aylık yüzde 0.75 oranında faiz uygulanıyor. Maliye, Alanya'nın Türkler beldesindeki 15 bin 178 metrekare yüzölçüme sahip iki adet taşınmazı toplam 16 bin TL yıllık kira bedeli üzerinden, beş yıl süre ile tarımsal amaçla kullanılmak üzere kiraya verecek. Kiralama ihaleleri 1 eylül salı günü Alanya Mal Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İlk yıl kira bedeli, ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin ÜFE oranında arttırılması suretiyle bulunacak. Kira bedellerinden KDV alınmayacak.
Taraf