09 / 08 / 2022

Antalya'da koruma amaçlı arazi değiş tokuşu yapıldı!

Antalya'da koruma amaçlı arazi değiş tokuşu yapıldı!

Antalya’da Magydos Antik Kenti'nin bir bölümü yapılaşma nedeniyle koruma amaçlı arazi değiş tokuşu yapıldı.Antalya'da yapılaşma nedeniyle  yok olmaya yüz tutan Magydos Antik Kenti’nin bir bölümüyle ilgili koruma amaçlı arazi değiş tokuşu yapıldı. Hürriyet'ten Ceren Deniz'in haberine göre; Güzeloba’da bir konut inşaatının temelinde antik mezarlar çıkması üzerine bölge birinci derece arkeolojik sit ilan edilince mülk sahibine kamulaştırma bedeli olarak daha önce yeşil alan olarak ayrılmış bir parselden yer verildi. Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa belediye meclisleri tarafından kabul edilen değiş tokuş kararı imar planlarına işlenerek Magydos Antik Kenti'nin bir parçası koruma altına alındı.

TEMELDEN MEZARLAR ÇIKTI 

Lara bölgesinde bulunan Magydos Antik Kenti’nin kalıntılarından bir bölümü Güzeloba Mahallesi’nde terk edilmiş beş yıldızlı bir otelin yanında tespit edildi. 2017 yılında konut inşası için temel atıldığında tarihi eserler ve antik mezarlar çıkan arazi, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu tarafından arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi ve konut inşaatı durdu. Mülk sahibi mağduriyetinin ortadan kaldırılması için başvuru yaptı.

Antalya da koruma amaçlı arazi değiş tokuşu yapıldı!

KORUMA KURULU TALEP ETTİ 

Tescil edilen arkeolojik sit alanının kamulaştırılması gerekiyordu. Fakat Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamulaştırmaya yönelik bir çalışma yapmadı. Bunun üzerine Kültür Varlıkları Koruma Komisyonu tescil yazısını göndererek belediyelerden gerekli değişikliğin yapılması için talep bulundu.

PARK ALANIYLA TAKAS YAPILDI 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, arkeolojik sit alanını özel mülkiyetten çıkarmaya yönelik bir adım atarak mülkiyet transferi yönünde karar aldı. Muratpaşa Belediyesi de bu karara göre işlem yaptı. Mülk sahibinin arkeolojik sit alanında kalan imar hakkı komşu arazideki park alanına aktarıldı. İmar değişikliği yapılan arazinin büyük bölümünün Hazine’ye ait olduğunu ve park alanı şartıyla belediyeye verildiğini söyleyen yetkililer, arkeolojik sit alanının kamuya geçmesi için bu takas işleminin yapıldığını dile getirdi. Böylece konut alanı arkeolojik alana, park alanı da konut alanına dönüştürülerek antik mezarların çıktığı alan kamuya aktarıldı.

Antalya da koruma amaçlı arazi değiş tokuşu yapıldı!

AMACIMIZ SİT ALANINI KORUMAK 

Alanın Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından ‘arkeopark’ olarak tescil edildiğini, ama kamulaştırma yapılmadığını söyleyen Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Ahmet Öztürk, “Sit alanı, bir başka yerdeki park alanıyla takas edildi. Trampa denen bu işlemde Magydos Antik Kenti’nin bir parçası olan arsanın devrine karşılık mülk sahibine sit alanı olmayan bir arsa verildi. Bu işlemi yapmaktaki amacımız arkeolojik sit alanının korunmasını sağlamak” diye bilgi aktardı.

YAPILAŞMA SÜRÜYOR 

Karpuzkaldıran Askeri Kampı’nın içinde olan Magydos Antik Kenti’nin sınırlarının iki büyük otele kadar uzandığını dile getiren Kültürel Miras Derneği Başkanı, arkeolog Selda Baybo, “Son yapılan imar değişikliğindeki alan şu an kullanılmayan 5 yıldızlı eski bir otelin yanında. Antik kentin sınırlarını tam olarak bilmesek de askeri tesis, oteller ve çevresindeki yapılaşmanın sürdüğü her yer, Magydos’un teritoryumu dediğimiz alanı kaplıyor” şeklinde konuştu.

HAVAALANINA KADAR GİDEBİLİR 

Antik kentin sınırlarının Antalya Havalimanı’na kadar uzanabileceğini söyleyen Baybo, “Çünkü havaalanı yakınlarında da bazı tescilli kalıntılar var. O nedenle bölgedeki her alanın çok dikkatli incelenmesi gerekiyor. Bölgenin antik dönemde bir yerleşim alanı olduğuna dair elimizde çok sayıda bulgu var. Tahsislere karar verilmeden önce iyi araştırılması gerekiyor” dedi.

Antalya da koruma amaçlı arazi değiş tokuşu yapıldı!

TAHRİBAT TESPİT EDİLMİŞTİ 

Güney Afrika Üniversitesi’nden Mark Wilson ve Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nihat Dipova’nın Antalya’da yaptığı incelemeler, kentin ilk limanı olan Magydus Antik Kenti’nde bulunan kalıntıların yapılaşma faaliyetleriyle yok olmaya yüz tuttuğunu ortaya koydu. Örnekköy’deki konutların eski nekropol alanında inşa edildiğini söyleyen Dipova, Magydos’taki yok oluşun uydu görüntüleriyle de tespit edildiğini dile getirmişti.

Antalya'da İmar Yönetmeliği Taslağı için çalışma yapılıyor!