Apartman aidat kanunu 2019!

Apartman aidat kanunu 2019! Apartman aidat kanunu 2019!

Apartman ve sitelerde ortak alanların ihitiyaçlarını karşılamak amacıyla kiracı veya kat maliklerinden aidat alınıyor. Kiracı ve kat malikleri her ay apartman yönetiminin belirlediği aidat miktarını ödüyor.


Ev almadan önce apartman aidatlarını da araştırmanız sizin için büyük önem taşır. Özellikle sitelerde aidat ücretleri tek apartmanlara göre çok daha fazla olabiliyor. Bu nedenle satılık veya kiralık daireler incelenirken aidat ücretini mutlaka öğrenmelisiniz.

Apartman ve sitelerde ortak alanların giderlerini karşılamak amacıyla kat maliklerinden alınan paraya ''aidat'' deniyor.

Aidatına ödemeyene ceza

Bir apartmanda yaşayan sakinler her ay apartman aidatını ödemek zorunda. Eğer kat malikleri apartman aidatını ödemezse Kat Malikleri Kurulu'nca belirlenen gecikme zammını ödüyor. Gecikme zammına karşı aidatlar ödenmezse dava açılabiliyor ve kat maliki hakkında icra takibi başlatılabiliyor.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinde apartman aidat kanunu ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Madde 20 – Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Aidat ödemeyenler dikkat: Evinizden olabilirsiniz!

Büyükşehirlerde aidat krizi!