25 / 03 / 2023

Apartman altlarına oto galeri açılamayacak!

Apartman altlarına oto galeri açılamayacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yapılan düzenleme kapsamında, apartman altlarına oto galeri açılmasının önü kapatıldı...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı. Milli Gazete'de yer alan habere göre; taslakta, emlakçılık yapan iş yerinin en az 20 metrekare olması gerektiği belirtildi. Aynı iş yerindeki birden fazla işletmeci için ise 5’er metrekare eklenecek. 

Buna göre, emlakçılık yapan iş yeri en az 20 metrekare olacak, oto galerilerin bulunduğu binada konut amacıyla kullanılan başka bir bağımsız bölüm olmayacak.

Oto galeriler öncelikle toplu iş yerlerinde açılabilecek. Tapuda konut olarak görünen yerlerde oto galeri olmayacak. İş yerinin olduğu binada konut amacıyla kullanılan başka bir alana yer verilmeyecek.

Yapı kullanma izin belgesi şartı

Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili koşulların bulunması durumunda “yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın” iş yerlerine ruhsatlandırma yapılacak. Devredilmek istenen ancak mevzuata aykırı yerlere 6 aylık süre tanınacak. Bu süre içinde aykırılık giderilirse devir gerçekleştirilebilecek.

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!
Geri Dön