Apartman görevlisinin maaşı nasıl hesaplanır?

Apartman görevlisinin maaşı nasıl hesaplanır?

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça rtak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.


Takvim Gazetesi köşe yazarı olan Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusun sorduğu ''Oturduğum apartmanda güvenlik personeli çalıştırıyoruz. Benim dairem en küçük daire. Fakat bu güvenlik personelinin maaşı ve SGK primi eşit olarak bölüştürüldüğü için, benim aidatımın neredeyse büyük dairelerden bir farkı kalmıyor. Bu haksızlık değil mi?'' sorusunu yanıtladı. İşte o yazı...

Oturduğum apartmanda güvenlik personeli çalıştırıyoruz. Benim dairem en küçük daire. Fakat bu güvenlik personelinin maaşı ve SGK primi eşit olarak bölüştürüldüğü için, benim aidatımın neredeyse büyük dairelerden bir farkı kalmıyor. Bu haksızlık değil mi?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesine göre;

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: 
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; 
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Dolayısıyla özellikle personel çalıştıran başkaca da çok gideri olmayan apartmanlarda personel gideri aidatın neredeyse büyük kısmını oluşturduğundan ve bu gider de kanun gereği eşit olarak paylaştırıldığından, aidatlar dairenin arsa payı farklı da olsa birbirine yakın çıkabilmektedir.

Burada kanun koyucunun güvenlik hizmetinden dairenin büyüklük-küçüklük farkı olmaksızın her kat malikinin eşit yararlandığı ve bu nedenle de personel giderlerine eşit miktarda katılımın hakkaniyete uygun olduğu şeklindeki düşüncesi bizce de hakkaniyetli bir düzenlemedir..