Apartman kazan dairesi yabancıya kiralanabilir mi?

Apartman kazan dairesi yabancıya kiralanabilir mi? Apartman kazan dairesi yabancıya kiralanabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, 'Kömürlü kazan dairesi ve apartman görevlisinin ikâmetgâhı olarak tahsis edilmiş alanın belediyeden ‘bağımsız bölüm’ ruhsatı almadan yabancılara kiralanmasının hukuki sakıncaları ve yaptırımları var mıdır?' sorusunu yanıtladı.Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Kömürlü kazan dairesi ve apartman görevlisinin ikâmetgâhı olarak tahsis edilmiş alanın oturmaya imkan verecek iyileştirmelerle, belediyeden ‘bağımsız bölüm’ ruhsatı almadan yabancılara kiralanmasının hukuki sakıncaları ve yaptırımları var mıdır? Deprem riskinde sorumluluk var mıdır?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...


Kömürlü kazan dairesi ve apartman görevlisinin ikâmetgâhı olarak tahsis edilmiş alanın oturmaya imkan verecek iyileştirmelerle, belediyeden ‘bağımsız bölüm’ ruhsatı almadan yabancılara kiralanmasının hukuki sakıncaları ve yaptırımları var mıdır? Deprem riskinde sorumluluk var mıdır? ● Ü.C.

Okuyucumun bahsettiği kazan dairesi veya kapıcı dairesi bir binanın ortak alanlarıdır. Ortak alanlar ancak amacına uygun olarak kullanılır. Ancak zaman içinde kullanma ihtiyacı kalmamış alanlar olabilir.

Örneğin, eskiden kömür yakılan sonradan doğalgaza geçmiş binalarda kömürlük alanı veya önce kapıcı kullanılıyorken sonradan kapıcı kullanılmayan binalarda boş kalan kapıcı dairesi. Bu yerler boş kalır ama ortak alan vasfını kaybetmez.

İşte bu yerlerin farklı amaçla kullanımı için bağımsız bölüm maliklerinin tamamının muvafakati aranır. Yasada konuyla ilgili hüküm şöyle: “Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana boya yaptıramaz.”

★ ★ ★ ★ ★

Burada beşte dört nisap veriliyor ancak dikkat edelim ortak yerlerin işgalinden veya amacına aykırı kullanımından söz edilmiyor. Bakım, onarım veya değişik renk boyadan söz ediliyor. Dolayısıyla kapıcı dairesinin kiralanması beşte dört oy ile olmuyor tüm kat maliklerinin kabulü gerekiyor.

Depreme karşı sorumluluk deyince de binada oturanlar veya kat malikleri için söz konusu olmayacaktır. Düşünün ki 99 depreminde sorumluluk taşıyacak müteahhitler bile kendini kurtardı (ki büyük sorumluluk onlarındır) ancak güçlendirme veya yenileme gereken binalar için bu işlemler mutlaka yapılmalı ve devletten de yardım alınabilmelidir. Bu iş bir toplumsal ihtiyaçtır.