Apartmanda aidat kuralları!

Apartmanda aidat kuralları!

Kimi zaman apartmanlarda kimi malikler apartman aidatını ödemekten kaçınabiliyor. Peki, maliklerin hizmetten yararlanmıyorum diyerek aidatı ödememe hakkı var mı? Apartmanda aidat kuralları nelerdir? İşte yanıtı..


Apartmanda aidat kuralları!

Apartman giderlerinin karşılanması için kat maliklerinin aidat ödemeleri gerekiyor. Ne kadar aidat verilmesi gerektiği Kat Malikleri toplantısında tespit ediliyor.


Ancak kimi zaman apartmanlarda kimi malikler apartman aidatını ödemekten kaçınabiliyor. Peki, maliklerin hizmetten yararlanmıyorum diyerek aidatı ödememe hakkı var mı? Apartmanda aidat kuralları nelerdir?


Apartmanda uyulması gereken aidat kuralları:

- Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak ve;


- Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında,

katılmakla yükümlüdür.


- Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.


Apartmanda aidat ödemeyenlere ne yapılır? Süreç şu şekilde;

1. Diğer kat maliklerinin, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla, o gayrimenkulün kendilerine devredilmesi için karar almaları, 

2. Dava açılması, 

3. Hakimin hüküm vermeden önce, devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada, üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için uygun bir süre vermesi, 

4. Devir bedelinin, süresi içinde yatırıldığına dair belge ibraz edilmesi,

5. Hakimin davayı kabul etmesi.


Apartman toplantısı nerede yapılır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com