10 / 08 / 2022

Apartmanda kiracı hakları 2022 nelerdir?

Apartmanda kiracı hakları 2022 nelerdir?

Bir apartmanda kiracı olarak ikamet eden kimseler hangi hak ve sorumluluklara sahip olduklarını merak ediyor. Peki, apartmanda kiracı hakları 2022 nelerdir?APARTMANDA KİRACININ HAKLARI NELERDİR?

Kiracılar apartman ya da sitede karara katılma, söz hakkı kullanma, olumlu ya da olumsuz oy kullanma hakkına sahip olmuyor. Yönetimde kendileri için alınan kararlar olumsuzluk teşkil etse bile buna uymak zorunda kalınıyor.

Ancak kiracılar apartman yönetiminde, yönetim başkanının kendisine konuşma hakkı vermesi halinde dilek ve temennilerde bulunma hakkına sahip olabiliyor.

Kiracıların apartman yönetiminde söz sahibi olabilmeleri için kat malikinden vekaletname almaları gerekiyor. Bu şekilde kiracı söz konusu karar hakkında olumlu ya da olumsuz oy kullanabilir. Çünkü bu şekilde diğer kat malikleri ile aynı haklara sahip olmuş olur.
 

Kira sözleşmesi feshi ihtarname örneği 2022!

Kirayı bankaya yatırma limiti 2022 ne kadar?

Kentsel dönüşüm kira yardımı 2022 ne kadar?