Apartmanda risk değerlendirmesi nasıl yapılır?

Apartmanda risk değerlendirmesi nasıl yapılır? Apartmanda risk değerlendirmesi nasıl yapılır?

Risk değerlendirmesi kapsamında apartman, bina ve sitelerde var olan ya da dışarıdan gelebebilecek tehlikeler belirlenerek gerekli önlemler alınıyor. Peki, apartmanda risk değerlendirmesi nasıl yapılır? Apartman risk değerlendirmesi...

Apartmanda risk değerlendirmesi nasıl yapılır?

Risk değerlendirmesi kapsamında apartman, bina ve sitelerde var olan ya da dışarıdan gelebebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekli çalışmaları yer alıyor.


Apartmanlar az tehlikeli sınıfta yer alıyır. Apartman, bina ve sitenin; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden bu hizmeti temin etmesi yükümlülüğü 2014 yılı Temmuz ayında, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alanlarında ise 2013 yılı Haziran ayında yürürlüğe girdi. 


Apartmanda risk değerlendirme raporu...

1.İş Yeri Unvanı

2.Adres

3.İşverenin Adı

4.Risk Değerlendirmesini Gerçekleştiren Personel Adı Soyadı

5.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih

6.Risk Değerlendirmesinin Geçerlilik Tarihi

7.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Bölümler

8.Risk Değerlendirmesi Öncesi Tehlike tanımına yönelik Ön Çalışma Sonuçları

8.1 Çalışma ortamı bilgileri

8.2. İşyeri bina ve eklenti bilgileri

8.3. İş yerinde Yürütülen Faaliyet Bilgileri

8.4. Üretim ve Süreç Teknikleri

8.5. İş Ekipmanları

8.6.Kullanılan maddeler

8.7.Artık ve atıklarla İlgili İşlemler

8.8. Organizasyon ve Hiyerarşik Yapı

8.9. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

8.10. Çalışanlar ortalama eğitim, yaş ve cinsiyetleri

8.11. Meslek hastalığı kayıtları

8.12.İş Kazası Kayıtları

8.13.Acil Durum Planının Olup Olmadığı

9.Risk Değerlendirmesinde Belirlenen Tehlike  Kaynakları ve Riskler ile bu risklerden kimlerin nasıl ve ne şekilde etkileneceği

10.Risk Analizinde Kullanılan Yöntem

11.Tespit Edilen Riskler Varsa Önem ve Öncelik Sırasını İçeren Analiz Sonuçları

12.Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi belirlenerek bir risk analizi yapılır.


Genel esaslar  - Evet / Hayır

- Zeminde çökme, engebe, vb. deformasyonlar bulunmamaktadır.

- Merpen genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygundur.

- Merpenler boyunca tırabzanlar mevcuttur.

- Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcuttur.

- Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunmamaktadır.

- Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınmaktadır.

- Sığınaklar yapılma amacına uygun bir şekilde boş tutulmakta, havalandırması, bakımı ve temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.Apartmanlarda risk değerlendirme rehberi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com