Arazi birleşmesine destek talebi

Arazi birleşmesine destek talebiTarlaların parsellere ayrılmaması için çıkarılan yasanın finans desteğiyle güçlendirilmesi gerekiyor. Üretici özel bankaların da uygun faizli kredi verebilmesi için devlet teşviki gerektiğini vurguluyor


Üretici, tarımının en önemli sorunlarından olan, tarlaların ayrılmasının önüne geçilmesi için hazırlanan yasanın banka kredileriyle desteklenmesini istedi. Şu anda devlet bankalarının bu tür kredi verdiğini belirten üreticiler, devletin özel bankaları da desteklemesiyle bu alandaki eksikliğin giderilebileceğini belirttiler. Geçtiğimiz aylarda çıkan ve Türkiye'de tarım topraklarının küçülmesini önlemeye yönelik yapılan yasal düzenleme ile ilgili yorum yapan tarım uzmanları bu yasanın krediyle desteklenmesi durumunda, uygulama sırasında mirasçılar arasında yaşanan bazı ihtilafların önüne geçilebileceğini söyledi.

ARAZİ BÖLÜNMESİ BÜYÜK TEHDİT

Uzmanlar, yaptığı açıklamada ‘Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile tarımsal arazilerin, miras hukuku bakımından bölünemeyecek eşya niteliği kazandığını, bu çalışmanın Türk tarımının geleceği açısından önemli bir adım olduğunu anımsattı. Küçük parsellerde tarım yapmanın hem verimlilik hem de karlılığı yakalama açısından dezavantaj olduğunu, girdi maliyetlerini artırdığını ifade eden tarım uzmanları ‘Bu nedenle yapılan ve yapılması planlanan yasal düzenlemeler tarım sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyor' dedi.

İHTİLAFLAR KREDİ İLE ÇÖZÜLÜR

Çanakkale'de toplanan Tarım Meclisi katılımcıları da Toprak Koruma Kanunu'nun uygulamasında sıkıntı olmadığını ancak, varisler arasında ihtilaflar yaşandığını belirterek bunun da bankalardan alınacak kredilerle çözülebileceğini belirttiler. Uzmanlar ‘Örneğin, 3 kardeşe toplam 50 dekar tarım arazisi miras yoluyla kalıyor. Bu kardeşlerin her birinin payına düşen miktar 20 dönümün altında kaldığı için varislerin dışında birine satış söz konusu olamıyor. Varisler de maddi imkanlarını gerekçe göstererek alamıyor. Düşük faizli, uzun vadeli kredi imkanından toprak mirasçılarının yanı sıra hiç akraba olmayan ancak arazileri bitişik olanlar da faydalanabiliyor. Tarım topraklarının bölünmesine seyirci kalarak tarımda kár ve verimliliği yakalayamayız' dedi.

Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle, birlikte mülkiyetin söz konusu olduğu bölünemez büyüklükteki tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması krediyle destekleniyor. Arazi birleştirilmesi ile verilecek olan krediden, sadece mirasçı aileler değil, hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınması ve atıl durumdaki tarımsal işletmelerin ekonomiye kazandırılması amacına hizmet eden tüm kesimler de faydalanabiliyor.

ARAZİDE ÜRETİM OLMASI ŞART

Uzun vadeli, düşük faiz oranlı kredinin verilebilmesi için söz konusu arazide tarımsal üretimin yapılıyor ya da yapılacak olması, satıcı ya da satıcıların mülkiyetinde bulunması, tapuda kayıtlı olup, cins tashihinin yapılmış olması, üzerinde herhangi bir anlaşmazlık bulunmaması gerekiyor. Bu kapsamda satın alınacak tarımsal üretimin yapılacağı arazinin ekspertiz değerinin azami olarak yüzde 60'ına, arazi dışında satın alınacak diğer tarımsal işletmenin ise ekspertiz değerinin ise azami olarak yüzde 50'sine kadar kredi açılabiliyor.

Tarımsal üretimdeki teşvikler tek başlık altında toplansın

Tarım Meclisi'nin üyeleri devletin verdiği teşviklerin çok başlılık nedeniyle bürokratik sorunlar yarattığını belirtti. Meclis toplantısında, ‘Devlet Teşvik Sistemi kapsamında çok sayıda teşvik var. Teşvikler tek başlık altında toplanmalı. Projenin toplamı değerlendirilmeli' denildi. Teşvik ödemelerinin zamanının bilinmediği de belirtilen toplantıda ‘Bu nedenle çiftçi borcunun ödemesi ile ilgili program yapamıyor. Ödeme takviminin üretimin başında belirlenmesi önemli bir sıkıntıyı çözer. Böylece herkes programını rahatlıkla yapabilir' denildi. Tarımsal desteklerde ürünün kalitesine ve standartlarına bakılmadığı da belirtilen toplantıda ‘Kalite ve standartlar sağlandığında destekleme verilsin. Danışmanlık hizmeti veren ve alanlar desteklensin' denildi. Toplantıda ‘Bu alandaki bürokrasi çok fazla. Bu da üreticinin destek ve kredi almasını zora sokuyor' denildi.
Star