Arazi birleştirme kredisi toprak bölünmesini engelleyecek

Arazi birleştirme kredisi toprak bölünmesini engelleyecek

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, Türkiye'de tarım topraklarının küçülmesini önlemeye yönelik yapılan yasal düzenlemelerin, Ziraat Bankası kredisiyle desteklenerek, uygulama sırasında mirasçılar arasında yaşanan bazı ihtilafla


Kirişçi, yaptığı açıklamada, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" ile tarımsal arazilerin, miras hukuku bakımından bölünemeyecek eşya niteliği kazandığını, bu çalışmanın Türk tarımının geleceği açısından önemli bir adım olduğunu anımsattı.

Küçük parsellerde tarım yapmanın verimlilik açısından olmasa bile tarımda karlılığı yakalamada dezavantaj olduğunu, girdi maliyetlerini artırdığını ifade eden Kirişçi, "Bu nedenle yapılan ve yapılması planlanan yasal düzenlemeler tarımımızın geleceği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Toprak Koruma Kanunu'nun uygulamasında sıkıntı olmadığını ancak, varisler arasında ihtilaflar yaşandığını anlatan Kirişçi, bunun da Ziraat Bankası kredileriyle önlendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Örneğin, 3 kardeşe toplam 50 dekar tarım arazisi miras yoluyla
kalıyor. Bu kardeşlerin her birinin payına düşen miktar 20 dönümün altında kaldığı için varislerin dışında birine satış söz konusu olamıyor. Varisler de maddi imkanlarını gerekçe göstererek alamıyor." Kirişçi, tarım topraklarının küçülmesinin Türk tarımının en önemli
sorunu olduğunu, bu nedenle Ziraat Bankasının sağladığı düşük faizli,
uzun vadeli kredi imkanının büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle
devam etti:
"Düşük faizli, uzun vadeli kredi imkanından toprak mirasçılarının yanı
sıra hiç akraba olmayan ancak arazileri bitişik olanlar da
faydalanabiliyor. Tarım topraklarının bölünmesine seyirci kalarak
tarımda kar ve verimliliği yakalayamayız."

ZİRAAT BANKASININ KREDİSİ

Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle, birlikte mülkiyetin söz konusu
olduğu bölünemez büyüklükteki tarım arazilerindeki hisse paylarının
diğer hissedarlar tarafından satın alınması krediyle destekleniyor.

Bu krediden, sadece mirasçı aileler değil, hisseli olup olmadığına
bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınması ve atıl durumdaki
tarımsal işletmelerin ekonomiye kazandırılması amacına hizmet edenler de
faydalanabiliyor.

Uzun vadeli, düşük faiz oranlı kredinin verilebilmesi için söz konusu
arazide tarımsal üretimin yapılıyor ya da yapılacak olması, satıcı ya da
satıcıların mülkiyetinde bulunması, tapuda kayıtlı olup, cins tashihinin
yapılmış olması, üzerinde herhangi bir anlaşmazlık bulunmaması gerekiyor.

Bu kapsamda satın alınacak arazinin ekspertiz değerinin azami yüzde
60'ına, arazi dışında satın alınacak diğer tarımsal işletmenin ise
ekspertiz değerinin azami yüzde 50'sine kadar kredi açılabiliyor.

Kullandırılacak kredilerde azami 5 yıl vade verilirken, bu krediye yüzde
13,13 faiz oranı uygulanıyor.