Arazinin satış vaadini yapan kişi halen arazinin malikidir!

Arazinin satış vaadini yapan kişi halen arazinin malikidir!

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, tarlada miras nedeniyle hissesi olan birinden hisse alan okurunun sorusunu cevaplıyor. İşte Tamer Heper'in cevabı...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Geç kaldınız

1998'de, bir tarlada miras nedeni ile hissesi olan birinden satış vaadi yolu ile hisse aldık. Parasını ödedik, bu seneye kadar ekip biçtik. Bu yıl tarlayı birine kiralamışlar. Burada bizim hakkımız ne oldu Bu kiralamayı engelleyebilir miyiz S.D.

Doktorlar bir şey tavsiye ediyor. Diyorlar ki. kalp krizi geçirmeden kendini kontrol ettirin, kriz geçirdikten sonra ya ağır tahribat veya ölüm vardır. Tedbiri önceden alın veya sağlıklı olduğunuzu sandığınız zaman bile kan tahlili yaptırın bir doktor baksın, sağlık konusundaki riskleri önceden göğüslemiş olun. Şimdi diyorsunuz ki senin köşen tıp köşesi mi hukuk köşesi mi Hayır köşem hukuk köşesi tamam ama biz de doktorlar gibi aynı şeyi söylüyoruz. Bir hukuki işlem yapacaksanız paranızı batırmadan, önceden bir hukukçuya danışın. Para battıktan sonra bir hukukçu size yardımcı olamaz. Yani sözün özü yanlış iş yapmışsınız keşke yapmadan önce danışsaydınız.

Yanlışlık şurada: Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi adından da anlaşılacağı gibi bir vaaddir. Bir satış değildir. Vaadde bulunan ileriki bir tarihte bu yeri size satmayı vadeder. Yani bu sözleşmeyi yapan, sözleşme yapılır yapılmaz bu yerin maliki olmaz. Şartlar elverdiği zaman ileriki bir tarihte malik olur. Yani siz bugüne kadar malik olmadınız, dolayısı ile mülkiyet yönünden bir iddianız olamayacak. Üstelik bu yer miras kalmış. Yani ortaklar (iştirak halinde malik) elbirliği mülkiyeti esasları dahilinde malik. Bu mülkiyette bir hissedarın tek başına kendi hissesini satması hukuken mümkün değil. Sözün kısası size satış vaadi yapan kişi halen oranın maliki ve dilediği kişiye bu yeri kiraya vermekte serbest. Yani önceden bir hukukçuya danışmamakla işi zora sokmuşsunuz, sonuç bu.

Hesap yanlış

50 yıl evvel 25000/150 metrekare hisseli parselli bir yer aldım. 2001 yılında kadastro geçmiş ve yol ve park payı ayrılarak 120 metrekareye düşmüş. İşin ilginç yanı beş ayrı adaya ayrılıp inşaat yapılamayacak hale getirilmiş. Bu halde kadastro müdürlüğüne dava açabilir miyim P.N.

Doğrusu okuyucuma bu sorusunun tam karşılığı olabilecek bir yanıt veremeyeceğim. Çünkü gayrimenkulu hakkındaki bilgisi yanlış. Yanlış bilgiye doğru cevap vermek mümkün değil. Bir kere kendisinin hissedan bulunduğu arsadaki payı 150 metrekare değil. 25000/150 demek onun payının 150 metrekare olduğunu göstermiyor. Kendisinin o parselde olan hisse oranını gösteriyor. Bunun metrekareye çevrilebilmesi için parselin tamamının metrekaresinin bilinmesi lazım. Çok büyük ihtimalle de bu pay 150 metrekareye tekabül etmiyor. Dolayısı ile de kadastro geçtikten sonraki pay da 120 metrekare değil. Üstelik ortak bir malda herhangi bir nedenle eksilme olursa bu eksilme sadece bir kişinin payında olmaz, tüm ortakların payında olur. Dolayısı ile kadastro nedeni ile olan eksilme sadece okuyucumda değildir, tüm ortaklardandır. Bu halde de kalan pay 120 metrekare değildir. Bu nedenle aktardığı bilgi yanlıştır. Ancak bu nedenle veya bir başka nedenle kadastro çalışması sonucu haksızlığa uğradığı kanaatinde ise on yıllık dava açma süresi vardır ve 2001'de yapılmış olan çalışma nedeni ile 2011'de başvurma süresi ya dolmuştur veya dolmak üzeredir, o gözle olaya bakması gerekir.

Tamer Heper / POSTA

pus