Arazisi irtifak haklarının tümü 49 yıla çıkacak, gelirinden yüzde 1 pay alınacak

Arazisi irtifak haklarının tümü 49 yıla çıkacak, gelirinden yüzde 1 pay alınacak


Hazine arazilerinin irtifak hakkı verilenlerin buralardaki faaliyetinden elde edeceği gelirlerden yüzde 1 pay alınacak.


TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni torba yasa tasarısı ile hazine arazileri üzerindeki irtifak haklarından, mobil telekomünikasyonda 3N Hazine paylarına, yatırımcı kuruluşların taşınmaz satışlarından, özelleştirme gelirlerinin kullanımına, Milli Piyango özelleştirmesinden, gazi-şehitlere yapılacak ödemelere değişik birçok alanda yeni düzenlemelere gidiliyor.

Buna göre; Hazine arazilerinin irtifak hakkı verilenlerin gelirinden yüzde 1 pay alınması, bu araziler üzerindeki 49 yıldan az olan mevcut irtifak haklarının 49 yıla çıkarılması düzenlendi. Tuzla'da çalışan yatırımcılar için 49 yıllık ek irtifak hakkı verilirken, başka bir düzenleme ile de KEY hesaplarına haciz konulamayacağı kayıt altına alındı.

3N ile yetkilendirilen şirketler yüzde 15 Hazine payı ödeyecek. Tasarı ile şehit ve gazilerden sosyal güvencesi olmayanlara asgari ücret tutarında maaş düzenlemesi de yapıldı. TCDD limanlarının özelleştirme gelirlerinin karayolları yatırımlarına aktarılması öngörüldü. TCDD, Karayolları ve DSİ'nin kendi taşınmazlarını satarak yatırımlarını finanse etmesi düzenlendi.

Hava meydanlarının DHMİ'ye bedelsiz devri hükmü getirilirken, Milli Piyango özelleştirmesi sonrasında kötüye kullanıma karşı şirketlere verilecek cezalar belirlendi.

Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı ile mali sistemin temel Kanunu olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte gider kanunlarıyla ilgili olan 24 kanunda ve iki kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapıldı.

3N için yüzde 15 hazine payı ödenecek

Telekomünikasyon Kurumu tarafından mobil telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi mali yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini Hazine payı olarak ödeyecekler.

Düzenleme ile mobil telekomünikasyon pazarında 15 yıllık bir süre için 2 nci Tip Telekomünikasyon Ruhsatıyla etkilendirilmeleri muhtemel olan sanal mobil işletmeciliğinin mobil telefon ve katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasını kapsaması nedeniyle, Sanal Mobil Şebeke Hizmeti İşletmecilerinin gelirlerinden Hazine payı alınması ve söz konusu paya ilişkin olarak GSM işletmecilerinden alınan Hazine payının hesaplanmasında geçerli olan tanımın kullanılması öngörüldü. Önümüzdeki dönemlerde lisans verilmesi muhtemel 3'üncü Nesil Mobil Telefon İşletmeciliği ile şu anda öngörülemeyen diğer hizmetlerin de yetkilendirilerek, bu işletmecilerden de Hazine payı alınmasının sağlanması amaçlandı. Yapılması öngörülen düzenlemeyle, aynı konuda hizmet veren tüm işletmecilerin mali yükümlülüklerinin eşitlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve Hazine payından kaynaklanan Hazine kaybına sebebiyet verilmemesi sağlanacak.