18 / 08 / 2022

Arçelik kar payını 1 Nisan'da ödeyecek!

Arçelik kar payını 1 Nisan'da ödeyecek!

Arçelik tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemine ait finansal tablolarda yer alan kar payının genel kurulda alınacak karara göre 01 Nisan 2014 tarihinde ödenmesine başlanması öngörülüyor...
Arçelik tarafından yapılan açıklama şöyle:


Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2014 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 622.695.598,21 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 597.845.675,11 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre temettünün ödenmesine 01 Nisan 2014 tarihinde başlanması öngörülmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 597.845.675,11 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 8.411.946,86 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 606.257.621,97 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 304.935.503,24 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 499.011.760,36 TL dağıtılabilir kaynak hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

300.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına,

26.621.358,97 TL% 10 II. Tertip İhtiyat ayrılmasına ve

Yasal kayıtlarımız esas alınarak;

Dağıtılacak 300.000.000,00 TL nakit temettünün ;

280.285.585,69 TL'sının Cari yıl kazançlarından 


19.714.414,31 TL'sının Fevkalade İhtiyatlardan

karşılanmasına,

26.621.358,97 TL tutarındaki II. Tertip yasal yedek akçenin 

24.649.917,54 TL'sının Cari yıl kazançlarından, 

1.971.441,43 TL'sının Fevkalade ihtiyatlardan karşılanmasına,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %44,4 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,44396 TL brüt=net nakit ,

Diğer hissedarlarımıza %37,7 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,44396 TL, net 0,37737 TL nakit ,

temettünün ödenmesine 01 Nisan 2014 tarihinde başlanması hususlarının 27 Mart 2014 Perşembe günü 2013 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'a önerilmesine, 

karar verilmiştir.Dosya için tıklayın