ArcelorMittal Ambalaj ile Borçelik'in ortaklığı sona eriyor

ArcelorMittal Ambalaj ile Borçelik'in ortaklığı sona eriyorRekabet Kurulu, ArcelorMittal ile ERDEMİR'in iki şirketteki rekabete aykırı ortaklıkları için toplam 23 milyon 743 bin TL idari para verdi


Bu kapsamda ERDEMİR 20 milyon 114 bin, Borçelik 2 milyon 400 bin, ArcelorMittal 1 milyon 228 bin TL ceza ödeyecek. Kurul, iki şirketin ArcelorMittal Ambalaj ile Borçelik'teki rekabete aykırı ortaklıklarına 12 ay içinde son verilmesi yönünde de karar aldı.

Rekabet Kurulu, ArcelorMittal ile ERDEMİR'in iki şirketteki rekabete aykırı ortaklıkları için toplam 23 milyon 743 bin TL idari para verdi. Bu kapsamda ERDEMİR 20 milyon 114 bin, Borçelik 2 milyon 400 bin, ArcelorMittal 1 milyon 228 bin TL ceza ödeyecek.

Kurul, iki şirketin ArcelorMittal Ambalaj ile Borçelik'teki rekabete aykırı ortaklıklarına 12 ay içinde son verilmesi yönünde de karar aldı.

Rekabet Kurulu, 2 Nisan 20087 tarihli kararı ile açtığı ArcelorMittal Grubu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hakkındaki soruşturmayı sonuçlandırdı. Yassı demir çelik ürünleri pazarında rekabetin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için açılan soruşturma sonucunda, ArcelorMittal Grubu ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. arasındaki ArcelorMittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş.'nin yüzde 25'lik hissesinin Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye devrine ilişkin "Hisse Devir Anlaşması" ile ekindeki "Ticari Anlaşma" ve bu anlaşmalara ilişkin uygulamaların taraflar arasında rekabetçi davranışların koordinasyonuna yol açtığına ve rekabeti sınırlayıcı amaç ve etkilere sahip olduğuna, böylece 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğine karar verildi.

Rekabete aykırı ortaklık için para cezası

Bu nedenle 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; ArcelorMittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş.'ye 2008 mali yılı sonunda oluşan 245 milyon 698 bin 578 TL tutarındaki gayri safi gelirinin takdiren binde 5'i oranında olmak üzere 1 milyon 228 bin 492 TL 89 Kr idari para cezası verilmesi kararı alındı.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye 2008 mali yılı sonunda oluşan gayri safi gelirinin takdiren binde 5'i oranında idari para cezası verilmesine ancak; ihlal konusu faaliyetlerin teşebbüsün toplam cirosu içindeki payının çok düşük olması hafifletici unsur olarak değerlendirilerek anılan teşebbüse 2008 mali yılı sonunda oluşan 5 milyar 28 milyon 616 bin 243 TL 94 Kr tutarındaki gayri safi gelirinin takdiren binde 2'si oranında olmak üzere 10 milyon 57 bin 232 TL 49 Kr idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ortaklığa 12 ay içinde son verilecek

4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi uyarınca rekabetin tesisi için ArcelorMittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş.'deki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hissedarlığına, verilen taahhüt çerçevesinde, gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 12 ay içinde son verilerek durumun Rekabet Kurumuna tevsik edilmesi gerektiğinin ilgili teşebbüslere bildirilmesine; bu süre içerisinde rekabeti ortadan kaldırıcı faaliyetlerden kaçınılmasına, aksi takdirde 4054 sayılı Kanun'un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca idari para cezası uygulanacağının ilgili teşebbüslere bildirilmesine da karar verildi.

Önaraştırma ve soruşturma sürecinde yapılan incelemelerde, ArcelorMittal FCE Çelik Ticaret A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamaması nedeniyle ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı sonucuna varıldı.

Borçelik'teki ortaklık da rekabete aykırı

Borusan Grubu ve ArcelorMittal Grubu tarafından ortaklaşa yönetilen ve bir ortak girişim şirketi olan Borçelik Çelik San. ve Tic. A.Ş.'de Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin sahip olduğu yüzde 9,34 hissedarlığın, taraflar arasında rekabetçi davranışların koordinasyonuna yol açtığına ve rekabeti sınırlayıcı amaç ve etkilere sahip olduğuna, böylece 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiği kararına varıldı.

Bu nedenle 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye 2008 mali yılı sonunda oluşan 5 milyar 28 milyon 616 bin 243 TL 94 Kr tutarındaki gayri safi gelirinin takdiren binde 2'si oranında olmak üzere 10 milyon 57 bin 232 TL 49 Kr idari para cezası verilmesi kararı alındı.

Borçelik Çelik San. ve Tic. A.Ş.'ye 2008 mali yılı sonunda oluşan 1 milyar 199 milyon 908 bin 739 TL 33 Kr tutarındaki gayri safi gelirinin takdiren binde 2'si oranında olmak üzere 2 milyon 399 bin 817 TL 48 Kr idari para cezası verilmesi kararına varıldı.


Borçelik'teki ortaklık da bitecek

4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi uyarınca rekabetin tesisi için Borçelik Çelik San. ve Tic. A.Ş.'deki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hissedarlığına, verilen taahhüt çerçevesinde, gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 12 ay içinde son verilerek durumun Rekabet Kurumuna tevsik edilmesi gerektiğinin ilgili teşebbüslere bildirilmesine; bu süre içerisinde rekabeti ortadan kaldırıcı faaliyetlerden kaçınılmasına, aksi takdirde 4054 sayılı Kanun'un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca idari para cezası uygulanacağının ilgili teşebbüslere bildirilmesine karar verildi.

Kararlar oybirliği ile alındı. Tüm düzenleyici kurumlarda olduğu gibi Rekabet Kurulu'nun kararları için de Danıştay yolu açık bulunuyor. (ANKA)